Vize školy

Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace je moderní, otevřenou a proinkluzivní institucí s přátelskou atmosférou v dobře fungujícím školním systému.

Zajišťujeme vzdělávání a výchovu žáků v kultivovaném prostředí prostřednictvím kvalitních školních vzdělávacích programů, podporovaných využitím prostředků informačních a komunikačních technologií. Díky těmto skutečnostem budou děti, navštěvující naší školu, kvalitně připraveny na život v dospělosti. Poskytujeme všem žákům bez rozdílu dostatek příležitostí, aby ukázali své přednosti, schopnosti a dovednosti. Podporujeme aktivní přístup žáků ke vzdělávání a vedeme je k týmové práci, vzájemné pomoci, sounáležitosti a respektu.