Rubrika: Projekty

Bezplatné stravování ve školách

Bezplatné stravování ve školách pro I. pololetí školního roku 2023/2024

Dotační program Bezplatné stravování ve školách pro I. pololetí školního roku 2023/2024 je financován z projektu Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi z prostředků OPZ+ v Moravskoslezském kraji CZ.03.04.01/00/22_026/0003047 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost plus a rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Podpora škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků ZŠ Jarošova

Podpora škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků

Podpora škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků v rámci operačního programu NPO 3.2.2 Podpora škol. Cílem projektu je zlepšení situace žáků z rodin s nízkým socioekonomickým statusem (SES), zejména v oblastech výsledků učení a wellbeingu, a to prostřednictvím vhodně zvolených nástrojů, které tento projekt nabízí.