Autor: Věra Kramárová

Vánoční jarmark ZŠ Jarošova

Vánoční jarmark 2023

Vážení rodiče, srdečně vás zveme na již tradiční VÁNOČNÍ JARMARK, který se uskuteční v pondělí 11. prosince 2023 od 14.30 do 17 hodin. Přijďte si vychutnat vánoční atmosféru v přízemí budovy, kde budete mít možnost zakoupit nejen vánoční výrobky, ale i dekorativní předměty všech, kteří se na jarmarku každoročně podílí svou tvorbou. Srdečně vás zveme na ochutnávku vánočních dobrot,…
Číst více

Olympiáda z českého jazyka ZŠ Jarošova

Olympiáda z českého jazyka

Dne 9. června 2023 proběhlo na ZŠ Jarošova školní kolo Olympiády v českém jazyce. Pět statečných žáků z 8. a 9. ročníku se přihlásilo do této soutěže, která měla dvě části. V první části soutěžící řešili šest nelehkých úkolů, které prověřily jak jejich slovní zásobu, logické uvažování, tak znalost přísloví, pořekadel a rčení. V druhé části, tedy slohové se pak žáci zamýšleli nad tématem…
Číst více

Soutěže v jazyce českém ZŠ Jarošova

Soutěže v jazyce českém

V měsíci květnu probíhaly současně na ZŠ Jarošova čtyři soutěže z českého jazyka, které každým rokem pořádám pro naše žáky v rámci slohové a literární výchovy. Soutěžili žáci ze čtyř tříd, každá třída se svým zadáním.    Žáci 6. ročníku si mohli v rámci českého jazyka zahrát na spisovatele. Jejich úkolem bylo napsat autorskou pohádku. Všichni se moc snažili a pohádky…
Číst více

Recitační soutěž ZŠ Jarošova

Recitační soutěž 2023

Každoročně pořádám na ZŠ Jarošova recitační soutěž pro žaky 2. stupně. Letošnímu klání předcházelo několikahodinové nacvičování recitace. Recitační soutěž jsem však později musela přesunout do 2. pololetí, jelikož v prosinci bylo hodně nemocných děti, které by se tak soutěže nemohly zúčastnit. Samotná recitační soutěž proběhla 30. 5. 2023 a zúčastnilo se jí celkem 8 žáků z 13 přihlášených. Pozorně jsem vyslechla všechny…
Číst více

Nejkrásnější velikonoční přání a výrobek ZŠ Jarošova

Výtvarné soutěže – Nejkrásnější velikonoční přání a výrobek

Před velikonočními prázdninami se žáci ZŠ Jarošova zúčastnili tradičních velikonočních soutěží – Nejkrásnější velikonoční přáníčko a výrobek, pořádaných pro žáky II. stupně. Soutěž Nejkrásnější velikonoční výrobek pak vyústila ve velikonoční výstavku, kterou si všichni žáci naší školy a rodiče, kteří se zúčastnili třídních schůzek a zápisu žáků do prvních tříd, mohli prohlédnout v přízemí školy. Soutěže se zúčastnili nejen…
Číst více

Vánoční jarmark ZŠ Jarošova

Vánoční jarmark 2022

Je to k nevíře, že naše ZŠ Jarošova pořádala již desátý dobročinný vánoční jarmark. Mám pocit, že je to zcela nedávno, kdy mě napadla myšlenka uspořádat na naší škole dobročinnou akci, která by pomohla potřebným. Za deset let jsme pomohli různým organizacím a osobám. Přispěli jsme například na výcvik vodících psů pro nevidomé, dále pak několikrát nákupem…
Číst více

Vánoční přáníčka ZŠ Jarošova

Výtvarné soutěže o nejkrásnější vánoční výrobek a přáníčko

Máme za sebou již 2. adventní neděli a přízemí ZŠ Jarošova zdobí již několik dní vánoční výtvarné výrobky, které vyráběly děti z II. stupně. Předvánoční čas se stává hezkou příležitostí pro všechny děti a jejich rodiče. Během listopadu každý rok pořádám dvě soutěže pro žáky II. stupně, kteří mohou vyrobit hezký vánoční 3D výrobek a namalovat jakoukoliv technikou přáníčko s vánoční…
Číst více

Poděkování od pejsků z útulku v Karviné

Poděkování od pejsků z útulku v Karviné

Ještě jednou bych chtěla poděkovat všem dětem z naší školy, které přispěly do vánoční sbírky pro pejsky, kteří se nachází v karvinském útulku. Děkuji, že vám není smutný život opuštěných pejsků lhostejný. Níže si můžete prohlédnout poděkování ošetřovatelů, kteří nám tímto děkují a přejí krásné prožití vánočních svátků. Na prvním místě ve sběru potřeb z prvního stupně se umístila…
Číst více

Vánoční výzdoba oken ZŠ Jarošova

Soutěž o nejoriginálnější vánoční výzdobu oken

Doba svátečního zkrášlování interiérů je tady. A právě okna skýtají spoustu krásných možností, jak je vyzdobit. Proto jsme na ZŠ Jarošova vyhlásili soutěž pro žáky na I. i II. stupni o nejoriginálnější vánoční výzdobu. Soutěže se zúčastnily všechny třídy a porota rozhodla takto: Na prvním místě se umístila 6. třída se svými baňkami a poetickými vločkovými stromečky. 9. třída, která svým Betlémem…
Číst více

Sbírka pro psí útulek ZŠ Jarošova

Sbírka pro psí útulek v Karviné

Že má většina žáků naší školy ráda zvířata, o tom jsem přesvědčena. Každý rok pořádáme na ZŠ Jarošova na podzim sbírku, abychom pomohli pejskům, kteří neměli to štěstí, dostat se do milující rodiny, kde by prožili hezký psí život s plnou mističkou, teplým pelíškem, vlídným slovem a pohlazením. Mnozí z nich si prošli opuštěním, bitím a někdy také týráním. Abychom…
Číst více