Radniční listy – ZŠ Jarošova: Autem, pěšky či na kole – dostaň se bezpečně do cíle!

Článek v srpnových Radničních listech referuje o celoškolním projektu na ZŠ Jarošova, který se uskutečnil 12. června 2019.