Close

Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851

okres Karviná, příspěvková organizace

ZŠ JAROŠOVA HAVÍŘOV

Jsme příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou statutárním městem Havířov.

NOVINKY

Oznámení o přerušení činnosti ŠD o vánočních prázdninách

Oznamujeme, že školní družina ZŠ Jarošova bude o vánočních prázdninách v době od 23. prosince 2019 do 3. ledna 2020 uzavřena. Její činnost bude obnovena v pondělí 6. ledna 2020. Tento den bude zahájen obvyklý provoz v době od 6.30 do 16.00 hodin…

18. 12. 2019

Nejkrásnější vánoční ozdoba

Nejkrásnější vánoční ozdoba

Ve spolupráci s paní uč. Kramárovou se i letos školní družina zúčastnila XIII. ročníku výtvarné soutěže o Nejkrásnější vánoční ozdobu. V pátek 13. prosince 2019 proběhlo slavnostní vyhodnocení u vyzdobeného stromečku ve vestibulu Magistrátu …

17. 12. 2019

Já a ty my ve třídě rozumíme si

Já a ty, my ve třídě, rozumíme si?

Žáci V.  až VIII. třídy ZŠ Jarošova se zúčastnili zajímavého projektu v rámci Programu podpory činností v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí. Projekt Indikovaná primární prevence sociálně patologických jevů u dospívajících v Hav…

17. 12. 2019

Vánoční aranžování ZŠ Jarošova

Vánoční aranžování

Ve středu 11. prosince 2019 proběhlo „Vánoční aranžování“ pro žáky 1. i 2. stupně ZŠ Jarošova. Této akci předcházela příprava aranžovacího materiálu, na které se podíleli členové Environmentálního kroužku, v čele s její vedoucí…

16. 12. 2019

Skupinová fotografie se seniory

Pěvecký kroužek v Klubu seniorů na ul. Wolkerova

Je již dlouholetou tradicí, že pěvecký kroužek ZŠ Jarošova, pod vedením paní učitelky Marie Febrové, zpříjemňuje předvánoční chvíle našim seniorům na ul. Wolkerova v Havířově-Šumbarku. V úterý 10. prosince 2019 se Šarlota, Eliška, Kristián a Marušk…

14. 12. 2019

Nabídka studia SŠTo

Kam po ZŠ?

Žáci ZŠ Jarošova, kteří v letošním školním roce 2019/20 ukončí povinnou školní docházku, se budou brzy rozhodovat o svém dalším studiu na středních školách. Žáci mají možnost získat co nejvíce informací o jednotlivých typech středních škol a povol…

13. 12. 2019

Výuční list nebo maturita?

Žáci IX. třídy ZŠ Jarošova se 5. prosince 2019 zúčastnili Dne otevřených dveří na Vyšší odborné škole a Střední škole DAKOL, o.p.s. a Středním odborném učilišti DAKOL, s.r.o., které nabízí své vzdělávací služby na třech pracovištích, a to v Petrovicích u…

12. 12. 2019

Vystoupení pěveckého kroužku náměstí

Vystoupení pěveckého kroužku na ŠUMBARÁCKÉM MIKULÁŠI

Ve čtvrtek 5. prosince 2019 se na Náměstí T. G. Masaryka v Havířově – Šumbarku konal již tradiční ŠUMBARÁCKÝ MIKULÁŠ. V rámci kulturního programu vystupovali pod vedením paní učitelky Marie Febrové i členové pěveckého kroužku ZŠ Jarošova. Jejich…

11. 12. 2019

školní družina

Mikuláš ve školní družině

V pátek 6. prosince 2019 navštívil ŠD Mikuláš s čerty a anděly. Děti jim zazpívaly vánočních koledy a potom se nadělovalo. Někteří při předávání balíčku zpívali, recitovali, darovali namalované obrázky, zlobivci prováděli dřepy, kliky a sli…

10. 12. 2019

Sálová kopaná

Sportovní prosinec – sálová kopaná

Letošní prosinec jsme se na ZŠ Jarošova rozhodli pojmout jako přípravu na vánoční svátky, které jsou často o jídle a nic nedělání. Z tohoto důvodu jsme tento měsíc vytvořili projekt „Sportovní prosinec“, který má žákům 2. stupně pomoci zocelit těle…

9. 12. 2019