Close

INSPEKČNÍ ZPRÁVY A PROTOKOLY

Inspekční zpráva ČŠI 2022

Inspekční zpráva ČŠI z dubna 2022.

STÁHNOUT
Inspekční zpráva ČŠI 2015

Inspekční zpráva ČŠI z dubna 2015 obsahuje zjištění z inspekční činnosti konané ve dnech 25. až 27. 3. 2015. Uvádí, co bylo předmětem inspekční činnosti, popisuje charakteristiku školy, hodnotí podmínky k realizaci školních vzdělávacích programů, průběh vzdělávání a jeho výsledky ve vztahu ke vzdělávacím programům.

STÁHNOUT
Protokol ČŠI 2015

Protokol ČŠI z dubna 2015 obsahuje výsledky kontroly dodržování vybraných ustanovení školského zákona, která se vztahují k poskytování vzdělávání, se zaměřením navedení vybrané dokumentace školy. Kontrola provedená ČŠI v základní škole aškolní družině byla zaměřena na vydání, obsah a zveřejnění školního a vnitřníhořádu, na vydání školních vzdělávacích programů a na vedení evidence úrazů žáků.

STÁHNOUT
Protokol ČŠI 2011

Protokol ČŠI z prosince 2011 obsahuje výsledky státní kontroly dodržování vybraných ustanovení školského zákona, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb. Kontrola provedená ČŠI na ZŠ Jarošova byla zaměřena na dokumentaci základní školy.

STÁHNOUT
Inspekční zpráva ČŠI 2009

Inspekční zpráva ČŠI z května 2009 obsahuje charakteristiku školy včetně ekonomických a materiálních předpokladů školy k zajištění vzdělávání žáků a uvádí inspekční zjištění, která hodnotí rovnost příležitostí ke vzdělávání, vedení školy, předpoklady pro řádnou činnost školy, průběh vzdělávání, partnerství školy, projevy dosahování úrovně klíčových kompetencí prostřednictvím vzdělávacího obsahu a způsoby práce školy s výsledky vzdělávání žáků.

STÁHNOUT