Close

Sdělení rodičům

Povinnost nošení roušek pro žáky 2. stupně ZŠ od 18. 9. 2020

Sdělení rodičům

Od 18. září 2020 je v celé ČR povinnost nosit roušky ve všech prostorách škol a školských zařízení a vysokých škol nově tedy včetně učeben (s výjimkami uvedenými dále). Ochrana dýchacích cest u žáků, studentů a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje).  Na […]

ČÍST VÍCE

Doporučený postup u akutních onemocnění v průběhu pandemie

Sdělení rodičům

Vážení rodiče, zákonní zástupci, chtěl bych vám představit doporučený postup u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID-19. ZŠ Jarošova se bude plně řídit tímto doporučeným postupem a to samé doporučujeme i vám. Doporučený postup OSPDL ČLS JEP k managementu u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID-19 určený pro školy a školská zařízení a zákonné zástupce dítěte (rodiče), schválený epidemiologickou […]

ČÍST VÍCE

Obědy do škol IV

Sdělení rodičům

Žádáme rodiče, kteří se registrovali na Úřadu práce do projektu Obědy do škol IV, aby se dostavili do kanceláře školy vyplnit svým dětem přihlášku ke stravování v rámci tohoto projektu. Obědy do škol IV budou zahájeny v pondělí dne 21. září 2020.

ČÍST VÍCE

Povinné nošení roušek od 10. září 2020

Sdělení rodičům

Vážení rodiče, zákonní zástupci, na základě rozhodnutí ministerstva zdravotnictví ČR nařizuji od čtvrtku 10. září 2020 povinné nošení roušek ve společných prostorách školy pro žáky i učitele. Zajistěte prosím pro své děti dvě roušky, které budou mít vždy u sebe v ochranném obalu (pytlík, sáček apod.). Povinnost nosit roušky nebude platit v prostorách třídy a odborných […]

ČÍST VÍCE

Pozvánka na konferenci Mezi námi

Sdělení rodičům

Vážení rodiče, ráda bych Vás tímto pozvala na chystanou konferenci Mezi námi, která proběhne 6. a 7. října 2020 v Českém Těšíně pod záštitou organizace Naše rovnováha. Tato konference je určena odborníkům a rodičům dětí s nějakým problémem či handicapem. Pro Vás rodič je konference zcela zdarma včetně občerstvení a kulturního programu. Především pro Vás pak organizátoři připravili […]

ČÍST VÍCE

Informace k zahájení školního roku 2020/2021

Sdělení rodičům

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 pro žáky všech ročníků ZŠ Jarošova začne v úterý 1. září 2020.  Žáci se dostaví do školy tak, aby jejich vzdělávání mohlo být zahájeno v 8.00 h. Chlapci a děvčata, kteří nastupují do 1. třídy, se společně se svými rodiči shromáždí ve vestibulu v přízemí školy, kde proběhne zahájení školního […]

ČÍST VÍCE

Vyhlášení volných dnů ředitelem školy

Sdělení rodičům

Ředitel školy vyhlásil podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, volné dny v termínu od 29. června do 30. června 2020. Volné dny byly vyhlášeny z důvodu nízké účasti žáků na vzdělávání v době od 25. května 2020. Vysvědčení bude žákům vydáno v pátek 26. června 2020. Žáci a rodiče byli o této skutečnosti informováni při vstupu do […]

ČÍST VÍCE

Informace ke vzdělávání žáků 6. až 8. ročníku

Sdělení rodičům

Vážení rodiče, zákonní zástupci, v rámci uvolňování opatření v souvislosti s coronavirovou pandemií bude otevřena škola i pro žáky 2. stupně ZŠ (6. – 8. ročník). Výuka bude probíhat od pondělí 8. června 2020 od 8,00 hodin formou konzultačních a třídnických hodin. Konzultace budou zaměřeny převážně na profilové předměty (matematika, jazyk český a cizí jazyky). Organizace výuky bude […]

ČÍST VÍCE

Oznámení o výsledku zápisu dětí do 1. ročníku

Sdělení rodičům

Ředitel školy zveřejňuje Oznámení o výsledku zápisu dětí do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021. V souladu s § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, zveřejňujeme výsledek řízení o přijetí dětí, které zákonní zástupci ve dnech 6. až 17. dubna 2020 na ZŠ Jarošova přihlásili […]

ČÍST VÍCE

Informace ke vzdělávání žáků 1. až 5. ročníku

Sdělení rodičům

Vážení rodiče, zákonní zástupci, na základě usnesení vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 budou od 25. května 2020 otevřeny základní školy pro žáky 1. až 5. ročníku, kde budou probíhat v dopoledních hodinách vzdělávací aktivity a odpoledne zájmové činnosti. Pokud projevíte do 18. května 2020 zájem o výše zmíněné aktivity, které organizuje ZŠ Jarošova pro vaše děti, […]

ČÍST VÍCE