Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851

okres Karviná, příspěvková organizace

Jsme příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou statutárním městem Havířov.
Silácká soutěž Síla stisku

Silácká soutěž „Síla stisku“

Dne 25. 9. 2023 proběhla o velké přestávce na ZŠ Jarošova soutěž „Síla stisku“, kterou zorganizoval třídní učitel 9. třídy Petr Ogrocki pro žáky 2. stupně. Soutěž spočívala v co nejpevnějším stisku konce provázku, který byl[…]

Read more
ZŠ Jarošova

Informace o vyhlášení volného dne pro žáky školy

V pátek 29. 9. 2023 vyhlásil ředitel školy volno pro žáky školy z technických důvodů. Provoz školní družiny v tento den nebude zajištěn. V Havířově dne 25. 9. 2023 Mgr. Přemysl Čapanda – ředitel školy Informace o vyhlášení[…]

Read more
Slavnostní uvítání prvňáků ZŠ Jarošova

Slavnostní uvítání prvňáků

Dne 4. září 2023 proběhlo na naší škole slavnostní uvítání prvňáčků. Chlapci a děvčata, kteří nastoupili letos do 1. třídy, se společně se svými rodiči a dalšími hosty shromáždili ve své třídě v přízemí školy,[…]

Read more
ZŠ Jarošova

Dotazník spokojenosti se školním stravováním

Vážení zákonní zástupci, pedagogové a žáci, pokud využíváte možnosti stravování ve školní jídelně, tak se na Vás obracíme s žádostí o vyplnění krátkého dotazníku ohledně spokojenosti se školním stravováním. Dotazník prosím vyplňte nejpozději do 22.9.2023.[…]

Read more
Národní plán obnovy logo

Podpora škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků

Podpora škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků v rámci operačního programu NPO 3.2.2 Podpora škol. Cílem projektu je zlepšení situace žáků z rodin s nízkým socioekonomickým statusem (SES), zejména v oblastech výsledků učení a wellbeingu,[…]

Read more
ZŠ Jarošova

Bezplatné stravování ve školách v 1. pololetí školního roku 2023/2024

UŽITEČNÉ INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE Zahájení stravování? Bezplatné stravování žáků proběhne po podpisu smlouvy s poskytovatelem dotace a doladěním všech formálních záležitosti. Nejpozději to bude k 1.10.2023. O přesném zahájení Vás budeme informovat předem. Jaké dítě/žáka[…]

Read more