Projekt Obědy do škol pokračuje

ZŠ Jarošova připravuje pokračování úspěšného projektu, který v průběhu školního roku 2017/2018 umožnil cca 70 žákům školy stravovat se bezplatně ve školní výdejně stravy.

Článek, který byl publikován v občasníku ŠUMBARÁK, poskytuje informace o cílech a realizaci projektu.

Článek v občasníku ŠUMBARÁK

Občasník ŠUMBARÁK (Občasník pro všechny, kterým záleží na budoucnosti Šumbarku), číslo 1/2018, strana 3, 30.6.2018