Close

Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851

okres Karviná, příspěvková organizace

ZŠ JAROŠOVA HAVÍŘOV

Jsme příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou statutárním městem Havířov.

NOVINKY

Společenské setkání k 60 letům ZŠ Jarošova

V září 2018 uplyne 60 let od otevření ZŠ Jarošova. Škola zve širší veřejnost, zejména absolventy školy, rodiče žáků a bývalé zaměstnance na společné setkání, které se uskuteční 5. října 2018 od 16:00 hodin v Hotelu U Jelena v Havířově-Šumbarku. Mů…

5. 9. 2018

Informace k zahájení školního roku 2018/2019

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 pro žáky všech ročníků ZŠ Jarošova začne v pondělí 3. září 2018.  Žáci se dostaví do školy tak, aby jejich vzdělávání mohlo být zahájeno v 8.00 h. Chlapci a děvčata, kteří nastupují do …

28. 8. 2018

Fotoohlédnutí za ukončením školního roku 2017/2018

Tradiční slavnostní ukončení školního roku 2017/2018 se uskutečnilo 28. června 2018 v kině Centrum. Vedle ve funkci končícího ředitele ZŠ Jarošova Václava Hujera, který zhodnotil uplynulý školní rok, se se školou, jejími učiteli, nepedagogickými zaměstnanci a ost…

25. 8. 2018

Projekt Obědy do škol pokračuje

ZŠ Jarošova připravuje pokračování úspěšného projektu, který v průběhu školního roku 2017/2018 umožnil cca 70 žákům školy stravovat se bezplatně ve školní výdejně stravy. Článek, který byl publikován v občasníku ŠUMBARÁK, poskytuje informace o cílech …

10. 7. 2018

Pomoc při přípravě na opravné zkoušky

Informujeme, že poradenské centrum KHAMORO nabízí v rámci svých služeb, které poskytuje v průběhu prázdnin, bezplatnou pomoc při přípravě žáků na opravné zkoušky. O tuto službu mohou zákonní zástupci žáků požádat v termínu do 13. července …

2. 7. 2018

ZŠ Jarošova: Po stopách Ostravsko-opavské operace

Dne 23. května 2018 se žáci VI. a IX. třídy ZŠ Jarošova zúčastnili exkurze zaměřené k historii II. světové války v našem regionu, po které následovala prohlídka arboreta Nový Dvůr. Článek referuje o této akci, kterou škola uskutečnila ve spolup…

29. 6. 2018