Autor: David Kučák

ZŠ Jarošova

Informace o vyhlášení volného dne pro žáky školy

V pátek 29. 9. 2023 vyhlásil ředitel školy volno pro žáky školy z technických důvodů. Provoz školní družiny v tento den nebude zajištěn. V Havířově dne 25. 9. 2023 Mgr. Přemysl Čapanda – ředitel školy Informace o vyhlášení volného dne pro žáky školy  

ZŠ Jarošova

Dotazník spokojenosti se školním stravováním

Vážení zákonní zástupci, pedagogové a žáci, pokud využíváte možnosti stravování ve školní jídelně, tak se na Vás obracíme s žádostí o vyplnění krátkého dotazníku ohledně spokojenosti se školním stravováním. Dotazník prosím vyplňte nejpozději do 22.9.2023. Děkujeme za čas, který strávíte vyplněním tohoto dotazníku.

Národní plán obnovy logo

Podpora škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků

Podpora škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků v rámci operačního programu NPO 3.2.2 Podpora škol. Cílem projektu je zlepšení situace žáků z rodin s nízkým socioekonomickým statusem (SES), zejména v oblastech výsledků učení a wellbeingu, a to prostřednictvím vhodně zvolených nástrojů, které tento projekt nabízí.

ZŠ Jarošova

Bezplatné stravování ve školách v 1. pololetí školního roku 2023/2024

UŽITEČNÉ INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE Zahájení stravování? Bezplatné stravování žáků proběhne po podpisu smlouvy s poskytovatelem dotace a doladěním všech formálních záležitosti. Nejpozději to bude k 1.10.2023. O přesném zahájení Vás budeme informovat předem. Jaké dítě/žáka lze v rámci programu Bezplatné stravování podpořit? Lze podpořit dítě/žáka z rodiny, která pobírá dávky hmotné nouze dle vyhlášení dotačního programu (DP). Věková kategorie pro podpořené je…
Číst více

O poklad zajíčka Ušáčka ZŠ Jarošova

O poklad zajíčka Ušáčka

Ve středu 21. 6. 2023 se uskutečnila zábavná soutěž ve školní družině nazvaná O poklad zajíčka Ušáčka. Děti plnily úkoly na stanovištích. Tyto úkoly byly rozděleny dle tříd, věku dětí a jejich znalostí. Soutěžilo se v počítání, ve znalostech pohádek a ve všeobecném přehledu. Nakonec si děti ve školní družině našly poklad, který chránili tři zajíčci. Poklad skrýval sladkou odměnu. Dětem…
Číst více

Výtvarná soutěž BESIP ZŠ Jarošova

Výtvarná soutěž BESIP

V měsíci květnu se žáci 1. stupně zúčastnili výtvarné soutěže vyhlášené městem Havířov ve spolupráci s BESIP. Žáci malovali obrázky na téma dopravní situace, dopravní hřiště nebo dopravní prostředky na havířovských komunikacích. Jednalo se o týmovou soutěž. Práce byly rozděleny do tří kategorií. V kategorii týmů 1. – 3. tříd se na krásném 2. místě umístily dívky 3. třídy: Sofie S. a Tereza…
Číst více

ZŠ Jarošova

Oznámení o přijetí uchazečů k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/23 (září 2022 až březen 2023)

Seznam přijatých uchazečů k základnímu vzdělání pro školní rok 2022/2023 (ukrajinské děti). Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání 2022_2023 (září 2022 až březen 2023)

ZŠ Jarošova

Oznámení o výsledku zápisu dětí do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024

Ředitel školy zveřejňuje Oznámení o výsledku zápisu dětí do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024. Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2023-2024

Přání ke Dni učitelů

Přání ke Dni učitelů

Vážíme si Vaší práce milí učitelé! Jarošáci

Zápis do 1. ročníku ZŠ Jarošova

Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024

Zápis na ZŠ Jarošova proběhne v pondělí 3. dubna a v úterý 4. dubna 2023 od 14.00 do 17.00 hod. Přednostně budou přijaty děti s trvalým pobytem ve školském obvodu naší spádové školy, který vymezuje Obecně závazná vyhláška č. 5/2016 statutárního města Havířova, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 7/2009. Rádi však přijmeme také další děti, jejichž zákonní zástupci dají přednost…
Číst více