Rubrika: Zveřejnili o nás

Romano hangos: Zaniklý svět – přednáška Čeňka Růžičky

Článek v prosincovém čtrnáctideníku Romano Hangos referuje o přednášce pana Čeňka Růžičky, která se konala na ZŠ Jarošova ve dnech 14. a 15. října 2019.

Učitelské noviny: Zaniklý svět

Článek v prosincovém týdeníku Učitelské noviny informuje o setkání s panem Čeňkem Růžičkou, které se konalo na ZŠ Jarošova ve dnech 14. a 15. října 2019. Učitelské noviny 3. prosince 2020, ročník 122, číslo 44/2019, strana 29

Radniční listy – ZŠ Jarošova: Autem, pěšky či na kole – dostaň se bezpečně do cíle!

Článek v srpnových Radničních listech referuje o celoškolním projektu na ZŠ Jarošova, který se uskutečnil 12. června 2019.

Radniční listy – ZŠ Jarošova: Mobil pomocník, ne kamarád!

Článek v červnových Radničních listech referuje o celoškolním projektu na ZŠ Jarošova, který se uskutečnil 17. dubna 2019.

Radniční listy – ZŠ Jarošova: Dějepis na kolejích

Dne 20. března 2019 navštívili žáci ZŠ Jarošova netradiční muzeum na kolejích v rámci projektu Československé obce legionářské. Článek v květnových Radničních listech referuje o akci zaměřené na historii a výchovu k vlastenectví, která se uskutečnila na havířovském vlakovém nádraží.

Národní obrození – ZŠ Jarošova: Dějepis na kolejích

Dne 20. března 2019 navštívili žáci ZŠ Jarošova netradiční muzeum na kolejích v rámci projektu Československé obce legionářské. Článek referuje o akci zaměřené na historii a výchovu k vlastenectví, která se uskutečnila na havířovském vlakovém nádraží.

ZŠ Jarošova: To je zákon, kámo!

V závěru roku 2018 se žáci 7. až 9. ročníku ZŠ Jarošova zúčastnili preventivního programu se zaměřením na protidrogovou prevenci a zdravý životní styl. Článek v Radničních listech s názvem „To je zákon, kámo!“ referuje o této akci. Radniční listy (informační měsíčník pro občany statutárního města Havířova), ročník XIX, únor 2019, strana 13

Projekt Obědy do škol pokračuje

ZŠ Jarošova připravuje pokračování úspěšného projektu, který v průběhu školního roku 2017/2018 umožnil cca 70 žákům školy stravovat se bezplatně ve školní výdejně stravy. Článek, který byl publikován v občasníku ŠUMBARÁK, poskytuje informace o cílech a realizaci projektu. Občasník ŠUMBARÁK (Občasník pro všechny, kterým záleží na budoucnosti Šumbarku), číslo 1/2018, strana 3, 30.6.2018

ZŠ Jarošova: Po stopách Ostravsko-opavské operace

Dne 23. května 2018 se žáci VI. a IX. třídy ZŠ Jarošova zúčastnili exkurze zaměřené k historii II. světové války v našem regionu, po které následovala prohlídka arboreta Nový Dvůr. Článek referuje o této akci, kterou škola uskutečnila ve spolupráci s organizací Českého svazu bojovníků za svobodu v Havířově. Radniční listy (informační měsíčník pro občany statutárního města…
Číst více

ZŠ Jarošova: Projekt Zdravá mládež

Víceletá spolupráce ZŠ Jarošova s občanským sdružením ZIP v Havířově obohacuje preventivní program školy. Článek výchovné poradkyně dokumentuje aktivity, které byly v aktuálním školním roce 2017/2018 realizovány v rámci projektu Zdravá mládež v 6. a 7. třídě. Radniční listy (informační měsíčník pro občany statutárního města Havířova), ročník XVIII, květen 2018, strana 12, 15.4.2018