Program školní kinokavárny ZŠ Jarošova

Promítání filmů s preventivní tématikou v rámci školní kinokavárny je určeno zákonným zástupcům a žákům v jejich doprovodu. Po skončení filmu následuje krátká diskuze s výchovnou poradkyní, metodičkou prevence a psycholožkou. Promítání se bude konat v níže uvedené dny od 14:35 hod. v učebně 53. Budeme se na Vás těšit!

24. 9. 2019 – Sami (Film o poruchách příjmu potravy)

Film se zabývá problematikou poruch příjmu potravy, jejich příčinami a důsledky. V dokumentární části sledujeme osudy tří osob trpících anorexií a bulimií. Situace, které popisují skutečné postavy, jsou také ilustrovány v části filmové, kde sledujeme osud šestnáctileté Anny. Její první milostný vztah s Viktorem se rozpadl na popud jejích rodičů. Nejen tyto okolnosti vedou Annu k pocitu, že vzniklé problémy jsou způsobené její silnou postavou. Anna požádá o pomoc svou nejlepší kamarádku Sáru. V průběhu filmu sledujeme proměny hlavní hrdinky, kde se objeví jako krásná, hubená a spokojená dívka. Postupně však Anna nad svým hubnutím ztrácí kontrolu…


22. 10. 2019 – Mezi nimi (Film o problematice HIV a AIDS)

Film popisuje situace, do kterých se může dostat každý mladý člověk. Ukazuje, jak lehce člověk ztratí své kamarády, či naopak pozná přítele v nouzi. Odkrývá pocity hlavních hrdinů, ale také jejich rodičů, okolí. Řeší první lásky, vztahy rodičů a dětí, nepravdy o sexuálním životě, následky neuváženého sexuálního chování…


26. 11. 2019 – Mezi stěnami (Film o šikaně)

Děj filmu se odehrává mezi žáky základní školy. Hlavní postavou je sympatický Martin. Pochází z docela dobře situované rodiny, ve škole patří k výborným žákům. Jeho na první pohled poklidný život narušují dva spolužáci, Jakub  a Pavel, Jakub je frajírek, který se rád předvádí, zejména před třídní dívčí partou. Před pedagogy je však slušný a přátelský. Pavel je Jakubovou pravou rukou, snaží se svého kamaráda napodobit. Jejich velkou zálibou je fyzicky a psychicky napadat své slabší spolužáky … Film se opírá skutečné události.


17. 12. 2019 – Na hraně (Film o manipulaci)

Příběh sedmnáctileté Markéty, která se jednoho dne shodou nešťastných náhod obětí manipulace své kamarádky Violy. Vlivem všech okolností se nakonec Markéta ocitá ve víru dramatických okamžiků vedoucích až k vlastní beznaději, nepochopení svého okolí či sebedestrukci. Manipulace je jedním z největších současných problémů, o kterém se ví, ale není o něm dostatečně slyšet. Manipulují s námi média, firmy skrze reklamy, společnost skrze všeobecná pravidla, různí podvodníci snažící se prodat své zboží, ale i lidé z našeho nejbližšího okolí – nejčastěji to jsou naši příbuzní nebo kamarádi a přátelé…


28. 1. 2019 – Jakub (Film o domácím násilí)

Filmový příběh zobrazuje intimní pohled do rodiny patnáctiletého Jakuba, která je poznamenána direktivním řízením jeho nevlastního otce. Otcův násilný přístup postupně přeroste v psychické i fyzické týrání. Dojde tak k vnitřnímu rozpadu rodiny. Kam až situace musí zajít, aby si toho všimlo i okolí?
Domácí násilí je jedno z nejzávažnějších patologických a společenských jevů s vysokou mírou latencí. Projevuje se v rovinách psychického, fyzického a sexuálního týrání. Podle nejnovějších průzkumů je stále velký počet rodin, kde se v jakékoliv podobě objevuje domácí násilí na dětech. V rodině, kde k násilí dojde, přestane fungovat jedna ze základních rolí, a to role ochránce. Vytrácí se úloha útočiště, jistota a bezpečí. Pro dítě se tak rodina stává nebezpečným a nepředvídatelným místem…


Změna programu vyhrazena.