Podpora škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků

Podpora škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků ZŠ Jarošova

Podpora škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků v rámci operačního programu NPO 3.2.2 Podpora škol.

Cílem projektu je zlepšení situace žáků z rodin s nízkým socioekonomickým statusem (SES), zejména v oblastech výsledků učení a wellbeingu, a to prostřednictvím vhodně zvolených nástrojů, které tento projekt nabízí.

Podpora škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků ZŠ Jarošova