Radniční listy – ZŠ Jarošova: Mobil pomocník, ne kamarád!

Článek v červnových Radničních listech referuje o celoškolním projektu na ZŠ Jarošova, který se uskutečnil 17. dubna 2019.