Close

Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851

okres Karviná, příspěvková organizace

ZŠ JAROŠOVA HAVÍŘOV

Jsme příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou statutárním městem Havířov.

NOVINKY

Mimořádný zápis na ZŠ Jarošova

Mimořádný zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023

Zápis proběhne v pondělí 6. června 2022 od 14.00 do 16.00 h a v úterý 7. června 2022 od 14.00 do 16.00 h. Povinná školní docházka začíná všem dětem, které se narodily v době od 1. září 2015 do 31. srpna 2016 (dosáhly do 31. srpna 20…

19. 4. 2022

Soutěž ZŠ Jarošova

Hádej, hádej, hadači

V měsíci dubnu jsme ve školní družině hádali hádanky na různá témata. Ve čtvrtek 5. května 2022 jsme uskutečnili hádankářskou soutěž „Hádej, hádej, hadači“, která byla doplněna sportovní soutěží – hod míčkem do koše. Soutěžilo celkem 7 dvojic, které odpov…

11. 5. 2022

Den Země a projekt Jaro ZŠ Jarošova

Den Země a projekt „Jaro“

Žáci 1. až 3. třídy ZŠ Jarošova se 22. dubna 2022 v rámci Dne Země zúčastnili projektu „Jaro“. Žáci si v prvních dvou hodinách připomněli vše, co si již dříve o jaru povídali v rámci různých předmětů. Něco nového se dozvěděli díky přip…

2. 5. 2022

Den Země 2022 ZŠ Jarošova

Den Země 2022

Člověk by se měl naučit chránit naši Zemi, jak nejlépe umí. Jak správně chránit naši Zemi jsme si vyzkoušeli na Dni Země, který se konal 22. dubna 2022 na náměstí Republiky v Havířově. V letošním roce se této akce zúčastnili žáci 4. až 9. tříd …

2. 5. 2022

Projekt Žít normálně

Žít normálně

Žáci IX. třídy ZŠ Jarošova se 22. března 2022 zúčastnili projektu ve Světě techniky v Dolní oblasti Ostravy-Vítkovic, který navazuje na interaktivní expozici Tělo a technika. Setkání nejen s těmi, kteří pomáhají hendikepovaným v běžném životě, al…

18. 4. 2022

Výrobky žáků ZŠ Jarošova

Zápis do 1. třídy

Ve dnech 4. a 5. dubna 2022 se uskutečnil zápis do 1. třídy na ZŠ Jarošova. Budoucí prvňáčci obdrželi upomínkové dárečky, které pro ně vyrobili budoucí spolužáci a paní asistentky M. Kijovská a M. Němcová. Tyto dárečky jim budou slavnostní den…

6. 4. 2022

Vystoupení ZŠ Jarošova

Představení ve školní družině

V měsíci březnu 2022 se děti ve školní družině věnovaly hudbě a připravovaly vystoupení pro rodiče „Ten umí to a ten zas tohle“. Zpívaly se písničky lidové i moderní s klávesy a s kytarou, děti se učily hrát na tyče, klávesy, kelímky a …

6. 4. 2022