Close

Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851

okres Karviná, příspěvková organizace

ZŠ JAROŠOVA HAVÍŘOV

Jsme příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou statutárním městem Havířov.

NOVINKY

Vyhlášení volných dnů ředitelem školy

Ředitel školy vyhlásil podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, volné dny v termínu od 29. června do 30. června 2020. Volné dny byly vyhlášeny z důvodu nízké účasti žáků na vzdělávání v době od 25. května 2020. Vysv…

12. 6. 2020

Informace ke vzdělávání žáků 6. až 8. ročníku

Vážení rodiče, zákonní zástupci, v rámci uvolňování opatření v souvislosti s coronavirovou pandemií bude otevřena škola i pro žáky 2. stupně ZŠ (6. – 8. ročník). Výuka bude probíhat od pondělí 8. června 2020 od 8,00 hodin formou konzult…

4. 6. 2020

Informace ke vzdělávání žáků 1. až 5. ročníku

Vážení rodiče, zákonní zástupci, na základě usnesení vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 budou od 25. května 2020 otevřeny základní školy pro žáky 1. až 5. ročníku, kde budou probíhat v dopoledních hodinách vzdělávací aktivity a odpoledne zá…

5. 5. 2020

Informace ke vzdělávání žáků 9. ročníku

Vážení rodiče, zákonní zástupci, na základě usnesení vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 budou od 11. května 2020 otevřeny základní školy pro žáky 9. tříd, kteří se budou připravovat na přijímací zkoušky na střední školy. Pokud projevíte do 7. …

4. 5. 2020

Vzdělávání žáků během přerušení činnosti školy

S ohledem na mimořádnou situaci vzniklou v souvislosti s epidemií koronaviru přijímá ZŠ Jarošova opatření ke vzdělávání žáků v době, kdy žáci pobývají doma. Učitelé školy budou každý týden vkládat podklady (zápisy, úkoly a jiné výukové materiály…

28. 3. 2020

Oznámení o výsledku zápisu dětí do 1. ročníku

Ředitel školy zveřejňuje Oznámení o výsledku zápisu dětí do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021. V souladu s § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),…

6. 5. 2020

Smysluplný květen

Milí žáci, posílám dalších pár tipů, jak se starat o sebe a své blízké v době této krize. Tentokrát je jich 31, na každý den jeden. Přidávám také jednu krátkou relaxační techniku, které se můžete věnovat kdykoli, kdy si budete chtít trochu odpočinout. Roz…

4. 5. 2020

Projekt pokračuje…

Už dlouho Jarošáci nezasedli do školních lavic, ale členové školního parlamentu ZŠ Jarošova nezahálejí a pokračují v projektu Žákovský parlament jako nástroj pro rozvoj kompetencí pro demokratickou kulturu v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdě…

30. 4. 2020

Kuba v karanténě

Kuba v karanténě

Vážení rodiče našich prvňáčků a druháčků, doufám, že jste zdraví a že tu momentální situaci zvládáte dobře. Ráda bych Vám touto cestou nabídla možnost, jak si s dětmi hravou formou popovídat o tom, jak ony prožívají aktuální situaci v karanté…

15. 4. 2020

Zápisový lístek na SŠ

Vážení rodiče, v souvislosti se současnou situací, vás chci seznámit s vyjádřením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které se týká odevzdání zápisového lístku na středních školách v souladu s aktuálně platnou legislativou nejen ve va…

15. 4. 2020

Tipy ke zvládnutí karantény

Milí žáci, vážení rodiče a kolegové, už je to témeř měsíc, kdy se nám ze dne na den změnilo naše denní fungování a my se museli přizpůsobit mnoha změnám. Mnozí z nás si v tomto období znepokojujících informací, zákazů a příkazů prošli chví…

8. 4. 2020