Autor: David Kučák

ZŠ Jarošova

Oznámení o přerušení činnosti ŠD o pololetních prázdninách

Oznamujeme, že školní družina ZŠ Jarošova bude o pololetních prázdninách dne 3. února 2023 uzavřena. Její činnost bude obnovena v pondělí 6. února 2023. Tento den bude zahájen obvyklý provoz v době od 6.30 do 16.00 hodin. Mgr. Ivana Kučáková, zástupkyně ředitele školy

Vánoční laťka 2022 ZŠ Jarošova

Vánoční laťka 2022

Vrcholem podzimní části školní ligy byla soutěž ve skoku vysokém – Vánoční laťka 2022. I když je skok vysoký technicky velmi náročnou disciplínou, přitáhne tento závod vždy velké množství startujících, ale i diváků. V letošním ročníku se o vítězství utkalo celkem devatenáct atletů a atletek, a jejich výkony přišlo podpořit na pět desítek fandících spolužáků. Celá soutěž byla velmi dramatická…
Číst více

Městské postupové kolo v basketbalu mladších žáků ZŠ Jarošova

Městské postupové kolo v basketbalu

V úterý 6. 12. 2022 se ve sportovní hale ZŠ Žákovská konalo městské postupové kolo v basketbalu mladších žáků. Setkání pod bezednými koši je vždy o něco náročnější, než soupeření v jiných disciplínách. Co si budeme povídat, je daleko náročnější trefit malou obroučku, navíc visící deset stop nad zemí, než se skórovat do velké fotbalové branky. I přes toto úskalí, a možná právě…
Číst více

Turnaj v pexesu ZŠ Jarošova

Turnaj v pexesu ve školní družině

V měsíci září proběhl ve ŠD turnaj v Pexesu. Zúčastnilo se ho celkem 7 chlapců z 1. a 2. třídy. Chlapci se mezi sebou utkali v několika kolech a měli tak možnost nasbírat body za uhádnuté dvojice. Umístění 1. místo Kristián Fijalkowski 83 bodů 2. místo Sebastián Sivák 72 bodů 3. místo Kristián Pohlotka 70 bodů Chlapci byli odměněni sladkou a věcnou odměnou.

Evropský týden mobility ZŠ Jarošova

Evropský týden mobility

Dne 20. září 2022 se žáci naší školy zapojili do akce “Evropský týden mobility”. Pro děti druhého a třetího ročníku byly připraveny závody na koloběžkách. Jelikož nám počasí nepřálo a nemohli jsme závodit venku, závod se konal v tělocvičně školy. Děti obou tříd zvládly jízdu přímo a poté i slalom. Závod se všem líbil, nikdo nebyl poražen, zvítězili všichni. Na závěr…
Číst více

Školní olympiáda ZŠ Jarošova

Školní olympiáda 1. stupně

Dne 1. června 2022 se na školním hřišti ZŠ Jarošova konala po dvouleté nucené přestávce opět Školní olympiáda 1. stupně. Po společném zahájení začaly soutěže ve třech disciplínách. Běh na 50m, skok daleký a hod kriketovým míčkem. Z každé třídy se účastnilo jedno družstvo děvčat a jedno družstvo chlapců. Mohl soutěžit každý, kdo měl zájem. Díky výborné organizaci paní učitelek a pomoci…
Číst více

Mimořádný zápis na ZŠ Jarošova

Mimořádný zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023

Zápis proběhne v pondělí 6. června 2022 od 14.00 do 16.00 h a v úterý 7. června 2022 od 14.00 do 16.00 h. Povinná školní docházka začíná všem dětem, které se narodily v době od 1. září 2015 do 31. srpna 2016 (dosáhly do 31. srpna 2022 věku 6 let). K zápisu se dostaví zákonný zástupce dítěte (rodič nebo jiná pověřená osoba), nejlépe spolu…
Číst více

Sdělení rodičům

Oznámení o přijetí uchazečů k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

Ředitel školy zveřejňuje seznam přijatých dětí (uchazečů), které zákonní zástupci přihlásili v období od března do června 2022 k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 na Základní škole Havířov – Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace. Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/22 (březen až červen 2022)

Sdělení rodičům

Oznámení o výsledku zápisu dětí do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023

Ředitel školy zveřejňuje Oznámení o výsledku zápisu dětí do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023. V souladu s § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, zveřejňujeme výsledek řízení o přijetí dětí, které zákonní zástupci ve dnech 4. a 5. dubna 2022 na ZŠ Jarošova přihlásili k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023.…
Číst více

Zápis do 1. ročníku ZŠ Jarošova

Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023

Zápis na ZŠ Jarošova proběhne v pondělí 4. dubna a v úterý 5. dubna 2022 od 14.00 do 17.00 hod. Přednostně budou přijaty děti s trvalým pobytem ve školském obvodu naší spádové školy, který vymezuje Obecně závazná vyhláška č. 5/2016 statutárního města Havířova, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 7/2009. Rádi však přijmeme také další děti, jejichž zákonní zástupci dají přednost…
Číst více