Close

ORGANIZACE VYUČOVÁNÍ 2019/2020

Zahájení a ukončení vyučování

vyučování v 1. pololetí

2. září 2019 až 30. ledna 2020
(pondělí až čtvrtek)

vyučování v 2. pololetí

3. února 2020 až 30. června 2020
(pondělí až úterý)

Termíny prázdnin

Podzimní prázdniny

29. a 30. října 2019
(úterý a středa)

Vánoční prázdniny

23. prosince 2019 až 3. ledna 2020
(pondělí až pátek)

Pololetní prázdniny

31. ledna 2020
(pátek)

Jarní prázdniny

17. až 23. února 2020
(pondělí až neděle)

Velikonoční prázdniny

9. dubna 2020
(čtvrtek)

Hlavní prázdniny

1. července až 31. srpna 2020
(středa až pondělí)

Organizace výuky

Vyučovací hodina trvá 45 minut, zahajují a ukončují ji vyučující. Vyučování začíná zpravidla v 8.00 hodin, výjimečně (0. vyučovací hodina) od 7.00 hodin. Poslední vyučovací hodina (9.) končí v 16.15 hodin.

O přestávkách mezi vyučovacími hodinami mají děti volnost pohybu po budově školy. Za příznivého počasí mají možnost trávit tzv. velkou přestávku (mezi 2. a 3. vyučovací hodinou) ve venkovním areálu školy.

Rozvrh jednotlivých tříd je upraven tak, aby splňoval požadavky školské legislativy a dle možnosti maximálně respektoval požadavky psychohygieny. Rozvrh hodin naleznete v elektronické žákovské knížce systému Bakaláři. 

Žáci mají možnost se stravovat ve školní výdejně stravy.

0. vyučovací hodina

7:00 – 7:45

přestávka

7:45 – 8:00

1. vyučovací hodina

8:00 – 8:45

přestávka

8:45 – 8:55

2. vyučovací hodina

8:55 – 9:40

přestávka

9:40 – 10:00

3. vyučovací hodina

10:00 – 10:45

přestávka

10:45 – 10:55

4. vyučovací hodina

10:55 – 11:40

přestávka

11:40 – 11:50

5. vyučovací hodina

11:50 – 12:35

přestávka

12:35 – 12:45

6. vyučovací hodina

12:45 – 13:30

přestávka

13:30 – 13:40

7. vyučovací hodina

13:40 – 14:25

přestávka

14:25 – 14:35

8. vyučovací hodina

14:35 – 15:20

přestávka

15:20 – 15:30

9. vyučovací hodina

15:30 – 16:15

konec

vyučování