Organizace vyučování

ZAHÁJENÍ A UKONČENÍ VYUČOVÁNÍ 2023/2024

VYUČOVÁNÍ V 1. POLOLETÍ

4. září 2023 až 31. ledna 2024
(pondělí až středa)

VYUČOVÁNÍ V 2. POLOLETÍ

1. února 2024 až 28. června 2024
(čtvrtek až pátek)

TERMÍNY PRÁZDNIN 2023/2024

PODZIMNÍ PRÁZDNINY

26. a 27. října 2023
(čtvrtek a pátek)

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

23. prosince 2023 až 2. ledna 2024
(sobota až úterý)

POLOLETNÍ PRÁZDNINY

2. února 2024
(pátek)

JARNÍ PRÁZDNINY

5. až 11. února 2024
(pondělí až neděle)

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

28. března 2024
(čtvrtek)

HLAVNÍ PRÁZDNINY

29. června až 1. září 2024
(sobota až neděle)

ORGANIZACE VÝUKY

Vyučovací hodina trvá 45 minut, zahajují a ukončují ji vyučující. Vyučování začíná zpravidla v 8.00 hodin, výjimečně (0. vyučovací hodina) od 7.00 hodin. Poslední vyučovací hodina (9.) končí v 16.15 hodin.
O přestávkách mezi vyučovacími hodinami mají děti volnost pohybu po budově školy. Za příznivého počasí mají možnost trávit tzv. velkou přestávku (mezi 2. a 3. vyučovací hodinou) ve venkovním areálu školy.
Rozvrh jednotlivých tříd je upraven tak, aby splňoval požadavky školské legislativy a dle možnosti maximálně respektoval požadavky psychohygieny. Rozvrh hodin naleznete v elektronické žákovské knížce systému Bakaláři.
Žáci mají možnost se stravovat ve školní výdejně stravy.

0. VYUČOVACÍ HODINA

7:00 – 7:45

1. VYUČOVACÍ HODINA

8:00 – 8:45

2. VYUČOVACÍ HODINA

8:55 – 9:40

3. VYUČOVACÍ HODINA

10:00 – 10:45

4. VYUČOVACÍ HODINA

10:55 – 11:40

5. VYUČOVACÍ HODINA

11:50 – 12:35

6. VYUČOVACÍ HODINA

12:45 – 13:30

7. VYUČOVACÍ HODINA

13:40 – 14:25

8. VYUČOVACÍ HODINA

14:35 – 15:20

9. VYUČOVACÍ HODINA

15:30 – 16:15