Close

Šárka Zapalačová

Krásné Velikonoce Jarošáci

Přání k Velikonocům ZŠ Jarošova

V neděli 28. března 2021 nás pedagogy ZŠ Jarošova čekalo překvapení. U příležitosti Dne učitelů jsme obdrželi milé přání. Chtěla bych touto cestou poděkovat, za nás všechny pedagogy naší školy, Patrikovi, Elišce a Nikol, žákům VIII. třídy, za hřejivá slova a přenádherné obrázky. Blíží se Velikonoce, oslavy přicházejícího jara. Chtěla bych popřát všem Jarošákům, […]

ČÍST VÍCE

Nezapomněli jsme milí učitelé…

Přání ke Dni učitelů ZŠ Jarošova

Milé paní učitelky, vážení učitelé, při dnešní příležitosti Dne učitelů 28. března bych vám chtěl popřát,  ale i poděkovat za všechno, co jste pro nás udělali, a nebylo toho málo, za vaši podporu ale i oporu, za váš čas, za vaše úsilí a snahu s námi pracovat. Víme, ne vždy to je s námi jednoduché. Chtěl bych […]

ČÍST VÍCE

Přijímací řízení na SŠ

Sdělení rodičům

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje o změnách konání jednotné přijímací zkoušky v rámci přijímacího řízení na SŠ pro školní rok 2021/22: řádný termín jednotné přijímací zkoušky pro obory vzdělávání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 3. 5. 2021 řádný termín jednotné přijímací zkoušky pro obory vzdělávání s maturitní zkouškou […]

ČÍST VÍCE

Král Jiří z Poděbrad

Práce žáků ZŠ Jarošova

Žáci Jarošáci si v rámci distanční výuky dějepisu zpestřili plnění úkolů výtvarnou soutěží. V letošním roce si v březnu připomeneme 550 let od ukončení vlády a smrti Jiřího z Kunštátu a Poděbrad. Říkali mu „husitský král“ a byl v naší historii jediným českým panovníkem, který nepocházel z panovnické dynastie, ale z panského stavu domácí šlechty. Po něm vládli již pouze králové […]

ČÍST VÍCE

Projekt Žákovský parlament

Osvědčení o kurzu ZŠ Jarošova

Členové školního dětského parlamentu i v době distanční výuky úspěšně dokončili své vzdělávání v projektu Žákovský parlament jako nástroj pro rozvoj kompetencí pro demokratickou kulturu v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání. Protože ve své činnosti byli žáci úspěšní, obdrží certifikáty, jen co se zase vrátí do školních lavic. Mgr. Zapalačová Šárka

ČÍST VÍCE

Přihlášky na SŠ

Sdělení rodičům

V rámci kariérového poradenství rodiče a žáci získávají spoustu informací, které se týkají přijímacího řízení na střední školy pro přijetí na školní rok 2021/22. Informace mohou rodiče a vycházející žáci získat z Atlasu školství středních škol, na webových stránkách SŠ, na www.infoabsolvent.cz, rovněž na e-mailové adresy vycházejících žáků přeposílám informace středních škol, které nabízejí […]

ČÍST VÍCE

Jarošáci zdraví do Novouralska

Pozdravy do Novouralska

Nový rok 2021 je už v plném proudu, a určitě nebude na škodu se na chvíli ohlédnout. Vánoce i Nový rok v jiných koutech světa lidé slaví a vítají v různou dobu, je tomu tak i v Rusku. Naši žáci Jarošáci nezapomněli na své přátele v Základní umělecké škole v Novouralsku, kde Vánoce oslavili 6. ledna. Дорогоя Верa Вадимовнa, поздравляем Вас, […]

ČÍST VÍCE

Labyrintem barokního světa

Dějepisná soutěž ZŠ Jarošova

V listopadu, i přesto že nadále máme kombinovanou výuku, proběhlo školní kolo 50. ročníku dějepisné olympiády s tematickým zaměřením „Labyrintem barokního světa (1556 – 1781)“, kterého se zúčastnili žáci 8. a 9. ročníku. A tady jsou nejlepší z řešitelů: 1. Pukančík Matěj 2. Pomahačová Nikol 3. Kyselý Dominik Blahopřejeme! Mgr. Šárka Zapalačová, vyučující dějepisu

ČÍST VÍCE

Kam na střední školu?

Kam na střední školu

Letošní školní rok, probíhající v zcela jiných podmínkách, pro žáky IX. třídy je i tak posledním rokem povinné školní docházky a také oni stojí před závažným životním rozhodnutím. Kam na střední školu? Rozhodování to není vůbec jednoduché. Přesto mají deváťaci mnoho příležitostí, aby se vyznali v nabídce středních škol pro školní rok 2021/22. Na […]

ČÍST VÍCE

Projekt pokračuje…

Škola

Už dlouho Jarošáci nezasedli do školních lavic, ale členové školního parlamentu ZŠ Jarošova nezahálejí a pokračují v projektu Žákovský parlament jako nástroj pro rozvoj kompetencí pro demokratickou kulturu v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání. Pracujeme společně prostřednictvím mailů, telefonických hovorů nebo i krátkým osobním setkáním, které po tak dlouhé době bylo velmi milé. Uvidíme, […]

ČÍST VÍCE