Close

ORGANIZACE VYUČOVÁNÍ 2018/2019

Zahájení a ukončení vyučování

vyučování v 1. pololetí

3. září 2018 až 31. ledna 2019
(pondělí až čtvrtek)

vyučování v 2. pololetí

4. února 2019 až 28. června 2019
(pondělí až pátek)

Termíny prázdnin

Podzimní prázdniny

29. a 30. října 2018
(pondělí a úterý)

Vánoční prázdniny

22. prosince 2018 až 2. ledna 2019
(sobota až středa)

Pololetní prázdniny

1. února 2019
(pátek)

Jarní prázdniny

11. až 17. února 2019
(pondělí až neděle)

Velikonoční prázdniny

18. dubna 2019
(čtvrtek)

Hlavní prázdniny

29. června až 1. září 2019
(sobota až neděle)

Organizace výuky

Vyučovací hodina trvá 45 minut, zahajují a ukončují ji vyučující. Vyučování začíná zpravidla v 8.00 hodin, výjimečně (0. vyučovací hodina) od 7.00 hodin. Poslední vyučovací hodina (9.) končí v 16.15 hodin.

O přestávkách mezi vyučovacími hodinami mají děti volnost pohybu po budově školy. Za příznivého počasí mají možnost trávit tzv. velkou přestávku (mezi 2. a 3. vyučovací hodinou) ve venkovním areálu školy.

Rozvrh jednotlivých tříd je upraven tak, aby splňoval požadavky školské legislativy a dle možnosti maximálně respektoval požadavky psychohygieny. Rozvrh hodin naleznete v elektronické žákovské knížce systému Bakaláři. 

Žáci mají možnost se stravovat ve školní výdejně stravy.

0. vyučovací hodina

7:00 – 7:45

přestávka

7:45 – 8:00

1. vyučovací hodina

8:00 – 8:45

přestávka

8:45 – 8:55

2. vyučovací hodina

8:55 – 9:40

přestávka

9:40 – 10:00

3. vyučovací hodina

10:00 – 10:45

přestávka

10:45 – 10:55

4. vyučovací hodina

10:55 – 11:40

přestávka

11:40 – 11:50

5. vyučovací hodina

11:50 – 12:35

přestávka

12:35 – 12:45

6. vyučovací hodina

12:45 – 13:30

přestávka

13:30 – 13:40

7. vyučovací hodina

13:40 – 14:25

přestávka

14:25 – 14:35

8. vyučovací hodina

14:35 – 15:20

přestávka

15:20 – 15:30

9. vyučovací hodina

15:30 – 16:15

konec

vyučování