Close

Sdělení rodičům

Oznámení o výsledku zápisu dětí do 1. ročníku

Ředitel školy zveřejňuje Oznámení o výsledku zápisu dětí do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021. V souladu s § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, zveřejňujeme výsledek řízení o přijetí dětí, které zákonní zástupci ve dnech 6. až 17. dubna 2020 na ZŠ Jarošova přihlásili […]

ČÍST VÍCE

Informace ke vzdělávání žáků 1. až 5. ročníku

Vážení rodiče, zákonní zástupci, na základě usnesení vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 budou od 25. května 2020 otevřeny základní školy pro žáky 1. až 5. ročníku, kde budou probíhat v dopoledních hodinách vzdělávací aktivity a odpoledne zájmové činnosti. Pokud projevíte do 18. května 2020 zájem o výše zmíněné aktivity, které organizuje ZŠ Jarošova pro vaše děti, […]

ČÍST VÍCE

Informace ke vzdělávání žáků 9. ročníku

Vážení rodiče, zákonní zástupci, na základě usnesení vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 budou od 11. května 2020 otevřeny základní školy pro žáky 9. tříd, kteří se budou připravovat na přijímací zkoušky na střední školy. Pokud projevíte do 7. května 2020 zájem o výše zmíněnou přípravu na přijímací zkoušky vašeho dítěte, tak tuto skutečnost […]

ČÍST VÍCE

Kuba v karanténě

Kuba v karanténě

Vážení rodiče našich prvňáčků a druháčků, doufám, že jste zdraví a že tu momentální situaci zvládáte dobře. Ráda bych Vám touto cestou nabídla možnost, jak si s dětmi hravou formou popovídat o tom, jak ony prožívají aktuální situaci v karanténě. Sešit Kuba v karanténě je sestaven jako rozhovor dítěte s medvídkem Kubou, který mluví o svých pocitech, radostech […]

ČÍST VÍCE

Zápisový lístek na SŠ

Vážení rodiče, v souvislosti se současnou situací, vás chci seznámit s vyjádřením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které se týká odevzdání zápisového lístku na středních školách v souladu s aktuálně platnou legislativou nejen ve vazbě na obory „nematuritní“. „V oborech vzdělání, ve kterých se nekoná jednotná přijímací zkouška, a střední škola nekoná ani školní přijímací zkoušku, se […]

ČÍST VÍCE

Tipy ke zvládnutí karantény

Milí žáci, vážení rodiče a kolegové, už je to témeř měsíc, kdy se nám ze dne na den změnilo naše denní fungování a my se museli přizpůsobit mnoha změnám. Mnozí z nás si v tomto období znepokojujících informací, zákazů a příkazů prošli chvílemi, kdy počáteční radost, že nemusíme do školy vystřídal strach, zlost, obavy, zmatek, […]

ČÍST VÍCE

Vzdělávání žáků během přerušení činnosti školy

S ohledem na mimořádnou situaci vzniklou v souvislosti s epidemií koronaviru přijímá ZŠ Jarošova opatření ke vzdělávání žáků v době, kdy žáci pobývají doma. Učitelé školy budou každý týden vkládat podklady (zápisy, úkoly a jiné výukové materiály) pro vzdělávání žáků do společného úložiště, které je přístupné prostřednictvím odkazu Výuka v menu webových stránek školy. V rámci […]

ČÍST VÍCE

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021

Ředitel školy vyhlašuje zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021. Zápis do 1. ročníku na ZŠ Jarošova proběhne od pondělí 6. dubna 2020 do pátku 17. dubna 2020. Na základě opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: MSMT-12639/2020-1 k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol všech zřizovatelů pro školní rok 2020/2021 vydávám […]

ČÍST VÍCE

Výukové materiály k samostudiu

Informujeme zákonné zástupce, že v období uzavření školy z důvodu prevence proti šíření koronaviru mohou žáci využívat k samostudiu vedle učebnic a sešitů, které mají k dispozici, také portál Edubase obsahující digitální učební materiály zpracované pedagogy ZŠ Jarošova. Pro přístup do portálu Edubase využijte přihlašovacího jména host1 a hesla host1. V případě potřeby je možno s vyučujícími […]

ČÍST VÍCE

UZAVŘENÍ ŠKOLY PRO ŽÁKY OD 11. 3. 2020

Na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady státu, v souvislosti s výskytem koronaviru – COVID 19, bude až do odvolání od středy 11. března 2020 škola uzavřena pro všechny žáky. Zajistěte si prosím dohled nad svými dětmi. Informace o ukončení tohoto rozhodnutí naleznete na webových stránkách školy, stránkách Vlády ČR a na stránkách MŠMT. Určitě o této skutečnosti […]

ČÍST VÍCE