Close

Škola

Putování s Karlem IV.

Sobotní ráno 25. května a školáci Jarošáci v ulicích? Nemyslete, nespletli si den v týdnu, ale spěchali za další dobrodružnou výpravou do středověku a to za Karlem IV. do stověžaté Prahy. Už před hlavním pražským nádražím byla výstava historických automobilů, které zaujaly nejen kluky, ale i děvčata. Putování pokračovalo k Národnímu muzeu na Václavské náměstí, pak k Novoměstské […]

ČÍST VÍCE

Městské kolo v discgolfu 2019

V pátek 17.5.2019 proběhlo v lesoparku Stromovka městské kolo v discgolfu. ZŠ Jarošova se zúčastnila s družstvem složeným z žáků a žákyň deváté třídy. Kromě našeho týmu dorazilo do deštěm promáčené Stromovky ještě devět dalších škol. Původně devítijamkové hřiště se rozšířilo ještě o jednu jamku, tak aby žádný z týmů nemusel čekat a všichni mohli hrát zároveň. I přes malou […]

ČÍST VÍCE

Zachraňte životy: umývej si ruce

Centrum podpory veřejného zdraví Státního zdravotního ústavu se i v letošním roce připojilo do celosvětové kampaně „SAVE LIVES: Clean Your Hands“ („Zachraňte životy: umývej si ruce“) a vyhlásilo soutěž „O nejzdařilejší pexeso“ na téma hygiena rukou. Jarošáci na II. stupni si u příležitosti Světového dne hygieny 5. května připomněli v hodinách občanské výchovy zásady správné hygieny […]

ČÍST VÍCE

Nabídka volitelných předmětů pro školní rok 2019/20

Pro školní rok 2019/20 jsou od čtvrtého ročníku nabízeny níže uvedené volitelné předměty: Čtvrtý ročník: Cvičení z českého jazyka Cvičení z matematiky Žáci budou s přihlédnutím ke svému výběru a rozhodnutí ředitele školy o zařazení do výuky navštěvovat 1 volitelný předmět. Pátý ročník: Cvičení z českého jazyka Cvičení z matematiky Konverzace v anglickém jazyce Žáci budou s přihlédnutím ke […]

ČÍST VÍCE

Bezpečně na sociálních sítích

V rámci celoškolního projektového dne „Mobil – pomocník, ne kamarád!“ proběhly pracovní dílny, kde žáci výtvarně zpracovali plakát k pravidlům bezpečného chování na sociálních sítích. Jak se to našim žákům Jarošákům podařilo, posuďte sami!

ČÍST VÍCE

Recitační soutěž

Jako každý rok, i letos na naší škole ZŠ Jarošova proběhla recitační soutěž. Ze všech tříd II. stupně se zúčastnilo soutěže celkem osm žáků, tedy dva zástupci z každé třídy. Samotné soutěži předcházelo třídnické kolo v recitaci a následně pak několik nácviků s žáky, které jsem vybrala jako nejlepší recitátory z daných tříd II. stupně. Odborná […]

ČÍST VÍCE

Celoškolní projekt: Mobil – pomocník, ne kamarád!

Dne 17. dubna 2019 proběhl na ZŠ Jarošova celoškolní projekt s názvem „Mobil – pomocník, ne kamarád!“. Na tomto projektovém dni spolupracovali s pedagogy ZŠ Jarošova prap. Bc. Miroslav Bagier z Obvodního oddělení Havířov 3, nprap. Bc. Miroslav Kolátek z Oddělení tisku a prevence, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje a Veronika Vavrušková, studentka Ostravské univerzity oboru Speciální […]

ČÍST VÍCE

Kariérové poradenství na IPS ÚP

Možná mnozí netušíte, čeho se výše uvedená zkratka týká, ale žáci VIII. třídy ZŠ Jarošova mají už jasno. Místo do školních zasedli do lavic na Informačním a poradenském středisku Úřadu práce ČR na pracovišti v Havířově, které navštívili 10. dubna 2019. Společně s odbornou poradkyní Mgr. Tichou J. strávili zajímavé dopoledne, kde se dozvěděli […]

ČÍST VÍCE

Pasování prvňáků na čtenáře

Stalo se již pěknou tradicí, že v dubnu se naši prvňáčci pasují do stavu čtenářského. Slavnostní pasování proběhlo 8. dubna 2019 v knihovně U Jeslí. Akce, která probíhá v rámci širšího programu pro základní školy, si klade za cíl nenásilnou formou podchytit nejmladší čtenáře v období jejich největšího zaujetí a nadšení pro svou nově získanou schopnost čtení […]

ČÍST VÍCE

Oznámení o výsledku zápisu dětí do 1. ročníku

Ředitel školy zveřejňuje Oznámení o výsledku zápisu dětí do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020. V souladu s § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, zveřejňujeme výsledek řízení o přijetí dětí, které zákonní zástupci ve dnech 8. až 9. dubna 2019 na ZŠ Jarošova přihlásili […]

ČÍST VÍCE