Autor: David Kučák

ZŠJ příspěvky

Výsledky voleb do školské rady

Dne 25. a 29. 4. 2024 proběhly na ZŠ Jarošova volby do školské rady na období 2024 – 2027. Voleni byli dva kandidáti z řad zákonných zástupců a dva kandidáti z řad pedagogických zaměstnanců. Zvoleni byli tito kandidáti: Zákonnými zástupci nezletilých žáků byli zvoleni členové školské rady: Veronika Karvaiová (počet hlasů: 15) Miroslava Ferková (počet hlasů: 12)…
Číst více

ZŠJ příspěvky

Oznámení o výsledku zápisu dětí do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025

Ředitel školy zveřejňuje Oznámení o výsledku zápisu dětí do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025. Dokument ke stažení v pdf: Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2024-2025

Vybavení škol digitálními technologiemi ZŠ Jarošova

Vybavení škol digitálními technologiemi

DIGITALIZUJEME ŠKOLU: REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1. V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola v roce 2022-2024 finanční prostředky: – k dosažení cíle č. 173 zakoupením IT zařízení do školního fondu mobilních digitálních zařízení pro…
Číst více

Zápis do 1. ročníku ZŠ Jarošova

Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025

Zápis na ZŠ Jarošova proběhne v pondělí 8. dubna a v úterý 9. dubna 2024 od 14.00 do 17.00 hod. Přednostně budou přijaty děti s trvalým pobytem ve školském obvodu naší spádové školy, který vymezuje Obecně závazná vyhláška č. 5/2016 statutárního města Havířova, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 7/2009. Rádi však…
Číst více

Bezplatné stravování 2. pololetí 23-24 ZŠ Jarošova

BEZPLATNÉ STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH VE 2. POLOLETÍ ŠK. ROKU 2023/24

Co je potřeba pro POKRAČOVÁNÍ případně pro ZAPOJENÍ do programu škole doložit? Čestné prohlášení zákonného zástupce, které vydává škola a potvrzení z Úřadu práce ČR (ÚP) o dávkách hmotné nouze, které si musí zákonný zástupce obstarat. Dítě/žáka lze v rámci období vyhlášeného dotačního programu bezplatně stravovat ode dne doložení potvrzení z ÚP. Toto potvrzení nesmí být starší 3 měsíců.…
Číst více

ZŠJ příspěvky

Den otevřených dveří na ZŠ Jarošova

Ve čtvrtek dne 11. ledna 2024 máte možnost v dopoledních hodinách nahlédnout do výuky na 1. a 2. stupni. Od 15:30 hod. zveme zájemce z řad veřejnosti na prohlídku školy. Od 15:30 hod. se budou také konat konzultace k prospěchu a chování žáků za 1. pololetí. 8:00 – 11:40 možnost nahlédnutí do výuky na 1. a 2. stupni školy15:30 – 16:30 prohlídka školy pro zájemce z řad veřejnosti15:30 – 16:30 konzultace…
Číst více

ZŠJ příspěvky

Oznámení o přerušení činnosti ŠD o vánočních prázdninách

Oznamujeme, že školní družina ZŠ Jarošova bude o vánočních prázdninách v době od 23. prosince 2023 do 2. ledna 2024 uzavřena. Její činnost bude obnovena ve středu 3. ledna 2024. Tento den bude zahájen obvyklý provoz v době od 6.30 do 16.00 hodin. Mgr. Ivana Kučáková, zástupkyně ředitele školy

ZŠJ příspěvky

Celodenní výstražná stávka na ZŠ Jarošova

Vážení rodiče, v pondělí 27. 11. 2023 proběhne v ČR celodenní výstražná stávka pracovníků škol a školských zařízení. Na ZŠ Jarošova se do stávky zapojí většina zaměstnanců, ale provoz školy a školní družiny zůstane v omezeném režimu zajištěn. Vyučování bude probíhat v omezené míře do 11,40 hodin a školní družina bude fungovat maximálně do 14,30…
Číst více

Dotazníkové šetření ZŠ Jarošova

Dotazníkové šetření projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov

Vážení rodiče a zákonní zástupci dětí, v rámci realizace projektu Místní akční plán, který statutární město Havířov ve spolupráci s místními školami realizuje na území obcí Havířov, Albrechtice, Horní Bludovice, Horní Suchá a Těrlicko od roku 2016, Vás žádáme o vyplnění následující sady otázek. Našim cílem je zjistit úroveň spokojenosti se vzdělávacím systémem a zároveň…
Číst více

ZŠJ příspěvky

Oznámení o přerušení činnosti ŠD o podzimních prázdninách

Oznamujeme, že školní družina ZŠ Jarošova bude o podzimních prázdninách dne 26. a 27. října 2023 uzavřena. Její činnost bude obnovena v pondělí 30. října 2023. Tento den bude zahájen obvyklý provoz v době od 6.30 do 16.00 hodin. Mgr. Ivana Kučáková, zástupkyně ředitele školy