Close

KONTAKTY POVĚŘENEC

Pověřenec pro ochranu osobních údajů je dostupný a k dispozici zaměstnancům, žákům a zákonným zástupcům žáků. Ve spolupráci s vedením školy vyřizuje žádosti o informace od zaměstnanců, žáků a zákonných zástupců žáků včetně oprav osobních údajů, výmazu osobních údajů a vznášení námitek proti zpracování osobních údajů.


Pověřenec pro ochranu osobních údajů je dostupný a k dispozici zaměstnancům, žákům a zákonným zástupcům žáků. Ve spolupráci s vedením školy vyřizuje žádosti o informace od zaměstnanců, žáků a zákonných zástupců žáků včetně oprav osobních údajů, výmazu osobních údajů a vznášení námitek proti zpracování osobních údajů.

Mgr. Pavla Havránková

pověřenec pro ochranu osobních údajů

+420 775 555 566

havrankova-advokat@seznam.cz