Close

Škola

Přáníčka pro učitele

Přáníčka pro učitele ZŠ Jarošova

Na konec školního roku jsme ve spolupráci s Patrikem B. vytvořili přáníčka pro naše učitele. Tímto bychom jim chtěli poděkovat za trpělivost, vstřícnost a obětavost při práci s dětmi v nelehkém školním roce, který byl dvakrát přerušen pandemií koronaviru a popřát hezké a klidné prázdniny. Michaela Němcová vychovatelka ŠD

ČÍST VÍCE

Odpalování raket – fyzika se zážitkem

Fyzika se zážitkem - odpalování raket ZŠ Jarošova

Žáci III. třídy si v závěru školního roku 2020/21 vyzkoušeli odpálit vlastnoručně vyrobenou raketu pod vedením pana učitele Petra Ogrockého a třídní učitelky Elišky Kučákové. Fyzikálnímu pokusu předcházela intenzivní příprava v podobě vyrábění a zdobení rakety z PET láhve v hodinách pracovní výchovy. Během příprav všichni překypovali zvědavostí, co slíbený experiment přinese a těšili se na jeho […]

ČÍST VÍCE

Nabídka volitelných předmětů pro školní rok 2021/22

Škola

Čtvrtý ročník: Cvičení z českého jazyka Cvičení z matematiky Žáci budou s přihlédnutím ke svému výběru a rozhodnutí ředitele školy o zařazení do výuky navštěvovat 1 volitelný předmět. Pátý ročník: Cvičení z českého jazyka Cvičení z matematiky Konverzace v anglickém jazyce Žáci budou s přihlédnutím ke svému výběru a rozhodnutí ředitele školy o zařazení do výuky navštěvovat 1 volitelný předmět. Šestý […]

ČÍST VÍCE

Žáci ZŠ Jarošova v okresním kole soutěže Mladý zahrádkář

Úspěch v soutěži Mladý zahrádkář ZŠ Jarošova

Ve středu 16. června 2021 proběhlo v areálu sekretariátu Územního sdružení Českého zahrádkářského svazu Karviná okresní kolo soutěže Mladý zahrádkář, kterého se zúčastnili tři žáci 5. ročníku ZŠ Jarošova navštěvující environmentální  kroužek. Také letošní ročník soutěže probíhal ve dvou věkových kategoriích žáků 4. až 6. tříd ZŠ a 7. až 9. tříd ZŠ. V kategorii mladších žáků se do […]

ČÍST VÍCE

Jarošáci v TV Polar

Úspěchy

Záznam z vyhlášení výsledků soutěže zpracování krátkého video medailonku školy, kterou vyhlásil Magistrát města Havířova, oddělení školství můžete i vy dnes shlédnou na https://polar.cz/zpravy/karvinsko/havirov/11000026069/havirovske-skoly-soutezily-o-nejlepsi-videoprezentaci. Patriku ještě jednou děkuji za reprezentaci naší školy! Mgr. Zapalačová Šárka

ČÍST VÍCE

Krejčí a švadlena – řemeslo se srdcem

Vyšívaná srdce ZŠ Jarošova

Ve spolupráci s paní Pavlou Říčkovou, odborníkem z praxe, proběhl v závěru školního roku 2020/21  pro žáky VIII. a IX. třídy polytechnický workshop k rozvoji pracovních, občanských, sociálních a personálních kompetencí žáka, volby profesní cesty a s praktickou činností ušití textilního výrobku – srdce s náplní sušené levandule, dárku pro budoucí žáky I. třídy a babičky penzionu v Havířově-Šumbarku.  

ČÍST VÍCE

Oznámení o výsledku zápisu dětí do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

Sdělení rodičům

Ředitel školy zveřejňuje Oznámení o výsledku zápisu dětí do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022. V souladu s § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, zveřejňujeme výsledek řízení o přijetí dětí, které zákonní zástupci ve dnech 12. až 23. dubna 2021 na ZŠ Jarošova přihlásili […]

ČÍST VÍCE

Krásné Velikonoce Jarošáci

Přání k Velikonocům ZŠ Jarošova

V neděli 28. března 2021 nás pedagogy ZŠ Jarošova čekalo překvapení. U příležitosti Dne učitelů jsme obdrželi milé přání. Chtěla bych touto cestou poděkovat, za nás všechny pedagogy naší školy, Patrikovi, Elišce a Nikol, žákům VIII. třídy, za hřejivá slova a přenádherné obrázky. Blíží se Velikonoce, oslavy přicházejícího jara. Chtěla bych popřát všem Jarošákům, […]

ČÍST VÍCE

Nezapomněli jsme milí učitelé…

Přání ke Dni učitelů ZŠ Jarošova

Milé paní učitelky, vážení učitelé, při dnešní příležitosti Dne učitelů 28. března bych vám chtěl popřát,  ale i poděkovat za všechno, co jste pro nás udělali, a nebylo toho málo, za vaši podporu ale i oporu, za váš čas, za vaše úsilí a snahu s námi pracovat. Víme, ne vždy to je s námi jednoduché. Chtěl bych […]

ČÍST VÍCE