Rubrika: Škola

Silácká soutěž Síla stisku

Silácká soutěž „Síla stisku“

Dne 25. 9. 2023 proběhla o velké přestávce na ZŠ Jarošova soutěž „Síla stisku“, kterou zorganizoval třídní učitel 9. třídy Petr Ogrocki pro žáky 2. stupně. Soutěž spočívala v co nejpevnějším stisku konce provázku, který byl přivázán k hrdlu PET láhve. Vítězem soutěže se stal ten, kdo láhev udržel dvěma prsty (palec a ukazováček) co nejdéle. Vítězem se stal Martin z 8. třídy s časem 2:40…
Číst více

ZŠ Jarošova

Informace o vyhlášení volného dne pro žáky školy

V pátek 29. 9. 2023 vyhlásil ředitel školy volno pro žáky školy z technických důvodů. Provoz školní družiny v tento den nebude zajištěn. V Havířově dne 25. 9. 2023 Mgr. Přemysl Čapanda – ředitel školy Informace o vyhlášení volného dne pro žáky školy  

Slavnostní uvítání prvňáků ZŠ Jarošova

Slavnostní uvítání prvňáků

Dne 4. září 2023 proběhlo na naší škole slavnostní uvítání prvňáčků. Chlapci a děvčata, kteří nastoupili letos do 1. třídy, se společně se svými rodiči a dalšími hosty shromáždili ve své třídě v přízemí školy, kde je úvodním slovem přivítala třídní učitelka Mgr. Eliška Kučáková. Následovalo vystoupení žáků 4. třídy, kteří si připravili několik básniček a písničku na uvítanou. Poté byli představeni…
Číst více

ZŠ Jarošova

Dotazník spokojenosti se školním stravováním

Vážení zákonní zástupci, pedagogové a žáci, pokud využíváte možnosti stravování ve školní jídelně, tak se na Vás obracíme s žádostí o vyplnění krátkého dotazníku ohledně spokojenosti se školním stravováním. Dotazník prosím vyplňte nejpozději do 22.9.2023. Děkujeme za čas, který strávíte vyplněním tohoto dotazníku.

Národní plán obnovy logo

Podpora škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků

Podpora škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků v rámci operačního programu NPO 3.2.2 Podpora škol. Cílem projektu je zlepšení situace žáků z rodin s nízkým socioekonomickým statusem (SES), zejména v oblastech výsledků učení a wellbeingu, a to prostřednictvím vhodně zvolených nástrojů, které tento projekt nabízí.

ZŠ Jarošova

Bezplatné stravování ve školách v 1. pololetí školního roku 2023/2024

UŽITEČNÉ INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE Zahájení stravování? Bezplatné stravování žáků proběhne po podpisu smlouvy s poskytovatelem dotace a doladěním všech formálních záležitosti. Nejpozději to bude k 1.10.2023. O přesném zahájení Vás budeme informovat předem. Jaké dítě/žáka lze v rámci programu Bezplatné stravování podpořit? Lze podpořit dítě/žáka z rodiny, která pobírá dávky hmotné nouze dle vyhlášení dotačního programu (DP). Věková kategorie pro podpořené je…
Číst více

Národní kolo soutěže Mladý zahrádkář

Národní kolo soutěže Mladý zahrádkář 2023

O víkendu ve dnech 17. a 18. června 2023 proběhlo celostátní kolo soutěže Mladý zahrádkář na Střední odborné škole Jarov v Praze. Za ZŠ Jarošova se této soutěže zúčastnil žák 4. ročníku Kristián Kyselý. K soutěži se v sobotní dopoledne sjelo 31 mladších žáků, 31 starších žáků a nakonec pouze 7 středoškoláků. Většina soutěžících byla ubytována v Odborné škole Jarov. V sobotu po obědě proběhlo…
Číst více

Výtvarný kroužek ZŠ Jarošova

Výtvarný kroužek na ZŠ Jarošova

Vzhledem k tomu, že se blíží konec školního roku, končí i náš výtvarný kroužek. Poslední práce, které si děti užily, bylo malování na sklo. Děti pomalovaly a nazdobily různé tvary sklenic temperovými barvami. Byly to dárky pro radost. Doufám, že příští školní rok se s dětmi, které docházely do výtvarného kroužku, opět shledám a zároveň přijdou mezi nás i jiní žáci.…
Číst více

Školní olympiáda ZŠ Jarošova

Školní atletická olympiáda 2. stupně

A je to tu! Letošní ročník Školní ligy je u konce a vrcholem, který mohl ovlivnit finální výsledky, byla olympiáda. Tři hodiny plné atletiky, bouřlivé atmosféry a napětí, s jedinou otázkou, která třída si nakonec odnese pomyslný titul nejlepších sportovců školního roku 2022/23. Letošní olympiády se zúčastnily na čtyři desítky závodníků a závodnic. Nejpočetněji byly obsazeny tradičně běžecké disciplíny a skok…
Číst více

Jazyková soutěž ZŠ Jarošova

Kolik řečí znáš, tolikrát si člověkem

Znalost cizího jazyka je jedním ze základních prostředků pro osobní rozvoj. Mluvit s lidmi v cizích zemích v jejich mateřském jazyce vždy přináší benefity jejich otevřenosti a ochoty komunikovat, a tedy poznávat jiné světy, které nám mohou rozšířit obzory. Proto na ZŠ Jarošova věnujeme vysokou pozornost výuce cizích jazyku, konkrétně angličtiny a ruštiny. Červen je kromě konce školního roku i měsícem, kdy…
Číst více