Close

Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851

okres Karviná, příspěvková organizace

ZŠ JAROŠOVA HAVÍŘOV

Jsme příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou statutárním městem Havířov.

NOVINKY

Sdělení rodičům

Oznámení o přerušení činnosti ŠD o pololetních prázdninách

Oznamujeme, že školní družina ZŠ Jarošova bude o pololetních prázdninách v pátek 31. ledna 2020 uzavřena. Její činnost bude obnovena v pondělí 3. února 2020. Tento den bude zahájen obvyklý provoz v době od 6.30 do 16.00 hodin. Mgr. Ivana Kučáková, …

27. 1. 2020

Sběr použitého oleje na ZŠ Jarošova

Sběr použitého oleje z domácností

V tomto školním roce začal na ZŠ Jarošova pracovat Environmentální kroužek, do kterého jsou zapojeni žáci 4., 5. ,7. a 8. ročníku. Členové kroužku se scházejí pravidelně 1 krát týdně. Hlavní náplní kroužku je chránit naše životní prostředí a k …

26. 1. 2020

Přijímací řízení na SŠ

První pololetí školního roku se kvapem blíží a s ním také pro žáky vycházející přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2020/21. V rámci kariérového poradenství rodiče i žáci získávají spoustu informací, které se přijímacího řízení týka…

23. 1. 2020

Novoroční přání

Novoroční pozdrav přátelům

V předvánočním období žáci ZŠ Jarošova nezapomněli na přátele v Základní umělecké škole v Novouralsku. Malovali, kreslili, v ruštině psali novoroční přání, a že se některé práce velmi vydařily, na to se můžete teď sami podívat. Takže i vám,…

13. 1. 2020

Učitelské noviny: Zaniklý svět

Článek v prosincovém týdeníku Učitelské noviny informuje o setkání s panem Čeňkem Růžičkou, které se konalo na ZŠ Jarošova ve dnech 14. a 15. října 2019. Učitelské noviny 3. prosince 2020, ročník 122, číslo 44/2019, strana 29

12. 1. 2020

Vánoční laťka 2019

Sportovní prosinec – Vánoční laťka

Ve čtvrtek 19. prosince 2019 jsme úspěšně zakončili projekt Sportovní prosinec tradiční soutěží ve skoku vysokém – Vánoční laťka 2019. Kategorie děvčat byla letos obsazena daleko méně než v minulých ročnících. Za mladší děvčata startovaly pouze dvě závodni…

30. 12. 2019

PF 2020

PF 2020

Vážení rodiče, milí žáci, zaměstnanci a všichni příznivci naší školy, přeji Vám šťastné a láskou zalité Vánoce a zároveň vám přeji úspěšný a ničím nenapodobitelný rok 2020. Mgr. Přemysl Čapanda – ředitel ZŠ Jarošova.

21. 12. 2019

Poděkování seniorů ze Střední

Chtěli bychom moc poděkovat paní učitelce Marii Febrové a panu učiteli Ogrockému za jejich přístup k nám, seniorům, že nám připravili s dětmi vaší školy příjemné odpoledne plné písniček. Naši senioři byli nadšeni, proto patří dík vám vedení vaší škol…

20. 12. 2019