Bezplatné stravování ve školách pro školní rok 2023/2024

Bezplatné stravování ve školách

Dotační program Bezplatné stravování ve školách pro školní rok 2023/2024 je financován z projektu

Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi z prostředků OPZ+ v Moravskoslezském kraji 

CZ.03.04.01/00/22_026/0003047

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost plus a rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Bezplatné stravování ve školách pro školní rok 2023/2024