Close

ÚDAJE ORGANIZACE V REJSTŘÍCÍCH

ZÁPIS V REJSTŘÍKU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

Název školy

Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace

Adresa

Jarošova 851/33, 736 01 Havířov-Šumbark

Identifikátor právnické osoby (REDIZO)

600136451

IČO

70958165

Právní forma

příspěvková organizace

Statutární orgán

ředitel

Zřizovatel

Statutární město Havířov

Právní forma

obec

IČO

00297488

Adresa

Svornosti 2/86, 736 01 Havířov-Město

Součásti organizace

Základní škola
Kapacita: 360 žáků
IZO: 102156891

Školní družina
Kapacita: 75 žáků
IZO: 119700654

Školní jídelna – výdejna stravy
Kapacita: 230 stravovaných
IZO: 174107048

ZÁPIS V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU

Zápis proveden v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr, vložce č. 107

Název organizace

Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace

Sídlo organizace

Havířov, Šumbark, Jarošova 33/851, PSČ 736 01

IČO

70958165

Právní forma

příspěvková organizace

Předmět činnosti

zajištění základního vzdělávání – hlavní čínnost: základní školství

Statutární orgán

ředitel

Způsob jednání statutárního orgánu

ředitel jedná ve všech věcech příspěvkové organizace samostatně