Inspekční zprávy

Inspekční zprávy podávají přehled o činnosti školy, zejména o dodržování právních předpisů a využívání finančních prostředků státního rozpočtu. Hodnotí podmínky, průběh a výsledky vzdělávání, a to podle příslušných školních vzdělávacích programů, soulad školního vzdělávacího programu s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem a také podávají informace o podmínkách a průběhu poskytování poradenských služeb.

Protokoly obsahují výsledky kontroly dodržování vybraných ustanovení školského zákona a dalších předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb.

INSPEKČNÍ ZPRÁVA

DUBEN 2022

KE STAŽENÍ

INSPEKČNÍ ZPRÁVA

DUBEN 2015

KE STAŽENÍ

PROTOKOL O KONTROLE

DUBEN 2015

KE STAŽENÍ

PROTOKOL O KONTROLE

PROSINEC 2011

KE STAŽENÍ

INSPEKČNÍ ZPRÁVA

KVĚTEN 2009

KE STAŽENÍ