ZŠ Jarošova: To je zákon, kámo!

V závěru roku 2018 se žáci 7. až 9. ročníku ZŠ Jarošova zúčastnili preventivního programu se zaměřením na protidrogovou prevenci a zdravý životní styl.

Článek v Radničních listech s názvem „To je zákon, kámo!“ referuje o této akci.

Radniční listy (informační měsíčník pro občany statutárního města Havířova), ročník XIX, únor 2019, strana 13