Close

Škola

Den Země a projekt „Jaro“

Den Země a projekt Jaro ZŠ Jarošova

Žáci 1. až 3. třídy ZŠ Jarošova se 22. dubna 2022 v rámci Dne Země zúčastnili projektu „Jaro“. Žáci si v prvních dvou hodinách připomněli vše, co si již dříve o jaru povídali v rámci různých předmětů. Něco nového se dozvěděli díky připravené prezentaci a své nové vědomosti si ověřili pomocí pracovního listu. Třetí hodinu se vydali se […]

ČÍST VÍCE

Den Země 2022

Den Země 2022 ZŠ Jarošova

Člověk by se měl naučit chránit naši Zemi, jak nejlépe umí. Jak správně chránit naši Zemi jsme si vyzkoušeli na Dni Země, který se konal 22. dubna 2022 na náměstí Republiky v Havířově. V letošním roce se této akce zúčastnili žáci 4. až 9. tříd ZŠ Jarošova. Tento projekt se už koná několikátým rokem a pořád […]

ČÍST VÍCE

Oznámení o přijetí uchazečů k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

Sdělení rodičům

Ředitel školy zveřejňuje seznam přijatých dětí (uchazečů), které zákonní zástupci přihlásili v období od března do června 2022 k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 na Základní škole Havířov – Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace. Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/22 (březen až červen 2022)

ČÍST VÍCE

Oznámení o výsledku zápisu dětí do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023

Sdělení rodičům

Ředitel školy zveřejňuje Oznámení o výsledku zápisu dětí do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023. V souladu s § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, zveřejňujeme výsledek řízení o přijetí dětí, které zákonní zástupci ve dnech 4. a 5. dubna 2022 na ZŠ Jarošova přihlásili k základnímu […]

ČÍST VÍCE

Žít normálně

Projekt Žít normálně

Žáci IX. třídy ZŠ Jarošova se 22. března 2022 zúčastnili projektu ve Světě techniky v Dolní oblasti Ostravy-Vítkovic, který navazuje na interaktivní expozici Tělo a technika. Setkání nejen s těmi, kteří pomáhají hendikepovaným v běžném životě, ale i s člověkem, který musí se své zdravotní postižení každodenně překonávat, bylo zajímavou neocenitelnou zkušeností. Formou interaktivní výuky se žáci […]

ČÍST VÍCE

Zápis do 1. třídy

Výrobky žáků ZŠ Jarošova

Ve dnech 4. a 5. dubna 2022 se uskutečnil zápis do 1. třídy na ZŠ Jarošova. Budoucí prvňáčci obdrželi upomínkové dárečky, které pro ně vyrobili budoucí spolužáci a paní asistentky M. Kijovská a M. Němcová. Tyto dárečky jim budou slavnostní den zápisu připomínat. Michaela Němcová – vychovatelka, asistentka pedagoga

ČÍST VÍCE

Matematický klokan 2022

Matematický klokan ZŠ Jarošova

V pátek 18. března 2022 proběhla mezinárodně koordinovaná soutěž Matematický klokan, do které se každoročně zapojují i žáci ZŠ Jarošova. Tato soutěž vznikla přibližně v roce 1980 v Austrálii a od roku 1991, kdy se konal první ročník ve Francii, se rozšířila do zemí Evropy a postupně i na další kontinenty. Soutěžící jsou podle věku rozděleni do […]

ČÍST VÍCE

Přání ke Dni učitelů

Přání ke Dni učitelů 2022 ZŠ Jarošova

U příležitosti dne narození učitele národů J. A. Komenského Vám chceme vážení a milí pedagogové popřát ke Dni učitelů pevné zdraví, hodně štěstí a osobní pohody ve vašem životě. My žáci si jenom můžeme přát, aby jste to s námi vydrželi, protože sami nejlépe víme, že to s Jarošáky není někdy jednoduché. Děkujeme Vám […]

ČÍST VÍCE

Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023

Zápis do 1. ročníku ZŠ Jarošova

Zápis na ZŠ Jarošova proběhne v pondělí 4. dubna a v úterý 5. dubna 2022 od 14.00 do 17.00 hod. Přednostně budou přijaty děti s trvalým pobytem ve školském obvodu naší spádové školy, který vymezuje Obecně závazná vyhláška č. 5/2016 statutárního města Havířova, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 7/2009. Rádi však přijmeme také další děti, […]

ČÍST VÍCE