Autem, pěšky či na kole – dostaň se bezpečně do cíle!

Blíží se letní prázdniny, které Jarošáci toužebně očekávají a aby byly bezpečné, připravili pedagogové ZŠ Jarošova 12. června 2019 pro žáky projektový den k problematice dopravní výchovy.

Žáci si společně s Eliškou Kyselou zopakovali dopravní značky, naopak s Patrikem Bauhoferem se věnovali situacím „Pozor, svítí červená, aneb přecházím bezpečně!“ Oba žáci VI. třídy zpracovali rovněž pracovní listy a svého úkolu se zhostili na výbornou!

Při dopravní nehodě je nejdůležitější chránit sám sebe, nezpanikařit a umět přivolat pomoc, to bylo tématem další pracovní dílny. Se studentkami Středního odborného učiliště Dakol s.r.o. Havířov, Moravská 539, Havířov-Šumbark, pod vedením Mgr. A. Bajerové si žáci vyzkoušeli poskytování první pomoci a i ti nejmenší prvňáčci byli chváleni, jak jsou šikovní.

Jízda zručnosti na koloběžkách prověřila fyzickou zdatnost našich žáků. Malí se proháněli na koloběžkách v tělocvičně, pro starší žáky si členové cyklisticko-dopravního kroužku pod vedením Ing. P. Orgockého připravili velmi zajímavé disciplíny jako brankový slalom, štafetu, cross, překonávání slalomu v terénu školního hřiště, převážení plechovky s vodou a další sportovní aktivity.

Velmi zajímavý úkol stál před našimi deváťáky. Ve spolupráci s obvodním oddělením v Havířově 3, Územní odbor Karviná, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje pod vedením prap. Bc. Miroslava Bagiera prováděli na území města Havířova běžnou silniční kontrolu. Společně s policií kontrolovali řidiče, zda dodržují pravidla silničního provozu. K překvapení všech, žádný z řidičů neodmítl spolupráci žáků a naopak vše probíhalo s úsměvem. Řidiče odměnili malým dárkem s přáním bezpečných kilometrů za volantem. Poděkování patří všem, kteří se na celoškolním projektu podíleli.

Mgr. Šárka Zapalačová