Close

Zveřejnili o nás

ZŠ Jarošova: To je zákon, kámo!

V závěru roku 2018 se žáci 7. až 9. ročníku ZŠ Jarošova zúčastnili preventivního programu se zaměřením na protidrogovou prevenci a zdravý životní styl. Článek v Radničních listech s názvem „To je zákon, kámo!“ referuje o této akci. Radniční listy (informační měsíčník pro občany statutárního města Havířova), ročník XIX, únor 2019, strana 13

ČÍST VÍCE

Projekt Obědy do škol pokračuje

ZŠ Jarošova připravuje pokračování úspěšného projektu, který v průběhu školního roku 2017/2018 umožnil cca 70 žákům školy stravovat se bezplatně ve školní výdejně stravy. Článek, který byl publikován v občasníku ŠUMBARÁK, poskytuje informace o cílech a realizaci projektu. Občasník ŠUMBARÁK (Občasník pro všechny, kterým záleží na budoucnosti Šumbarku), číslo 1/2018, strana 3, 30.6.2018

ČÍST VÍCE

ZŠ Jarošova: Po stopách Ostravsko-opavské operace

Dne 23. května 2018 se žáci VI. a IX. třídy ZŠ Jarošova zúčastnili exkurze zaměřené k historii II. světové války v našem regionu, po které následovala prohlídka arboreta Nový Dvůr. Článek referuje o této akci, kterou škola uskutečnila ve spolupráci s organizací Českého svazu bojovníků za svobodu v Havířově. Radniční listy (informační měsíčník pro občany statutárního města Havířova), […]

ČÍST VÍCE

ZŠ Jarošova: Projekt Zdravá mládež

Víceletá spolupráce ZŠ Jarošova s občanským sdružením ZIP v Havířově obohacuje preventivní program školy. Článek výchovné poradkyně dokumentuje aktivity, které byly v aktuálním školním roce 2017/2018 realizovány v rámci projektu Zdravá mládež v 6. a 7. třídě. Radniční listy (informační měsíčník pro občany statutárního města Havířova), ročník XVIII, květen 2018, strana 12, 15.4.2018

ČÍST VÍCE