Close

Škola

Školní parlament

Školní rok 2019/20 už je v plném proudu a také žákovský školní parlament ZŠ Jarošova v září po třídních volbách započal svou práci. Předsedou školního parlamentu byl jednohlasně zvolen Patrik, žák VII. třídy. Členové parlamentu mají před sebou spoustu práce, zapojili se do projektu Žákovský parlament jako nástroj pro rozvoj kompetencí pro demokratickou kulturu […]

ČÍST VÍCE

Noc vědců – „Šetrně k planetě“

V pátek 27. září 2019 jsme se s Eliškou, v doprovodu paní učitelky Febrové a pana učitele Ogrockého, zúčastnili každoroční akce celé České republiky pod názvem “Noc vědců” v Ostravě, letos s tématem “Šetrně k planetě.” O tom, co jsme si z uvedené akce odnesli a jak se nám akce líbila, se čtenář může dozvědět v následujícím článku. Prvním místem, které […]

ČÍST VÍCE

Vztahy ve třídě a šikana

Preventivního projektu Zdravá mládež Občanského sdružení ZIP v Havířově na téma Vztahy ve třídě a šikana se dne 30. září 2019 aktivně zúčastnili žáci VI. třídy ZŠ Jarošova v Havířově-Šumbarku. Pan Michal, koordinátor preventivního projektu, s žáky hovořil o kamarádství, přátelství, vztazích mezi žáky ve třídě i vzájemné pomoci a toleranci. Prostřednictvím interaktivních her žáci měli možnost vyzkoušet […]

ČÍST VÍCE

Exkurze „Po stopách Ostravsko-opavské operace“

Základní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu v Havířově dne 20. září 2019 zajistila pro žáky VII. třídy ZŠ Jarošova v Havířově-Šumbarku exkurzi k historickému období II. světové války v našem regionu. Vojenskou techniku v tvrzovém pěchotním srubu MO-S 20 Orel si mohli žáci prohlédnout v areálu čs. opevnění Hlučín-Darkovičky, vojensko-technické památce československého opevnění budovaného v letech 1935-38 […]

ČÍST VÍCE

Program školní kinokavárny ZŠ Jarošova

Promítání filmů s preventivní tématikou v rámci školní kinokavárny je určeno zákonným zástupcům a žákům v jejich doprovodu. Po skončení filmu následuje krátká diskuze s výchovnou poradkyní, metodičkou prevence a psycholožkou. Promítání se bude konat v níže uvedené dny od 14:35 hod. v učebně 53. Budeme se na Vás těšit! 24. 9. 2019 – Sami (Film o poruchách příjmu potravy) Film se zabývá […]

ČÍST VÍCE

Společné setkání rodičů s vedením školy a pedagogy, třídní schůzky

Ve čtvrtek dne 12. září 2019 v 15:30 hod. se na ZŠ Jarošova uskuteční společné setkání rodičů žáků školy s ředitelem a pedagogy školy pořádané při příležitosti zahájení nového školního roku. Následně proběhnou zahajovací třídní schůzky. Vážení rodiče, zveme vás na společné setkání s ředitelem a pedagogy ZŠ Jarošova. Budeme vás informovat o projektu Obědy do škol zdarma […]

ČÍST VÍCE

První den žáků 1. třídy ZŠ Jarošova

Děvčata a chlapce, kteří zahájili v pondělí 2. září 2019 povinnou školní docházku, přivítala paní učitelka Mgr. Lea Sudová. Dále k žákům i jejich rodičům promluvil ředitel školy Mgr. Přemysl Čapanda a také bývalá členka zastupitelstva města Havířova paní Eva Radová. Poté následovalo vystoupení žáků 2. třídy, kteří měli pro prvňáčky připravené hezké písničky. Rodiče oslovila rovněž […]

ČÍST VÍCE

Pečujeme o vzdělávání

Naše škola získala certifikát společnosti SCIO, který nám tato společnost udělila za aktivní přístup ke zjišťování výsledků vzdělávání v roce 2016 – 2019. Jedná se o účinný testovací evaluační nástroj, při kterém se zjišťuje úroveň vědomostí a dovedností žáků 5. a 9. ročníku z předmětů český jazyk a matematika. Dále se zde stanovují možnosti všeobecných studijních předpokladů jednotlivých žáků. […]

ČÍST VÍCE