Close

Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851

příspěvková organizace, okres Karviná

ZŠ Jarošova Havířov

ZŠ JAROŠOVA HAVÍŘOV

NOVINKY

Vystoupení žáků 1. stupně ke Dni dětí sklidilo ovace

Den dětí 2018 proběhl na ZŠ Jarošova netradičně. Tentokrát žáci 1. až 5. ročníku nečekali, až jim někdo připraví soutěže a hry. Právě naopak! Chlapci a děvčata nacvičili se svými třídními učiteli tance, zpěv i divadlo a 1. 6. 201…

18. 6. 2018

Netradiční odpoledne školní družiny

Netradiční odpoledne v areálu hotelu U jelena v Havířově – Šumbarku prožili 11. června 2018 za krásného počasí žáci navštěvující školní družinu ZŠ Jarošova. Nejprve děti hledaly poklad a potom 3 družstva musela najít podle barev rozstříhanou zprávu, s…

14. 6. 2018

Celoškolní projektový den „Bezpečné prázdniny“

Celoškolní projektový den „Bezpečné prázdniny“, který se na ZŠ Jarošova realizuje v rámci vzdělávání žáků v tématu Ochrana člověka za mimořádných událostí, proběhl 13. června 2018. Projekt se uskutečnil ve spolupráci s VOŠ a SŠ DAKOL, o.p.s…

14. 6. 2018

Sportovní osmiboj školní družiny

Titul šikula a šikulka školní družiny získali vítězové sportovního osmiboje, který proběhl v průběhu května ve školní družině ZŠ Jarošova. Zvítězit v osmiboji nebylo vůbec jednoduché. Hodnotily se výsledky v běhu, počítaly se kliky, dřepy, přeskoky …

10. 6. 2018

Školská komise Rady města Havířova ocenila práci ředitele školy

Předseda školské komise Ing. Mgr. Jindřich Honěk poděkoval PaedDr. Václavu Hujerovi za práci, kterou za svého působení ve funkci ředitele odvedl jak pro školu, tak pro zvýšení úrovně vzdělávání žáků na území města Havířova. Jednání školské komise se uskutečnilo na …

8. 6. 2018

Pozvánka na vystoupení žáků tanečního kroužku

Zveme všechny učitele, příbuzné, známé a kamarády na vystoupení žáků tanečního kroužku ZŠ Jarošova, které se koná v úterý 12. června 2018 od 14.00 h. Přijďte se do školy podívat, co pro vás děti připravily, a zpříjemněte si konec školního ro…

7. 6. 2018

Přírodovědný kroužek zaujal děti v mateřské škole

Do MŠ Mateřinka v Havířově – Šumbarku se ve středu 6. 6. 2018 vypravili reprezentanti přírodovědného kroužku ZŠ Jarošova, aby předškolákům formou hry představili fyzikální experimenty, vysvětlili jim, jak některé věci fungují, a zodpověděli jejich otázk…

7. 6. 2018

Sedmáci v roli badatelů

Ve čtvrtek 31. 5. 2018 se žáci 7. třídy ZŠ Jarošova vydali do Ostravy do Velkého světa techniky, kde v laboratoři Jan absolvovali vzdělávací modul „Zelená fabrika.“ Po příchodu na recepci Velkého světa techniky jsme se rozdělili do dvou skupinek: první sk…

6. 6. 2018

Pozvánka na třídní schůzky a konzultační den

Ve čtvrtek dne 7. června 2018 se na ZŠ Jarošova konají od 15.30 h třídní schůzky a uskuteční se konzultace k výsledkům vzdělávání žáků 1. až 9. ročníku Po ukončení třídních schůzek proběhnou do 16.30 h individuální konzultace k …

31. 5. 2018