ZŠ Jarošova: Po stopách Ostravsko-opavské operace

Dne 23. května 2018 se žáci VI. a IX. třídy ZŠ Jarošova zúčastnili exkurze zaměřené k historii II. světové války v našem regionu, po které následovala prohlídka arboreta Nový Dvůr.

Článek referuje o této akci, kterou škola uskutečnila ve spolupráci s organizací Českého svazu bojovníků za svobodu v Havířově.

Článek v Radničních listech

Radniční listy (informační měsíčník pro občany statutárního města Havířova), ročník XVIII, červenec 2018, strana 12, 15. 6. 2018