Close

ORGANIZACE VYUČOVÁNÍ 2020/2021

Zahájení a ukončení vyučování

vyučování v 1. pololetí

1. září 2020 až 28. ledna 2021
(úterý až čtvrtek)

vyučování v 2. pololetí

1. února 2021 až 30. června 2021
(pondělí až středa)

Termíny prázdnin

Podzimní prázdniny

29. a 30. října 2020
(čtvrtek a pátek)

Vánoční prázdniny

23. prosince 2020 až 3. ledna 2021
(středa až neděle)

Pololetní prázdniny

29. ledna 2021
(pátek)

Jarní prázdniny

22. až 28. února 2021
(pondělí až neděle)

Velikonoční prázdniny

1. dubna 2021
(čtvrtek)

Hlavní prázdniny

1. července až 31. srpna 2021
(čtvrtek až úterý)

Organizace výuky

Vyučovací hodina trvá 45 minut, zahajují a ukončují ji vyučující. Vyučování začíná zpravidla v 8.00 hodin, výjimečně (0. vyučovací hodina) od 7.00 hodin. Poslední vyučovací hodina (9.) končí v 16.15 hodin.

O přestávkách mezi vyučovacími hodinami mají děti volnost pohybu po budově školy. Za příznivého počasí mají možnost trávit tzv. velkou přestávku (mezi 2. a 3. vyučovací hodinou) ve venkovním areálu školy.

Rozvrh jednotlivých tříd je upraven tak, aby splňoval požadavky školské legislativy a dle možnosti maximálně respektoval požadavky psychohygieny. Rozvrh hodin naleznete v elektronické žákovské knížce systému Bakaláři. 

Žáci mají možnost se stravovat ve školní výdejně stravy.

0. vyučovací hodina

7:00 – 7:45

přestávka

7:45 – 8:00

1. vyučovací hodina

8:00 – 8:45

přestávka

8:45 – 8:55

2. vyučovací hodina

8:55 – 9:40

přestávka

9:40 – 10:00

3. vyučovací hodina

10:00 – 10:45

přestávka

10:45 – 10:55

4. vyučovací hodina

10:55 – 11:40

přestávka

11:40 – 11:50

5. vyučovací hodina

11:50 – 12:35

přestávka

12:35 – 12:45

6. vyučovací hodina

12:45 – 13:30

přestávka

13:30 – 13:40

7. vyučovací hodina

13:40 – 14:25

přestávka

14:25 – 14:35

8. vyučovací hodina

14:35 – 15:20

přestávka

15:20 – 15:30

9. vyučovací hodina

15:30 – 16:15

konec

vyučování