Close

Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851

okres Karviná, příspěvková organizace

ZŠ JAROŠOVA HAVÍŘOV

Jsme příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou statutárním městem Havířov.

NOVINKY

Sdělení rodičům

Návod jak pracovat v Office 365

V rámci distančního vzdělávání na ZŠ Jarošova realizujeme online výuku v prostředí Office 365 v aplikaci Teams, do kterého se žáci přihlašují svými školními emailovými adresami a vygenerovaným heslem. Žáci mohou využívat také online textový editor Word, š…

18. 11. 2021

Výroba vánočních ozdob ZŠ Jarošova

Výroba vánočních ozdob ve školní družině

Každým rokem se naše škola zúčastní soutěže pořádané magistrátem města Havířova „O nejkrásnější vánoční ozdobu.“ Letos měly být výrobky laděny do tmavě modré a stříbrné barvy. Ve spolupráci se staršími dětmi ŠD jsme společně vyrobili 15 vánočních oz…

28. 11. 2021

Projekt Chovej se, jak máš! ZŠ Jarošova

Chovej se, jak máš, i když 15 ještě nemáš!

Ve spolupráci s obvodním oddělením v Havířově 3, Územní odbor Karviná, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje pod vedením prap. Tomáše Jaglaře žáci VIII. třídy ZŠ Jarošova se zúčastnili preventivního programu „Přestupek nebo trestný čin?“. Žáci si t…

27. 11. 2021

Záložky do knih ZŠ Jarošova

Záložky do knih

Žáci 1. až 4. třídy se zúčastnili projektu při příležitosti Mezinárodního měsíce školních knihoven, jehož cílem je navázání kontaktu mezi českými a slovenskými základními školami a podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek do kni…

22. 11. 2021

10. výročí časopisu Kamarád ZŠ Jarošova

10. výročí časopisu Kamarádi

Naše ZŠ Jarošova dlouhodobě spolupracuje a zapojuje se do soutěží a aktivit časopisu Kamarád, spolku Zaedno, jehož hlavním cílem je rozvoj multikulturní společnosti v České republice a vedení společnosti k větší toleranci a porozumění. V letošním roce, v záv…

21. 11. 2021

Sdělení rodičům

Vyhlášení volných dnů ředitelem školy

Na základě zhoršující se situace z důvodu výskytu onemocnění Covid-19 na naší škole, jsem z preventivních důvodů rozhodl o vyhlášení volných dnů pro žáky naší školy. Volné dny připadnou na 18. a 19. 11. 2021 (čtvrtek a pátek). Ve s…

15. 11. 2021

Den řemesel ZŠ Jarošova

Den řemesel

Dne 15. října žáci 2. a 4. třídy navštívili Kotulovu dřevěnku, kde se konal „Den řemesel“. Žáci se zde seznámili s různými řemesly a řemeslníky. K vidění byl například řezbář, bylinkářka, krajkářka, přadlenka, švec i pan učitel. Kr…

5. 11. 2021

Zamykání lesa

Žáci 1. stupně ZŠ Jarošova se v říjnu 2021 zúčastnili akce „Zamykání lesa“. V tomto článku si můžete přečíst hodnocení tohoto dne žáky 5. třídy, kteří se na přípravě podíleli se svým třídním učitelem. V lese si žáci l. stupně prošli …

4. 11. 2021

Indiánská stezka za pokladem ZŠ Jarošova

Indiánská stezka za pokladem

Ve středu 20. října 2021 proběhla na školním hřišti oblíbená tematická hra zaměřená na indiány. V tomto měsíci se děti seznamovaly se životem, tradicemi a původem indiánů. Naučili se společně píseň Indián, malovali totemy, portréty indiánů a za dopr…

1. 11. 2021