Close

Sdělení rodičům

Projekt „Obědy do škol III“

Žádáme rodiče, kteří se v období května a června 2019 registrovali na Úřadu práce do projektu Obědy do škol III, aby se dostavili do kanceláře školy vyplnit svým dětem přihlášku ke stravování v rámci tohoto projektu. Obědy do škol III budou zahájeny v pondělí dne 23. září 2019.

ČÍST VÍCE

Program školní kinokavárny ZŠ Jarošova

Promítání filmů s preventivní tématikou v rámci školní kinokavárny je určeno zákonným zástupcům a žákům v jejich doprovodu. Po skončení filmu následuje krátká diskuze s výchovnou poradkyní, metodičkou prevence a psycholožkou. Promítání se bude konat v níže uvedené dny od 14:35 hod. v učebně 53. Budeme se na Vás těšit! 24. 9. 2019 – Sami (Film o poruchách příjmu potravy) Film se zabývá […]

ČÍST VÍCE

Společné setkání rodičů s vedením školy a pedagogy, třídní schůzky

Ve čtvrtek dne 12. září 2019 v 15:30 hod. se na ZŠ Jarošova uskuteční společné setkání rodičů žáků školy s ředitelem a pedagogy školy pořádané při příležitosti zahájení nového školního roku. Následně proběhnou zahajovací třídní schůzky. Vážení rodiče, zveme vás na společné setkání s ředitelem a pedagogy ZŠ Jarošova. Budeme vás informovat o projektu Obědy do škol zdarma […]

ČÍST VÍCE

Informace k zahájení školního roku 2019/2020

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 pro žáky všech ročníků ZŠ Jarošova začne v pondělí 2. září 2019.  Žáci se dostaví do školy tak, aby jejich vzdělávání mohlo být zahájeno v 8.00 h. Chlapci a děvčata, kteří nastupují do 1. třídy, se společně (se svými rodiči a dalšími hosty) shromáždí ve vestibulu v přízemí školy, kde proběhne […]

ČÍST VÍCE

Oznámení o výsledku zápisu dětí do 1. ročníku

Ředitel školy zveřejňuje Oznámení o výsledku zápisu dětí do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020. V souladu s § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, zveřejňujeme výsledek řízení o přijetí dětí, které zákonní zástupci ve dnech 8. až 9. dubna 2019 na ZŠ Jarošova přihlásili […]

ČÍST VÍCE

Projekt „Obědy do škol III“

Projekt obědy do škol ZŠ Jarošova

Rodiče, kteří mají zájem, aby jejich děti dostávaly od září 2019 obědy zdarma, mohou na Úřadu práce v průběhu května a června 2019 sepsat žádost o zapojení do projektu. Projekt bude pokračovat po celý školní rok 2019/2020. Pro zapojení do projektu na ZŠ Jarošova je rozhodující podmínka, aby se zákonní zástupci dítěte nacházeli v hmotné […]

ČÍST VÍCE