Close

Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851

okres Karviná, příspěvková organizace

ZŠ JAROŠOVA HAVÍŘOV

Jsme příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou statutárním městem Havířov.

NOVINKY

Projekt obědy do škol ZŠ Jarošova

Den otevřených dveří k příležitosti 60. výročí školy

Vážení rodiče a přátelé školy, zveme vás k návštěvě ZŠ Jarošova v pátek dne 5. října 2018. V rámci „Dne otevřených dveří“ můžete nahlédnout do vyučovacích hodin v jednotlivých třídách na I. a II. stupni a prohlédnout si prostory š…

27. 9. 2018

První den žáků 1. třídy ZŠ Jarošova

Děvčata a chlapce, kteří zahájili v pondělí 3. září 2018 povinnou školní docházku, přivítala pěknou básničkou paní učitelka Lucia Paločková. Dále k žákům i jejich rodičům promluvil ředitel školy Přemysl Čapanda a také člen zastupitelstv…

9. 9. 2018

Projekt „Obědy do škol II“

Žádáme rodiče, kteří se v období května a června 2018 registrovali na Úřadu práce do projektu Obědy do škol II, aby se dostavili do kanceláře školy vyplnit svým dětem přihlášku ke stravování v rámci tohoto projektu. Obědy do škol II budou zahájeny v po…

6. 9. 2018

Společenské setkání k 60 letům ZŠ Jarošova

V září 2018 uplyne 60 let od otevření ZŠ Jarošova. Škola zve širší veřejnost, zejména absolventy školy, rodiče žáků a bývalé zaměstnance na společné setkání, které se uskuteční 5. října 2018 od 16:00 hodin v Hotelu U Jelena v Havířově-Šumbarku. Mů…

5. 9. 2018

Informace k zahájení školního roku 2018/2019

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 pro žáky všech ročníků ZŠ Jarošova začne v pondělí 3. září 2018.  Žáci se dostaví do školy tak, aby jejich vzdělávání mohlo být zahájeno v 8.00 h. Chlapci a děvčata, kteří nastupují do …

28. 8. 2018

Fotoohlédnutí za ukončením školního roku 2017/2018

Tradiční slavnostní ukončení školního roku 2017/2018 se uskutečnilo 28. června 2018 v kině Centrum. Vedle ve funkci končícího ředitele ZŠ Jarošova Václava Hujera, který zhodnotil uplynulý školní rok, se se školou, jejími učiteli, nepedagogickými zaměstnanci a ost…

25. 8. 2018

Projekt Obědy do škol pokračuje

ZŠ Jarošova připravuje pokračování úspěšného projektu, který v průběhu školního roku 2017/2018 umožnil cca 70 žákům školy stravovat se bezplatně ve školní výdejně stravy. Článek, který byl publikován v občasníku ŠUMBARÁK, poskytuje informace o cílech …

10. 7. 2018

Pomoc při přípravě na opravné zkoušky

Informujeme, že poradenské centrum KHAMORO nabízí v rámci svých služeb, které poskytuje v průběhu prázdnin, bezplatnou pomoc při přípravě žáků na opravné zkoušky. O tuto službu mohou zákonní zástupci žáků požádat v termínu do 13. července …

2. 7. 2018