Close

Sdělení rodičům

Vyhlášení volných dnů ředitelem školy

Ředitel školy vyhlásil podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, volné dny v termínu od 29. června do 30. června 2020. Volné dny byly vyhlášeny z důvodu nízké účasti žáků na vzdělávání v době od 25. května 2020. Vysvědčení bude žákům vydáno v pátek 26. června 2020. Žáci a rodiče byli o této skutečnosti informováni při vstupu do […]

ČÍST VÍCE

Informace ke vzdělávání žáků 6. až 8. ročníku

Vážení rodiče, zákonní zástupci, v rámci uvolňování opatření v souvislosti s coronavirovou pandemií bude otevřena škola i pro žáky 2. stupně ZŠ (6. – 8. ročník). Výuka bude probíhat od pondělí 8. června 2020 od 8,00 hodin formou konzultačních a třídnických hodin. Konzultace budou zaměřeny převážně na profilové předměty (matematika, jazyk český a cizí jazyky). Organizace výuky bude […]

ČÍST VÍCE

Oznámení o výsledku zápisu dětí do 1. ročníku

Ředitel školy zveřejňuje Oznámení o výsledku zápisu dětí do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021. V souladu s § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, zveřejňujeme výsledek řízení o přijetí dětí, které zákonní zástupci ve dnech 6. až 17. dubna 2020 na ZŠ Jarošova přihlásili […]

ČÍST VÍCE

Informace ke vzdělávání žáků 1. až 5. ročníku

Vážení rodiče, zákonní zástupci, na základě usnesení vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 budou od 25. května 2020 otevřeny základní školy pro žáky 1. až 5. ročníku, kde budou probíhat v dopoledních hodinách vzdělávací aktivity a odpoledne zájmové činnosti. Pokud projevíte do 18. května 2020 zájem o výše zmíněné aktivity, které organizuje ZŠ Jarošova pro vaše děti, […]

ČÍST VÍCE

Informace ke vzdělávání žáků 9. ročníku

Vážení rodiče, zákonní zástupci, na základě usnesení vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 budou od 11. května 2020 otevřeny základní školy pro žáky 9. tříd, kteří se budou připravovat na přijímací zkoušky na střední školy. Pokud projevíte do 7. května 2020 zájem o výše zmíněnou přípravu na přijímací zkoušky vašeho dítěte, tak tuto skutečnost […]

ČÍST VÍCE

Kuba v karanténě

Kuba v karanténě

Vážení rodiče našich prvňáčků a druháčků, doufám, že jste zdraví a že tu momentální situaci zvládáte dobře. Ráda bych Vám touto cestou nabídla možnost, jak si s dětmi hravou formou popovídat o tom, jak ony prožívají aktuální situaci v karanténě. Sešit Kuba v karanténě je sestaven jako rozhovor dítěte s medvídkem Kubou, který mluví o svých pocitech, radostech […]

ČÍST VÍCE

Zápisový lístek na SŠ

Vážení rodiče, v souvislosti se současnou situací, vás chci seznámit s vyjádřením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které se týká odevzdání zápisového lístku na středních školách v souladu s aktuálně platnou legislativou nejen ve vazbě na obory „nematuritní“. „V oborech vzdělání, ve kterých se nekoná jednotná přijímací zkouška, a střední škola nekoná ani školní přijímací zkoušku, se […]

ČÍST VÍCE

Tipy ke zvládnutí karantény

Milí žáci, vážení rodiče a kolegové, už je to témeř měsíc, kdy se nám ze dne na den změnilo naše denní fungování a my se museli přizpůsobit mnoha změnám. Mnozí z nás si v tomto období znepokojujících informací, zákazů a příkazů prošli chvílemi, kdy počáteční radost, že nemusíme do školy vystřídal strach, zlost, obavy, zmatek, […]

ČÍST VÍCE

Vzdělávání žáků během přerušení činnosti školy

S ohledem na mimořádnou situaci vzniklou v souvislosti s epidemií koronaviru přijímá ZŠ Jarošova opatření ke vzdělávání žáků v době, kdy žáci pobývají doma. Učitelé školy budou každý týden vkládat podklady (zápisy, úkoly a jiné výukové materiály) pro vzdělávání žáků do společného úložiště, které je přístupné prostřednictvím odkazu Výuka v menu webových stránek školy. V rámci […]

ČÍST VÍCE

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021

Ředitel školy vyhlašuje zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021. Zápis do 1. ročníku na ZŠ Jarošova proběhne od pondělí 6. dubna 2020 do pátku 17. dubna 2020. Na základě opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: MSMT-12639/2020-1 k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol všech zřizovatelů pro školní rok 2020/2021 vydávám […]

ČÍST VÍCE