Organizace vyučování

ZAHÁJENÍ A UKONČENÍ VYUČOVÁNÍ 2022/2023

VYUČOVÁNÍ V 1. POLOLETÍ

1. září 2022 až 31. ledna 2023
(čtvrtek až úterý)

VYUČOVÁNÍ V 2. POLOLETÍ

1. února 2023 až 30. června 2023
(středa až pátek)

TERMÍNY PRÁZDNIN 2022/2023

PODZIMNÍ PRÁZDNINY

26. a 27. října 2022
(středa a čtvrtek)

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

23. prosince 2022 až 2. ledna 2023
(pátek až pondělí)

POLOLETNÍ PRÁZDNINY

3. února 2023
(pátek)

JARNÍ PRÁZDNINY

13. až 19. března 2023
(pondělí až neděle)

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

6. dubna 2023
(čtvrtek)

HLAVNÍ PRÁZDNINY

1. července až 3. září 2023
(sobota až neděle)

ORGANIZACE VÝUKY

Vyučovací hodina trvá 45 minut, zahajují a ukončují ji vyučující. Vyučování začíná zpravidla v 8.00 hodin, výjimečně (0. vyučovací hodina) od 7.00 hodin. Poslední vyučovací hodina (9.) končí v 16.15 hodin.
O přestávkách mezi vyučovacími hodinami mají děti volnost pohybu po budově školy. Za příznivého počasí mají možnost trávit tzv. velkou přestávku (mezi 2. a 3. vyučovací hodinou) ve venkovním areálu školy.
Rozvrh jednotlivých tříd je upraven tak, aby splňoval požadavky školské legislativy a dle možnosti maximálně respektoval požadavky psychohygieny. Rozvrh hodin naleznete v elektronické žákovské knížce systému Bakaláři.
Žáci mají možnost se stravovat ve školní výdejně stravy.

0. VYUČOVACÍ HODINA

7:00 – 7:45

1. VYUČOVACÍ HODINA

8:00 – 8:45

2. VYUČOVACÍ HODINA

8:55 – 9:40

3. VYUČOVACÍ HODINA

10:00 – 10:45

4. VYUČOVACÍ HODINA

10:55 – 11:40

5. VYUČOVACÍ HODINA

11:50 – 12:35

6. VYUČOVACÍ HODINA

12:45 – 13:30

7. VYUČOVACÍ HODINA

13:40 – 14:25

8. VYUČOVACÍ HODINA

14:35 – 15:20

9. VYUČOVACÍ HODINA

15:30 – 16:15