Projekt Ovoce a zelenina do škol

PROJEKT OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL

LOGO

Projekt je realizovaný s finanční podporou Evropské unie
Škola se zapojením do projektu Ovoce a zelenina do škol usiluje podpořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a bojovat proti dětské obezitě.ZŠ Jarošova se od září 2013 připojila k základním školám, které jsou zapojeny do projektu „Ovoce a zelenina do škol“. V rámci projektu jsou dětem z cílové skupiny zdarma dodávány následující produkty:čerstvé ovoce a zelenina,balené čerstvé ovoce a zelenina (např. upravené krájením nebo strouháním), pokud neobsahují přidaný cukr, sůl, tuky a sladidla,balené ovocné a zeleninové šťávy pokud neobsahují přidaný cukr, sůl, tuky, sladidla a konzervanty (jejich podíl může činit nejvýše 25% celkového počtu dodaných produktů).Cílovou skupinou projektu jsou od školního roku 2017/2018 všichni žáci základních škol, jež se do projektu přihlásili.

Stručný popis projektu
Projekt „Ovoce a zelenina do škol“ spadá do kompetence Ministerstva zemědělství a Státního zemědělského intervenčního fondu. Na jeho přípravě se podílelo rovněž Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo financí. Projekt se řídí Nařízením Rady ES č. 13/20009, Nařízením Komise ES č. 288/2009 a Nařízením vlády č. 478/2009. Prostředky na tento projekt poskytují Evropská unie (73%) a Česká republika (27%).

Cílem projektu „Ovoce a zelenina do škol“ je mj. zvýšit oblibu produktů z ovoce, zeleniny a banánů, přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit stravovací návyk ve výživě dětí, zlepšit zdravotního stav mladé populace, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny.Úspěšné naplnění uvedeného cíle je postaveno na širokém partnerství mezi rezortem školství, zdravotnictví a zemědělství. Podstatné zvýšení účinnosti celého projektu je nutné bezplatnou distribuci ovoce a zeleniny do škol podpořit doprovodnými opatřeními, které jsou v režii základní školy. Ta jsou zaměřena na praktické seznámení s ovocem a zeleninou v rámci vzdělávání žáků školy. Dalším z důležitých prvků projektu je rozvíjení funkčního vztahu škola – rodina.Ve školním roce 2009/2010 se projektu, který se původně nazýval „Ovoce do škol“, zúčastnilo 2 883 škol, tzn. 71% dětí v cílové skupině. Účast v projektu každým rokem stoupala, ve školním roce 2013/2014 bylo zapojeno 3 530 škol a 456 233 dětí, ve školním roce 2014/2015 bylo zapojeno 3 741 škol a 509 030 dětí, ve školním roce 2015/2016 bylo zapojeno 3 809 škol a 539 733 dětí, ve školním roce 2016/2017 je zapojeno 3863 škol a 564 634 dětí. Od školního roku 2014/2015 je projekt rozšířen o doprovodná opatření.Dodávky ovoce a zeleniny v projektu „Ovoce a zelenina do škol“ jsou žákům školy dávány nad rámec pravidelného školního stravování, tzn. že dodávka ovoce a zeleniny v projektu nenahrazuje naplňování výživových norem stanovených vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování. Realizace projektu na ZŠ Jarošova je v souladu se školním vzdělávacím programem, který si mj. klade za cíl formování osobnosti žáků v oblasti zdravého životního stylu.