Close

Sdělení rodičům

Oznámení o výsledku zápisu dětí do 1. ročníku

Ředitel školy zveřejňuje Oznámení o výsledku zápisu dětí do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020. V souladu s § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, zveřejňujeme výsledek řízení o přijetí dětí, které zákonní zástupci ve dnech 8. až 9. dubna 2019 na ZŠ Jarošova přihlásili […]

ČÍST VÍCE

Projekt „Obědy do škol III“

Projekt obědy do škol ZŠ Jarošova

Rodiče, kteří mají zájem, aby jejich děti dostávaly od září 2019 obědy zdarma, mohou na Úřadu práce v průběhu května a června 2019 sepsat žádost o zapojení do projektu. Projekt bude pokračovat po celý školní rok 2019/2020. Pro zapojení do projektu na ZŠ Jarošova je rozhodující podmínka, aby se zákonní zástupci dítěte nacházeli v hmotné […]

ČÍST VÍCE

Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020

Zápis proběhne v pondělí 8. dubna a v úterý 9. dubna 2019 od 14.00 do 17.00 hod. Přednostně budou přijaty děti s trvalým pobytem ve školském obvodu naší spádové školy, který vymezuje Obecně závazná vyhláška č. 5/2016 statutárního města Havířova, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 7/2009. Rádi však přijmeme také další děti, jejichž zákonní zástupci […]

ČÍST VÍCE

Den otevřených dveří a otevřeného vyučování, konzultační den

Ve čtvrtek dne 10. ledna 2019 máte možnost v dopoledních hodinách nahlédnout do výuky na 1. a 2. stupni. Od 15:30 hod. zveme zájemce z řad veřejnosti na prohlídku školy. Od 15:30 hod. se budou také konat konzultace k prospěchu a chování žáků za 1. pololetí. 8:00 – 11:40 možnost nahlédnutí do výuky na 1. a 2. stupni školy 15:30 – 16:30 prohlídka […]

ČÍST VÍCE