Autor: David Kučák

Bezplatné stravování 2. pololetí 23-24 ZŠ Jarošova

BEZPLATNÉ STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH VE 2. POLOLETÍ ŠK. ROKU 2023/24

Co je potřeba pro POKRAČOVÁNÍ případně pro ZAPOJENÍ do programu škole doložit? Čestné prohlášení zákonného zástupce, které vydává škola a potvrzení z Úřadu práce ČR (ÚP) o dávkách hmotné nouze, které si musí zákonný zástupce obstarat. Dítě/žáka lze v rámci období vyhlášeného dotačního programu bezplatně stravovat ode dne doložení potvrzení z ÚP. Toto potvrzení nesmí být starší 3 měsíců. Jaký…
Číst více

ZŠ Jarošova

Den otevřených dveří na ZŠ Jarošova

Ve čtvrtek dne 11. ledna 2024 máte možnost v dopoledních hodinách nahlédnout do výuky na 1. a 2. stupni. Od 15:30 hod. zveme zájemce z řad veřejnosti na prohlídku školy. Od 15:30 hod. se budou také konat konzultace k prospěchu a chování žáků za 1. pololetí. 8:00 – 11:40 možnost nahlédnutí do výuky na 1. a 2. stupni školy15:30 – 16:30 prohlídka školy pro zájemce z řad veřejnosti15:30 – 16:30 konzultace…
Číst více

ZŠ Jarošova

Oznámení o přerušení činnosti ŠD o vánočních prázdninách

Oznamujeme, že školní družina ZŠ Jarošova bude o vánočních prázdninách v době od 23. prosince 2023 do 2. ledna 2024 uzavřena. Její činnost bude obnovena ve středu 3. ledna 2024. Tento den bude zahájen obvyklý provoz v době od 6.30 do 16.00 hodin. Mgr. Ivana Kučáková, zástupkyně ředitele školy

ZŠ Jarošova

Celodenní výstražná stávka na ZŠ Jarošova

Vážení rodiče, v pondělí 27. 11. 2023 proběhne v ČR celodenní výstražná stávka pracovníků škol a školských zařízení. Na ZŠ Jarošova se do stávky zapojí většina zaměstnanců, ale provoz školy a školní družiny zůstane v omezeném režimu zajištěn. Vyučování bude probíhat v omezené míře do 11,40 hodin a školní družina bude fungovat maximálně do 14,30 hodin. Zároveň Vám sděluji, že v pondělí 27. 11. 2023 nebude…
Číst více

Dotazníkové šetření ZŠ Jarošova

Dotazníkové šetření projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov

Vážení rodiče a zákonní zástupci dětí, v rámci realizace projektu Místní akční plán, který statutární město Havířov ve spolupráci s místními školami realizuje na území obcí Havířov, Albrechtice, Horní Bludovice, Horní Suchá a Těrlicko od roku 2016, Vás žádáme o vyplnění následující sady otázek. Našim cílem je zjistit úroveň spokojenosti se vzdělávacím systémem a zároveň získat náměty a tipy pro přípravu…
Číst více

ZŠ Jarošova

Oznámení o přerušení činnosti ŠD o podzimních prázdninách

Oznamujeme, že školní družina ZŠ Jarošova bude o podzimních prázdninách dne 26. a 27. října 2023 uzavřena. Její činnost bude obnovena v pondělí 30. října 2023. Tento den bude zahájen obvyklý provoz v době od 6.30 do 16.00 hodin. Mgr. Ivana Kučáková, zástupkyně ředitele školy

ZŠ Jarošova

Informace o vyhlášení volného dne pro žáky školy

V pátek 29. 9. 2023 vyhlásil ředitel školy volno pro žáky školy z technických důvodů. Provoz školní družiny v tento den nebude zajištěn. V Havířově dne 25. 9. 2023 Mgr. Přemysl Čapanda – ředitel školy Informace o vyhlášení volného dne pro žáky školy  

Bezplatné stravování ve školách

Bezplatné stravování ve školách pro I. pololetí školního roku 2023/2024

Dotační program Bezplatné stravování ve školách pro I. pololetí školního roku 2023/2024 je financován z projektu Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi z prostředků OPZ+ v Moravskoslezském kraji CZ.03.04.01/00/22_026/0003047 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost plus a rozpočtu Moravskoslezského kraje.

ZŠ Jarošova

Dotazník spokojenosti se školním stravováním

Vážení zákonní zástupci, pedagogové a žáci, pokud využíváte možnosti stravování ve školní jídelně, tak se na Vás obracíme s žádostí o vyplnění krátkého dotazníku ohledně spokojenosti se školním stravováním. Dotazník prosím vyplňte nejpozději do 22.9.2023. Děkujeme za čas, který strávíte vyplněním tohoto dotazníku.

Podpora škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků ZŠ Jarošova

Podpora škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků

Podpora škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků v rámci operačního programu NPO 3.2.2 Podpora škol. Cílem projektu je zlepšení situace žáků z rodin s nízkým socioekonomickým statusem (SES), zejména v oblastech výsledků učení a wellbeingu, a to prostřednictvím vhodně zvolených nástrojů, které tento projekt nabízí.