Close

Škola

Doporučený postup u akutních onemocnění v průběhu pandemie

Sdělení rodičům

Vážení rodiče, zákonní zástupci, chtěl bych vám představit doporučený postup u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID-19. ZŠ Jarošova se bude plně řídit tímto doporučeným postupem a to samé doporučujeme i vám. Doporučený postup OSPDL ČLS JEP k managementu u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID-19 určený pro školy a školská zařízení a zákonné zástupce dítěte (rodiče), schválený epidemiologickou […]

ČÍST VÍCE

Obědy do škol IV

Sdělení rodičům

Žádáme rodiče, kteří se registrovali na Úřadu práce do projektu Obědy do škol IV, aby se dostavili do kanceláře školy vyplnit svým dětem přihlášku ke stravování v rámci tohoto projektu. Obědy do škol IV budou zahájeny v pondělí dne 21. září 2020.

ČÍST VÍCE

Povinné nošení roušek od 10. září 2020

Sdělení rodičům

Vážení rodiče, zákonní zástupci, na základě rozhodnutí ministerstva zdravotnictví ČR nařizuji od čtvrtku 10. září 2020 povinné nošení roušek ve společných prostorách školy pro žáky i učitele. Zajistěte prosím pro své děti dvě roušky, které budou mít vždy u sebe v ochranném obalu (pytlík, sáček apod.). Povinnost nosit roušky nebude platit v prostorách třídy a odborných […]

ČÍST VÍCE

Ahoj školo!

Ahoj školo

V roce 2011 naši deváťáci nastoupili na ZŠ Jarošova do první třídy jako hravé děti, pro které byl nástup do první třídy velkou životní událostí. Troufám si říct, že to byla i významná událost pro jejich rodiče. Přišli s velkými očekáváními, kolik nových věcí a dovedností se naučí. Některým se učení dařilo, někteří […]

ČÍST VÍCE

Žáci ZŠ Jarošova v okresním kole soutěže „Mladý zahrádkář“

Žáci na soutěži Mladý zahrádkář

V úterý 23. června 2020 proběhlo v areálu sekretariátu Územního sdružení Českého zahrádkářského svazu Karviná okresní kolo soutěže Mladý zahrádkář, kterého se zúčastnili dva žáci 4. ročníku ZŠ Jarošova navštěvující environmentální kroužek. Také letošní ročník soutěže probíhal ve dvou věkových kategoriích žáků 4. až 6. tříd ZŠ a 7. až 9. tříd ZŠ. V kategorii mladších žáků se do této […]

ČÍST VÍCE

Informace k zahájení školního roku 2020/2021

Sdělení rodičům

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 pro žáky všech ročníků ZŠ Jarošova začne v úterý 1. září 2020.  Žáci se dostaví do školy tak, aby jejich vzdělávání mohlo být zahájeno v 8.00 h. Chlapci a děvčata, kteří nastupují do 1. třídy, se společně se svými rodiči shromáždí ve vestibulu v přízemí školy, kde proběhne zahájení školního […]

ČÍST VÍCE

Vyhlášení volných dnů ředitelem školy

Sdělení rodičům

Ředitel školy vyhlásil podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, volné dny v termínu od 29. června do 30. června 2020. Volné dny byly vyhlášeny z důvodu nízké účasti žáků na vzdělávání v době od 25. května 2020. Vysvědčení bude žákům vydáno v pátek 26. června 2020. Žáci a rodiče byli o této skutečnosti informováni při vstupu do […]

ČÍST VÍCE

Informace ke vzdělávání žáků 6. až 8. ročníku

Sdělení rodičům

Vážení rodiče, zákonní zástupci, v rámci uvolňování opatření v souvislosti s coronavirovou pandemií bude otevřena škola i pro žáky 2. stupně ZŠ (6. – 8. ročník). Výuka bude probíhat od pondělí 8. června 2020 od 8,00 hodin formou konzultačních a třídnických hodin. Konzultace budou zaměřeny převážně na profilové předměty (matematika, jazyk český a cizí jazyky). Organizace výuky bude […]

ČÍST VÍCE

Informace ke vzdělávání žáků 1. až 5. ročníku

Sdělení rodičům

Vážení rodiče, zákonní zástupci, na základě usnesení vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 budou od 25. května 2020 otevřeny základní školy pro žáky 1. až 5. ročníku, kde budou probíhat v dopoledních hodinách vzdělávací aktivity a odpoledne zájmové činnosti. Pokud projevíte do 18. května 2020 zájem o výše zmíněné aktivity, které organizuje ZŠ Jarošova pro vaše děti, […]

ČÍST VÍCE

Informace ke vzdělávání žáků 9. ročníku

Sdělení rodičům

Vážení rodiče, zákonní zástupci, na základě usnesení vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 budou od 11. května 2020 otevřeny základní školy pro žáky 9. tříd, kteří se budou připravovat na přijímací zkoušky na střední školy. Pokud projevíte do 7. května 2020 zájem o výše zmíněnou přípravu na přijímací zkoušky vašeho dítěte, tak tuto skutečnost […]

ČÍST VÍCE