Kontakty pověřenec

Pověřenec pro ochranu osobních údajů je dostupný a k dispozici zaměstnancům, žákům a zákonným zástupcům žáků. Ve spolupráci s vedením školy vyřizuje žádosti o informace od zaměstnanců, žáků a zákonných zástupců žáků včetně oprav osobních údajů, výmazu osobních údajů a vznášení námitek proti zpracování osobních údajů.

Ing. Nadja Stoschek

Statutární město Havířov
Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město
596 803 438
poverenec@havirov-city.cz