Autor: David Kučák

Školní olympiáda ZŠ Jarošova

Školní olympiáda 1. stupně

Dne 1. června 2022 se na školním hřišti ZŠ Jarošova konala po dvouleté nucené přestávce opět Školní olympiáda 1. stupně. Po společném zahájení začaly soutěže ve třech disciplínách. Běh na 50m, skok daleký a hod kriketovým míčkem. Z každé třídy se účastnilo jedno družstvo děvčat a jedno družstvo chlapců. Mohl soutěžit každý, kdo měl zájem. Díky výborné organizaci paní učitelek a pomoci…
Číst více

Mimořádný zápis na ZŠ Jarošova

Mimořádný zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023

Zápis proběhne v pondělí 6. června 2022 od 14.00 do 16.00 h a v úterý 7. června 2022 od 14.00 do 16.00 h. Povinná školní docházka začíná všem dětem, které se narodily v době od 1. září 2015 do 31. srpna 2016 (dosáhly do 31. srpna 2022 věku 6 let). K zápisu se dostaví zákonný zástupce dítěte (rodič nebo jiná pověřená osoba), nejlépe spolu…
Číst více

Sdělení rodičům

Oznámení o přijetí uchazečů k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

Ředitel školy zveřejňuje seznam přijatých dětí (uchazečů), které zákonní zástupci přihlásili v období od března do června 2022 k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 na Základní škole Havířov – Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace. Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/22 (březen až červen 2022)

Sdělení rodičům

Oznámení o výsledku zápisu dětí do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023

Ředitel školy zveřejňuje Oznámení o výsledku zápisu dětí do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023. V souladu s § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, zveřejňujeme výsledek řízení o přijetí dětí, které zákonní zástupci ve dnech 4. a 5. dubna 2022 na ZŠ Jarošova přihlásili k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023.…
Číst více

Zápis do 1. ročníku ZŠ Jarošova

Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023

Zápis na ZŠ Jarošova proběhne v pondělí 4. dubna a v úterý 5. dubna 2022 od 14.00 do 17.00 hod. Přednostně budou přijaty děti s trvalým pobytem ve školském obvodu naší spádové školy, který vymezuje Obecně závazná vyhláška č. 5/2016 statutárního města Havířova, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 7/2009. Rádi však přijmeme také další děti, jejichž zákonní zástupci dají přednost…
Číst více

Národní plán obnovy logo

PROJEKT DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL

ZŠ JAROŠOVA SE ÚČASTNÍ PROJEKTU DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL, KTERÝ JE REALIZOVÁN V RÁMCI INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19. Tato část „Národního plánu obnovy“ je na ZŠ Jarošova realizována od 1. 1. 2022 a potrvá do 31. 8. 2022.

Preventivní testování od ledna ZŠ Jarošova

Preventivní antigenní testování od ledna 2022

Vážení rodiče, v lednu 2022 pokračuje preventivní antigenní testování ve školách. Od 3. do 16. ledna se testuje dvakrát týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek. Od 17. ledna pak probíhá testování jednou týdně, a to v pondělí. Testování se týká dětí a žáků, jak neočkovaných, tak očkovaných i těch, kteří prodělali nemoc. V případě, že dítě nepodstoupí toto testování, je třeba, aby během celého dne…
Číst více

Vánoční posezení ZŠ Jarošova

Vánoční posezení ve školní družině

V pátek 17. prosince 2021 proběhla ve školní družině vánoční besídka. K nazdobenému stromečku jsme udělali slavnostní tabuli, na které bylo plno dobrot, ovoce i cukroví, které si děti přinesly. Povídali jsme si o vánočních tradicích, poslouchali koledy, rozdali si dárečky a nakonec se hodovalo. Navzájem jsme si popřáli pěkné Vánoce a šťastný nový rok.  

Sdělení rodičům

Návod jak pracovat v Office 365

V rámci distančního vzdělávání na ZŠ Jarošova realizujeme online výuku v prostředí Office 365 v aplikaci Teams, do kterého se žáci přihlašují svými školními emailovými adresami a vygenerovaným heslem. Žáci mohou využívat také online textový editor Word, školní poštu pro emailovou komunikaci s učiteli v rámci aplikace Outlook a úložiště Onedrive. Přihlášení do Office 365 Kliknutím na odkaz Office 365 v menu…
Číst více

Den řemesel ZŠ Jarošova

Den řemesel

Dne 15. října žáci 2. a 4. třídy navštívili Kotulovu dřevěnku, kde se konal „Den řemesel“. Žáci se zde seznámili s různými řemesly a řemeslníky. K vidění byl například řezbář, bylinkářka, krajkářka, přadlenka, švec i pan učitel. Kromě samotné dřevěnky byla otevřena také hospodářská budova. Zde žáci viděli a slyšeli, jak lidé prali, vařili, pekli a čím psali ve škole. V provozu byl také větrný mlýn,…
Číst více