Close

Sdělení rodičům

Vyhlášení volných dnů ředitelem školy

Sdělení rodičům

Na základě doporučení hejtmana Moravskoslezského kraje a ostatních odborníků a také z důvodu výskytu onemocnění Covid 19 na naší škole, jsem z preventivních důvodů rozhodl o vyhlášení volných dnů pro žáky naší školy. Volné dny připadnou na 25. a 26. 10. 2021 (pondělí a úterý). Po těchto dnech následují podzimní prázdniny a státní svátek (středa až pátek). Žáci budou nepřetržitě doma od […]

ČÍST VÍCE

Návštěva IPS Úřadu práce v Havířově

Návštěva IPS Úřadu práce v Havířově

Dne 15. září navštívili žáci IX. třídy Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání na Úřadě práce v Havířově. Ano, už je to tak, před devíti lety nastoupili do první třídy a dnes je to pro žáky devátého ročníku školní rok poslední. Budou se rozhodovat o své další vzdělávací cestě, budoucí střední škole, studijním […]

ČÍST VÍCE

Doučování žáků ZŠ Jarošova

Sdělení rodičům

Vážení rodiče, zákonní zástupci, od měsíce září 2021 se ZŠ Jarošova zapojila do Národního plánu doučování, jehož cílem je zmírnit negativní dopady výluky prezenční výuky a zajistit přednostní doučování těm žákům, kterým hrozí školní neúspěch či v extrémním případě vypadnutí ze vzdělávání. Doučování bude probíhat na obou stupních základní školy v předmětech jazyk český, […]

ČÍST VÍCE

Informace k zahájení školního roku 2021/2022

Sdělení rodičům

Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 pro žáky všech ročníků ZŠ Jarošova začne ve středu 1. září 2021.  Žáci se dostaví do školy tak, aby jejich vzdělávání mohlo být zahájeno v 8.00 h. Chlapci a děvčata, kteří nastupují do 1. třídy, se společně se svými rodiči shromáždí ve vestibulu v přízemí školy, kde proběhne zahájení […]

ČÍST VÍCE

Organizace výuky od 24. května 2021

Sdělení rodičům

Informace k povinné prezenční výuce (ve škole) Povinná prezenční výuka pro žáky 1. stupně (1. až 5. třídy) bude probíhat dle rozvrhu ve všechny vyučovací dny. Povinná prezenční výuka pro žáky 2. stupně (6. až 9. třídy) bude probíhat dle rozvrhu ve všechny vyučovací dny. Žáci 6. a 7. třídy odevzdají vypracované úkoly za období od 17. do 21. května v tištěné formě […]

ČÍST VÍCE

Organizace výuky od 17. do 21. května 2021

Sdělení rodičům

Informace k povinné prezenční výuce (ve škole) v tomto týdnu Povinná prezenční výuka pro žáky 1. stupně (1. až 5. třídy) bude probíhat dle rozvrhu ve všechny vyučovací dny. Povinná prezenční výuka pro žáky 2. stupně bude probíhat rotačně (střídavě). V tomto týdnu pro žáky 8. a 9. třídy. Vypracované úkoly za období od 10. do 14. května odevzdají v tištěné formě při nástupu […]

ČÍST VÍCE

Organizace výuky od 10. do 14. května 2021

Sdělení rodičům

Informace k výuce v tomto týdnu Povinná prezenční výuka pro žáky 1. stupně bude probíhat rotačně (střídavě). V tomto týdnu pro žáky 1. až 3. třídy. Povinná prezenční výuka pro žáky 2. stupně bude probíhat rotačně (střídavě). V tomto týdnu pro žáky 6. a 7. třídy. Výuka pro žáky 4. a 5. třídy bude probíhat distančně (z domova). Výuka pro žáky 8. a 9. třídy bude probíhat distančně […]

ČÍST VÍCE

Oznámení o výsledku zápisu dětí do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

Sdělení rodičům

Ředitel školy zveřejňuje Oznámení o výsledku zápisu dětí do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022. V souladu s § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, zveřejňujeme výsledek řízení o přijetí dětí, které zákonní zástupci ve dnech 12. až 23. dubna 2021 na ZŠ Jarošova přihlásili […]

ČÍST VÍCE

Organizace výuky od 3. do 9. května 2021

Sdělení rodičům

Informace k výuce v tomto týdnu Povinná prezenční výuka pro žáky 1. stupně bude probíhat rotačně (střídavě). V tomto týdnu pro žáky 4. a 5. třídy. Výuka pro žáky 1, 2. a 3. třídy a pro žáky 2. stupně bude probíhat distančně. Informace k povinné prezenční výuce (ve škole) Od pondělí 3. května do pátku 7. května 2021 dle upraveného rozvrhu proběhne povinná prezenční výuka […]

ČÍST VÍCE