Rozloučení se základní školou – závěrečná řeč IX. třídy v roce 2018

V souladu s tradicí ZŠ Jarošova symbolicky ukončilo školní rok 2017/2018 slavnostní shromáždění, na kterém se za vycházející žáky se školou a jejími pedagogy rozloučili zástupci žáků 9. ročníku. Článek zveřejňuje jejich vystoupení, jež přednesly Hana Polešovská a Aneta Šilingerová.

Vážený pane řediteli, vážená paní zástupkyně, vážení učitelé a milí žáci.

Něco starého končí a něco nového začíná! Vždyť není to tak dávno, co jsme čekali na naše první zvonění, no a teď nás čeká to poslední! Končí našich překrásných, i když někdy nesnesitelných 9 let na základní škole.

Pamatujete si všichni na to září 2009, kdy jsme se báli přijít jeden za druhým s tím,  jestli budeme kamarádi? Tak od téhle chvíle uběhlo už 9 let…

Jako malí, nezkušení a nic nevědící, jsme v úterý 1. 9. 2009 usedli do našich prvních školních lavic, kde se nás ujaly první třídní učitelky Mgr. Jiřina Vacková a Mgr. Magdaléna Veřmiřovská, které se staly důležitou součástí našich dalších školních dnů! Vzaly si na starost nás naučit to nejdůležitější, třeba to, že existuje něco jako abeceda, že existují i jiné písmenka než ty, ze kterých se skládá naše jméno; díky jim jsme se naučili spočítat, kolik zaplatíme za zmrzlinu. Druhá třída utekla jako voda.

Přišla třetí třída. Naše áčko a béčko už nebyly dvě třídy, ale jen jedna. Naší třídní paní učitelkou se tehdy na krátkou dobu stala Mgr. Marie Štemberková, která nás ale po pár měsících opustila, a její nástupkyní se stala paní učitelka Mgr. Marie Febrová.  Nebyla pro nás jen učitelkou, ale také kamarádkou, měli jsme jí rádi až tak moc, že jsme nechtěli, aby nás v průběhu školních let opustila.

Obrovské poděkování patří taky paní učitelce Mgr. Magdaléně Guňkové za hodiny českého jazyka a výtvarné výchovy. Přibyl nám také pro nás nový předmět, a to anglický jazyk, jehož základy se nám snažily do hlav dostat paní učitelky Mgr. Pavlína Bláhová a Mgr. Jana Vavříčková. Děkujeme za snahu!

Na přechod na druhý stupeň se nás snažila připravit paní učitelka Mgr. Jiřina Vacková. Tehdy z patra nejnižšího jsme se přesunuli do patra nejvyššího a z nejstarších se z nás zase stali nejmladší na II. stupni.  Nějaký čas nám trvalo si zvyknout na to, že každý předmět učí jiný učitel, a že každý předmět se učí v jiné učebně.

Předměty prvouka a vlastivěda se změnily na přírodopis a zeměpis a učitelé těchto předmětů  se střídali jako na běžícím páse.  Poděkovat bychom tímto chtěli všem, kteří nás v průběhu školní docházky tyto předměty učili a to paním učitelkám Frykové, Slavíkové, Bojdové, Febrové, Hanesovské a pánům učitelům Růžičkovi a Geržovi,  za snahu naučit nás co nejvíce ze  světa přírody.

To, že sinus je goniometrická funkce a že existuje něco jako lineární rovnice víme díky panu učiteli Mgr. Davidu Kučákovi. To, že angličtina nemusí být jen nuda, nám ukázal a dokázal pan učitel Mgr. Petr Burkot. Díky němu víme co to je předpřítomný čas a taky díky němu známe snad všechny vtipy o Chucku Norrisovi.

Jakou máme vypracovanou postavu, za to vděčíme pánům učitelům Ing. Petru Ogrockému a Mgr. Davidu Kučákovi.  Na vaši atletickou abecedu nebo na běh pod úhlem 45 stupňů budeme vzpomínat ještě hodně dlouho a na střední škole nám to bude určitě chybět.

Všichni pevně doufáme, že jste díky nám také neohluchli, jelikož náš zpěv nikdy nebyl ten nejlepší. Velký obdiv za hodiny hudebky patří paní učitelce Hanesovské,  Febrové, Sudové a panu učiteli Ogrockému!

To, že máme spoustu dotazů, může z vlastní zkušenosti potvrdit paní učitelka Mgr. Jana Mičková, které jsme záludně pokládali v hodinách výchovy ke zdraví.  Ani pracovní výchova toho nebyla ušetřena. Někteří z nás dodnes neví, jak se píše slovo chemie, natož aby chápali a naučili se všechny ty vzorečky! Paní učitelka Febrová ale odvedla velký kus práce a do našich hlav toho dala všechno, co jen mohla! Ani jinak nedopadla fyzika pod vedením pana učitele Ogrockého.

Mgr. Věra Kramarová je pro většinu z nás nejen paní učitelka, ale také člověk ochotný pomoci za každé situace… Není víc dobrosrdečného a obětavého člověka jako je ona! Možná proto ji všechny zvířátka milují a i my jí děkujeme za hodiny českého jazyka, které nikdy nebyly nudné!

Obrovské poděkování patří také paní zástupkyni Mgr. Ivaně Kučákové za to, jak skvěle dokáže zastoupit pana ředitele. Poděkování bezesporu patří samotnému panu řediteli PaedDr. Václavu Hujerovi za to, jak naši, teď už vaši školu, vede a řídí, děkujeme mu také za hodiny základů informatiky.  Všichni víme, že o Baltíkovi se nám bude zdát ještě hodně dlouho!

Děkujeme také paní sekretářce Sikorové za to, že byla vždy ochotná zavolat rodičům, když nám nebylo nejlépe anebo když jsme se zkrátka chtěli jen vyhnout písemkám. Panu školníkovi Dvořákovi děkujeme za to, že nám skoro vždy toleroval to, že nejsme řádně přezuti , a paním uklízečkám děkujeme za čistou a udržovanou školu!

A to nejlepší nakonec! Děkujeme naší skvělé, nejlepší a úžasné paní třídní učitelce Mgr. Šárce Zapalačové. Děkujeme jí za to, že za nás vždy bojovala na pedagogických radách, držela vždy při nás, byla naší kamarádkou a maminkou, zároveň učila nás nejen dějepis, ruštinu a občanku, ale taky lásce jednoho k druhému.

Víme, že to s námi někdy nebylo úplně nejlepší, a že ne každý den byl procházkou růžovou zahradou, ale společně a úspěšně jsme všichni došli do naší cílové rovinky a všichni si můžeme říct, že jsme to dokázali a úspěšně jsme ukončili základní školu! Naše cesty se brzy rozdělí a už se nikdy nemusí setkat, proto doufáme, že na nás bude vzpomínat s radostí a úsměvem na tváři! Děkujeme vám za nádherných 9 let!

Loučí se s vámi žáci devátého ročníku!