BEZPLATNÉ STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH VE 2. POLOLETÍ ŠK. ROKU 2023/24

Bezplatné stravování 2. pololetí 23-24 ZŠ Jarošova

Co je potřeba pro POKRAČOVÁNÍ případně pro ZAPOJENÍ do programu škole doložit?

Čestné prohlášení zákonného zástupce, které vydává škola a potvrzení z Úřadu práce ČR (ÚP) o dávkách hmotné nouze, které si musí zákonný zástupce obstarat. Dítě/žáka lze v rámci období vyhlášeného dotačního programu bezplatně stravovat ode dne doložení potvrzení z ÚP. Toto potvrzení nesmí být starší 3 měsíců.

Jaký je postup v případě řádného neodhlašování obědů zákonnými zástupci?

V případě, kdy zákonný zástupce opakovaně neodhlašuje dítě/žáka ze stravování, může ředitel školy dítě/žáka z bezplatného stravování vyřadit. Do podpory bezplatného stravování lze opětovně dítě či žáka zařadit po doplacení dlužné částky za stravování a opětovném doložení potvrzení o pobírání dávek hmotné nouze z Úřadu práce ČR.

K VYŘÍZENÍ SE ZASTAVTE DO KANCELÁŘE ŠKOLY OD 15. 1. 2024 DO 25. 1. 2024