Žáci II. stupně soutěžili v jazyce českém

Škola

V měsíci květnu 2019 probíhaly na ZŠ Jarošova současně tři soutěže z českého jazyka, které každým rokem Mgr. Věra Kramárová pořádá pro žáky II. stupně v rámci slohové a literární výchovy. 

Žáci 6. ročníku si mohli v rámci českého jazyka zahrát na spisovatele. Jejich úkolem bylo napsat autorskou pohádku. Ve světě princezen, draků, čarodějnic a chrabrých rytířů jsem se ocitla hned několikrát. Všichni se moc snažili a pohádky byly zdařilé. První místo získala Eliška Kyselá s pohádkou Ztracená princezna. Druhé místo obsadil Patrik Bauhofer s pohádkou Dívka ze statku a na třetím místě se umístila Adéla D.

Druhou soutěží jsem se snažila oslovit žáky sedmých a osmých tříd, kde také vyučuji český jazyk a literaturu. Téma soutěže korespondovalo s učivem slohu. Soutěž navazovala na výtah z odborného textu. Úkolem našich žáků bylo vybrat odbornou encyklopedii v našem školním infocentru, seznámit se s ní, vybrat zajímavý text a posléze napsat výtah. Celou práci bylo možné doplnit také o ilustraci. Většina soutěžních příspěvků se zdařila a bylo vidět, že si žáci na vypracování úkolu dali záležet.

Výsledky soutěží v 7. a 8. ročníku:
1. místo
Noemi Frydryšková, 7. ročník
Natálie Janulková, 8. ročník
2. místo
Vanesa Šindelářová, 7. ročník
Jan Křížka, 8. ročník
3. místo
Kotlárová Nela, 7. ročník
Veronika Janczarová, 8. ročník

Třetí soutěž, která byla určena pro žáky devátých tříd, by se na pohled mohla zdát nejjednodušší, jelikož úkolem bylo napsat bajku. Opak však byl pravdou. Zahrát si na autora bajek a vymyslet text, z kterého plyne ponaučení, nemusí být vždy tak jednoduché, jak se na první pohled může zdát. Přiznávám, že bylo těžké vybrat tři nejzdařilejší práce, ale pravidla jsou pravidla. Jak dopadla soutěž v 9. ročníku, si můžete přečíst zde:

1. místo
Erika Nyčová
2. místo
Kristýna Zupková
3. místo
Sandra Berkyová

Všem žákům děkuji za účast a výhercům gratuluji. Zároveň se těším na předání pěkných cen, jimiž, jak doufám, potěším všechny, kteří se dostali na pomyslný žebříček vítězů.

Mgr. Věra Kramárová