Close

Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851

okres Karviná, příspěvková organizace

ZŠ JAROŠOVA HAVÍŘOV

Jsme příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou statutárním městem Havířov.

NOVINKY

Kaštany v lese

Pomáháme zvířátkům v lese

Žáci 1. i 2. stupně ZŠ Jarošova se každoročně zapojují do sběru žaludů a kaštanů pro zvířátka z Pežgovského lesa. Společně sbíráme lesní plody vždy v odpoledních hodinách, avšak do sbírky se také často a rády zapojují i děti z 1.…

14. 12. 2018

Vánoční jarmark

V prosinci roku 2012 se na ZŠ Jarošova poprvé uskutečnil vánoční jarmark pro žáky, rodiče a veřejnost. Od té doby se stal na naší škole tradicí. Letos 4. prosince proběhl v pořadí již 7. ročník vánočního jarmarku. Jeho výtěžek opět použijeme pro charita…

14. 12. 2018

Výtvarná soutěž o nejkrásnější vánoční výrobek

Předvánoční čas se stává na ZŠ Jarošova příležitostí pro všechny šikovné, výtvarně zdatné a kreativní žáky. Koncem listopadu každoročně pořádám soutěž pro žáky II. stupně, kteří mohou vyrobit vánoční výrobek. Vánoční výrobky pak po celý prosinec …

14. 12. 2018

Vystoupení pěveckého kroužku na Šumbaráckém Mikuláši

Ve středu 5. prosince 2018 vystoupil již tradičně pod vedením paní učitelky Mgr. Marie Febrové na Šumbaráckém Mikuláši na Náměstí T. G. Masaryka v Havířově-Šumbarku pěvecký kroužek. V jeho podání si diváci poslechli vánoční koledy a písně s vá…

11. 12. 2018

Přestávka nás baví – vánoční

Poslední „Přestávka nás baví,“  která se konala ve středu 5. prosince 2018 byla naladěna vánočně. Členové pěveckého kroužku zazpívali svým spolužákům vánoční koledy. Spolužáci z řad žáků prvního až devátého ročníku byli pozornými diváky a&…

11. 12. 2018

Mikuláš ve školní družině

Ve čtvrtek 6. prosince 2018 navštívil Mikuláš s čertem i školní družinu. Děti zazpívaly koledy a začlo nadělování. Všichni obdrželi balíčky plné dobrot. Zlobivým dětem však čert pohrozil, že jestli se nepolepší, tak je čeká čertovo peklo. Děti slíb…

11. 12. 2018

Čas vánoční je tady!

Ani v letošním roce, ve čtvrtek 6. prosince 2018, Mikulášská družina nezapomněla na žáky ZŠ Jarošova. Čerti se proháněli školními chodbami, řinčely řetězy, práce bylo dost! Malí hříšníci se našli v každé třídě. Moudrý Mikuláš musel čerty i krotit, and…

11. 12. 2018

Proměny 2018

Také v letošním školním roce děvčata IX. třídy ZŠ Jarošova využila zajímavou nabídku Střední školy kpt. Jasioka v Havířově-Prostřední Suché. V pošmourném zimním odpoledni 3. prosince 2018 navštívila děvčata středisko odborného výcviku Kadeřnický a kosme…

6. 12. 2018

Fyzikální dílny v družině

Novinkou v popularizaci přírodních věd na ZŠ Jarošova ve školním roce 2018/2019 jsou „FYZIKÁLNÍ DÍLNY V DRUŽINĚ“, které organizuje pan učitel Petr Ogrocki. První fyzikální dílna se uskutečnila 27. listopadu 2018. Tato aktivita byla primárně určena ž…

6. 12. 2018

Cyklisticko dopravní kroužek na Landeku

V souladu s plánem Cyklisticko dopravního kroužku jsme se v sobotu 24. listopadu 2018 vydali na Landek v Ostravě. Kdo se výletu zúčastnil? Proč zrovna tam a jaký byl program? To se dozvíte v následujícím článku. Cyklisticko dopravní kroužek založil pan…

6. 12. 2018