Autor: Šárka Zapalačová

IPS Úřadu práce nejen pro dospělé ZŠ Jarošova

IPS Úřadu práce nejen pro dospělé

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání Úřadu práce v Havířově navštívili v těchto lednových dnech naši Jarošáci, žáci IX. ročníku. Ano, velmi rychle se blíží termín podání přihlášek pro přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2024/25. V tomto školním roce je před námi mnoho zásadních změn přijímacího řízení, ať už zkrácený termín podání přihlášek od…
Číst více

Informativní schůzka s rodiči SŠ 2024

Informativní schůzka s rodiči k přijímacímu řízení na SŠ

Vážení zákonní zástupci, na základě změn v rámci přijímacího řízení na střední školy pro školní rok 2024/2025 Vás zvu, zákonné zástupce vycházejících žáků, na informativní schůzku dne 18. ledna 2024 v 16:00 hodin v učebně č. 53 v 1. poschodí naší školy. Těším se na naše společné pracovní setkání. Mgr. Šárka Zapalačová, výchovná poradkyně a kariérový poradce

Mikuláš na ZŠ Jarošova

Rolničky, rolničky, kdopak vám dal hlas…

Dne 6. prosince 2023 se po školních chodbách ZŠ Jarošova rozléhala vánoční píseň. Svatý Mikuláš přicházel za dětmi, aby si vzájemně připomněli čas adventní. Čerti rohatí měli sice zase plno práce, ale andělé našli sladké dárky nakonec pro všechny děti. Mikulášská družina popřála učitelům a jejich žákům krásné a klidné nadcházející svátky vánoční. Chtěla bych poděkovat nejen družině sv. Mikuláše,…
Číst více

Techniáda 2023

Techniáda 2023

Žáci IX. třídy se 8. prosince zúčastnili na Střední škole polytechnické v Havířově – Šumbarku technické soutěže zaměřené na strojírenství, elektrotechniku a informační technologie „Techniáda 2023“. Čekala je spousta soutěžních disciplín v odborných učebnách a laboratořích jako programování na programovatelných automatech, pájení, virtuální svařování, sestavování elektrických obvodů, práce s golovou sadou, s Boffinem nebo s 3D perem, ale také sportovní disciplíny v tělocvičně. Nejšikovnější…
Číst více

Soutěž ZŠ Jarošova

Jarošáci oceněni za příkladnou spolupráci

Naše ZŠ Jarošova byla oceněna v rámci 11. ročníku dětské kreativní soutěže časopisu Kamarád spolku ZAEDNO za příkladnou spolupráci v soutěži na podporu čtení a psaní v druhém jazyce a seznámení se s druhými kulturami. Dvojjazyčná pexesa Symboly v Česku – Символіка в Чехії jsou vystaveny spolu společně s dalšími pracemi v galerii Domu národnostních menšin v Praze. Všechny práce si pak můžete prohlédnout na webových…
Číst více

Paměť národa ZŠ Jarošova

Paměť národa

Naše dlouhodobá spolupráce v projektu Příběhy našich sousedů v rámci aktivity Paměti národa ve spolupráci s organizací Post Bellum nadále i v tomto školním roce pokračuje. S koordinátorkou Post Bellum paní Mgr. Barbarou Konderlovou se žáci setkali na pracovním semináři, kde získali první informace, jak taková práce dokumentaristy vypadá, na co všechno se musí připravit. Můj pracovní tým už dnes…
Číst více

Hrníček pro babičku a dědečka ZŠ Jarošova

Hrníček pro babičku a dědečka

Žáci VI. třídy se zapojili do říjnové výzvy naší paní školní psycholožky Hrníček pro tebe. Chtěla bych poděkovat svým žákům, kteří se ke mně připojili a také přinesli hrníček, který určitě udělá radost babičkám a dědečkům v penzionech nebo v jiných sociálních zařízeních. Mgr. Zapalačová Šárka, třídní učitelka

Školza ZŠ Jarošova

ŠKOLZA

Také přemýšlíte co je to za slovo, lámete si hlavu, co to znamená? „Školské zastupitelstvo je iniciativním a poradním orgánem primátora pro oblast aktivizace žáků na území statutárního města Havířova vůči samosprávné činnosti, “ tak zní statut Školza statutárního města Havířova. Členem se může za určitých podmínek stát i žák havířovské ZŠ na období dvou let. Naše…
Číst více

Vztahy ve třídě a šikana ZŠ Jarošova

Vztahy ve třídě a šikana

Žáci VI. třídy ZŠ Jarošova se dne 20. října 2023 aktivně zapojili do preventivního projektu Zdravá mládež Občanského sdružení ZIP v Havířově na téma Vztahy ve třídě a šikana. Mezi šesťáky zavítal pan Michal Malina, koordinátor preventivního projektu. Téma kamarádství, přátelství je velmi zaujalo, žáci měli o čem přemýšlet. Prostřednictvím interaktivních her si vyzkoušeli vzájemnou spolupráci mezi sebou, ale…
Číst více

Vícejazyčnost je bohatství! ZŠ Jarošova

Vícejazyčnost je bohatství! 2023

V letošním školním roce časopis Kamarád spolku ZAEDNO vyhlásil již 11. ročník dětské kreativní soutěže na podporu čtení a psaní v druhém jazyce a seznámení se s druhými kulturami. Hlavním tématem soutěže se staly Symboly a tradice národů a naši žáci II. stupně se aktivně do této soutěže zapojili výtvarnými pracemi v česko – ukrajinském jazyce, kdy vytvořili dvojjazyčné pexeso Symboly v Česku – Символіка…
Číst více