Close

ORGANIZACE VYUČOVÁNÍ 2021/2022

Zahájení a ukončení vyučování

vyučování v 1. pololetí

1. září 2021 až 31. ledna 2022
(středa až pondělí)

vyučování v 2. pololetí

1. února 2022 až 30. června 2022
(úterý až čtvrtek)

Termíny prázdnin

Podzimní prázdniny

27. a 29. října 2021
(středa a pátek)

Vánoční prázdniny

23. prosince 2021 až 2. ledna 2022
(čtvrtek až neděle)

Pololetní prázdniny

4. února 2022
(pátek)

Jarní prázdniny

7. až 13. března 2022
(pondělí až neděle)

Velikonoční prázdniny

14. dubna 2022
(čtvrtek)

Hlavní prázdniny

1. července až 31. srpna 2022
(pátek až středa)

Organizace výuky

Vyučovací hodina trvá 45 minut, zahajují a ukončují ji vyučující. Vyučování začíná zpravidla v 8.00 hodin, výjimečně (0. vyučovací hodina) od 7.00 hodin. Poslední vyučovací hodina (9.) končí v 16.15 hodin.

O přestávkách mezi vyučovacími hodinami mají děti volnost pohybu po budově školy. Za příznivého počasí mají možnost trávit tzv. velkou přestávku (mezi 2. a 3. vyučovací hodinou) ve venkovním areálu školy.

Rozvrh jednotlivých tříd je upraven tak, aby splňoval požadavky školské legislativy a dle možnosti maximálně respektoval požadavky psychohygieny. Rozvrh hodin naleznete v elektronické žákovské knížce systému Bakaláři. 

Žáci mají možnost se stravovat ve školní výdejně stravy.

0. vyučovací hodina

7:00 – 7:45

přestávka

7:45 – 8:00

1. vyučovací hodina

8:00 – 8:45

přestávka

8:45 – 8:55

2. vyučovací hodina

8:55 – 9:40

přestávka

9:40 – 10:00

3. vyučovací hodina

10:00 – 10:45

přestávka

10:45 – 10:55

4. vyučovací hodina

10:55 – 11:40

přestávka

11:40 – 11:50

5. vyučovací hodina

11:50 – 12:35

přestávka

12:35 – 12:45

6. vyučovací hodina

12:45 – 13:30

přestávka

13:30 – 13:40

7. vyučovací hodina

13:40 – 14:25

přestávka

14:25 – 14:35

8. vyučovací hodina

14:35 – 15:20

přestávka

15:20 – 15:30

9. vyučovací hodina

15:30 – 16:15

konec

vyučování