Close

Škola

Vyhlášení volných dnů ředitelem školy

Sdělení rodičům

Na základě doporučení hejtmana Moravskoslezského kraje a ostatních odborníků a také z důvodu výskytu onemocnění Covid 19 na naší škole, jsem z preventivních důvodů rozhodl o vyhlášení volných dnů pro žáky naší školy. Volné dny připadnou na 25. a 26. 10. 2021 (pondělí a úterý). Po těchto dnech následují podzimní prázdniny a státní svátek (středa až pátek). Žáci budou nepřetržitě doma od […]

ČÍST VÍCE

Soutěž ve skládání robota z papírových krabiček

Papírový robot ZŠ Jarošova

ZŠ Jarošova se přihlásila do soutěže ve skládání robota z papírových krabiček. Soutěž byla určena pro žáky třetích tříd. Na kompletaci se podílely žákyně Diana B., Elen Š., Lili M. a Šarlota W. pod vedením asistentky pedagoga p. Michaely Němcové. Vymýšlely jsme, jak bude robot vypadat a jak ho barevně polepíme a ozdobíme. Jak to […]

ČÍST VÍCE

Mezinárodní soutěž dětí v zahradnických dovednostech

V pátek 1. října 2021 proběhl již 10. ročník Mezinárodní soutěže dětí v zahradnických dovednostech. Tato akce se uskutečnila v prostorách Národního zemědělského muzea v Ostravě Vítkovicích za finanční podpory krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Z naší školy se této soutěže zúčastnili 3 žáci 6. ročníku – Damián Štefka, Adéla Havlásková a Karin Somolová. Soutěž se skládala ze tří […]

ČÍST VÍCE

ZŠ Jarošova ve finále krajské soutěže „Bádám, bádáš, bádáme“

ZŠ Jarošova ve finále krajské soutěže

Dne 6. října 2021 se členové soutěžního týmu „Jarošácká chobotnička,“ ve složení: Adéla Havlásková, Karin Somolová a Damián Štefka, zúčastnili finále krajské soutěže „Bádám, bádáš, bádáme.“ Své síly poměřilo celkem 25 trojčlenných soutěžních týmů, které obhajovaly výsledky své badatelské činnosti před sedmičlennou odbornou komisí. Tým si zvolil téma „Badatelsky s Vernierem.“ Jejich metoda […]

ČÍST VÍCE

Legiovlak 2021

Legiovlak 2021 ZŠ Jarošova

Žáci IX. třídy ZŠ Jarošova se 27. září 2021 vydali ze školních lavic za hodinou dějepisu na nádraží ČD v Havířově. Unikátní muzeum historie československých legií Legiovlak přiblížil žákům období válečných operací 1918 – 1920 na Transsibiřské magistrále v Rusku. Jednotlivé vozy, ubytovací, štábní, zdravotní, polní poštu, těplušku, plukovní prodejnu, filmový, krejčovský, kovářský, […]

ČÍST VÍCE

Návštěva IPS Úřadu práce v Havířově

Návštěva IPS Úřadu práce v Havířově

Dne 15. září navštívili žáci IX. třídy Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání na Úřadě práce v Havířově. Ano, už je to tak, před devíti lety nastoupili do první třídy a dnes je to pro žáky devátého ročníku školní rok poslední. Budou se rozhodovat o své další vzdělávací cestě, budoucí střední škole, studijním […]

ČÍST VÍCE

Slavnostní uvítání prvňáčků

Dne 1. září 2021 proběhlo na naší škole slavnostní uvítání prvňáčků. Chlapci a děvčata, kteří nastoupili letos do 1. třídy, se společně se svými rodiči a dalšími hosty shromáždili ve své třídě v přízemí školy, kde je úvodním slovem přivítala třídní učitelka Mgr. Pavlína Bláhová, krátkým představením žáci naší školy, milým projevem zástupkyně města Mgr. […]

ČÍST VÍCE

Doučování žáků ZŠ Jarošova

Sdělení rodičům

Vážení rodiče, zákonní zástupci, od měsíce září 2021 se ZŠ Jarošova zapojila do Národního plánu doučování, jehož cílem je zmírnit negativní dopady výluky prezenční výuky a zajistit přednostní doučování těm žákům, kterým hrozí školní neúspěch či v extrémním případě vypadnutí ze vzdělávání. Doučování bude probíhat na obou stupních základní školy v předmětech jazyk český, […]

ČÍST VÍCE

Vítáme vás prvňáčci…

Vítání prvňáčků na ZŠ Jarošova

Školní rok už je v plném běhu. Bývalí deváťáci nastoupili na střední školy a místo nich do školních lavic přišli malí Jarošáci, naši prvňáčci. V předcházejícím školním roce proběhla pracovní dílna, kde jsme se tak trochu učili šít. Hodně nás to bavilo a tak jsme se již tehdy rozhodli, že ušijeme i malý dárek pro […]

ČÍST VÍCE