ZŠ Jarošova v mezinárodním finále soutěže Pohár vědy – Newton 2018

Za mimořádný úspěch můžeme považovat skutečnost, že týmy žáků ZŠ Jarošova se v tomto roce stejně jako v roce 2017 probojovaly do finále prestižní přírodovědné soutěže s mezinárodní účastí pořádané pod záštitou Asociace malých debrujářů České republiky.

Do mezinárodní soutěže Pohár vědy se členové kroužku fyziky a přírodovědného kroužku, které pracují pod vedením pana učitele Petra Ogrockého, zapojili již třetím rokem. Soutěž se v jednotlivých ročnících, kterých se zúčastnili žáci naší školy, konala pod názvem Rojko 2016, Polaris 2017 a aktuálně Newton 2018.

O tom, že fyzika začíná děti na ZŠ Jarošova bavit, svědčí skutečnost, že se letos do soutěže přihlásily hned dva týmy – Jarošácká chobotnička v katagorii prvního stupně základních škol a JaStar v kategorii druhého stupně základních škol.

Mezinárodní finále soutěže se uskutečnilo ve dnech 24. 6. až 26. 6. 2018 ve Sportovním centru Nymburk pod záštitou Asociace malých debrujářů České republiky. Ve 2. kategorii nás pod vedením pana učitele Petra Ogrockého reprezentoval tým Jarošácká chobotnička ve složení Eliška Kyselá (kapitánka týmu), Patrik Bauhofer, Světlana Holubová a Adéla Grincová. Kapitánkou týmu 3. kategorie JaStar, který ve finále soutěžil pod vedením paní učitelky Marie Febrové, byla Barbora Šilingerová a její členové Lýdia Barotošová, Jan Křížka a Dominik Kyselý.

V neděli, po příjezdu do Sportovního centra, jsme si museli připravit naše soutěžní stánky (stoly o rozměrech 120×90 cm), na které jsme si vyložili naše výrobky a vlajku týmu. Od 17:00 do 22:00 h (s hodinovou přestávkou na večeři) byla první soutěžní část „Představení týmů a prezentace pokusů na pódiu“. Tématem pódiového vystoupení Jarošácké chobotničky byla fyzikální hádanka „Co spadne na zem dříve …“ V tomto experimentu soutěžící vysvětlili nejen působení gravitační síly na těleso, ale i vliv odporové síly vzduchu na volně padající těleso a mechanické vlastnosti plynů. JaStar předvedl krásný experiment na téma „Setrvačnost závaží“. Členové týmu perfektně dokázali působení tahové a tíhové síly na zavěšené těleso. Oba týmy ve svém vystoupení pracovaly týmově, své hypotézy ověřily experimentem, vyvodily teoretické závěry, které podložily obrázky s popisem na flipchartu.

V pondělí od 08:15 do 12:00 h probíhala druhá soutěžní část soutěže „Prezentace činnosti týmů na stáncích“. Naše týmy poskytly porotcům k nahlédnutí badatelské deníčky, ve kterých byly shrnuty výsledky jejich bádání k jednotlivým fyzikálním tématům za období leden až duben 2018; soutěžící museli předvést své výrobky, vysvětlit fyzikální podstatu jejich fungování a odpovídat na jejich odborné dotazy. Jarošácká chobotnička prezentovala funkční model tepelné elektrárny, který sama navrhla. Komisi se tento model hodně líbil. Myšlenka zkonstruovat ho nás napadla, když jsme vyráběli Heronovu parní baňku.

Po skončení soutěže a chutném obědu jsme se vydali prozkoumat hostitelské město Nymburk. Zjistili jsme, že je to nádherné historické město a měli jsme z naší vycházky krásný pocit. Pak jsme využili možnost zasportovat si ve Sportovním centru.

Po večeři bylo vyhlášení výsledků soutěže. Soutěž byla velmi náročná a konkurence soutěžních týmů obrovská. Jsme tedy rádi, že Jarošácká chobotnička obsadila ve své kategorii 7. místo a JaStar 12. místo a že jsme ani naší škole ani našemu městu ostudu neudělali.

Po vyhodnocení soutěže jsme shlédli představení Úžasného divadla fyziky z Brna. Bylo to fascinující. Na závěr jsme se zúčastnili diskotéky. Navázali jsme přátelské vztahy s našimi konkurenty z Turecka. Za velkou životní zkušenost považujeme to, že jsme se na vlastní kůži přesvědčili, jak je důležité umět jazyky, abychom se mohli domluvit. Zjistili jsme, že jen školské znalosti angličtiny nám do praktického života nestačí, a budeme muset na sobě hodně pracovat, aby se naše jazykové dovednosti zlepšily.

Účast v této soutěži byla pro nás hodně inspirativní a rádi bychom ještě během naší školní docházky něco podobného absolvovali. Máme spoustu zážitků a jsme rádi, že po usilovné čtyřměsíční dřině jsme se do finále dostali. Mrzí nás sice, že jsme nevyhráli alespoň třetí místo, ale ceníme si toho, čeho jsem jako tým dosáhli.

Z pozice funkce vedoucího přírodovědného kroužku chci poděkovat našemu panu řediteli PaedDr. Václavu Hujerovi za to, že práci kroužku intenzivně podporoval; našel si čas, aby se na nás podíval co a jak děláme, poradil nám, když nám něco nešlo, a dodával nám energii, když nám docházela.

Text a foto Petr Ogrocki