Close

Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851

okres Karviná, příspěvková organizace

ZŠ JAROŠOVA HAVÍŘOV

Jsme příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou statutárním městem Havířov.

NOVINKY

Radniční listy – ZŠ Jarošova: Dějepis na kolejích

Dne 20. března 2019 navštívili žáci ZŠ Jarošova netradiční muzeum na kolejích v rámci projektu Československé obce legionářské. Článek v květnových Radničních listech referuje o akci zaměřené na historii a výchovu k vlastenectví, která se usk…

29. 4. 2019

Celoškolní projekt: Mobil – pomocník, ne kamarád!

Dne 17. dubna 2019 proběhl na ZŠ Jarošova celoškolní projekt s názvem „Mobil – pomocník, ne kamarád!“. Na tomto projektovém dni spolupracovali s pedagogy ZŠ Jarošova prap. Bc. Miroslav Bagier z Obvodního oddělení Havířov 3, nprap. Bc. Miroslav Ko…

26. 4. 2019

Kariérové poradenství na IPS ÚP

Možná mnozí netušíte, čeho se výše uvedená zkratka týká, ale žáci VIII. třídy ZŠ Jarošova mají už jasno. Místo do školních zasedli do lavic na Informačním a poradenském středisku Úřadu práce ČR na pracovišti v Havířově, které navštívili 10. dubna 2…

17. 4. 2019

Pasování prvňáků na čtenáře

Stalo se již pěknou tradicí, že v dubnu se naši prvňáčci pasují do stavu čtenářského. Slavnostní pasování proběhlo 8. dubna 2019 v knihovně U Jeslí. Akce, která probíhá v rámci širšího programu pro základní školy, si klade za cíl nenásilnou for…

17. 4. 2019

Oznámení o přerušení činnosti ŠD v období Velikonoc

Oznamujeme, že školní družina ZŠ Jarošova bude v době od čtvrtku 18. dubna (na tento den připadají velikonoční prázdniny) do pondělí 22. dubna 2019 uzavřena. Její činnost bude obnovena v úterý dne 23. dubna 2019. Tento den bude zahájen obvyklý provoz od…

15. 4. 2019

Oznámení o výsledku zápisu dětí do 1. ročníku

Ředitel školy zveřejňuje Oznámení o výsledku zápisu dětí do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020. V souladu s § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),…

11. 4. 2019

Národní obrození – ZŠ Jarošova: Dějepis na kolejích

Dne 20. března 2019 navštívili žáci ZŠ Jarošova netradiční muzeum na kolejích v rámci projektu Československé obce legionářské. Článek referuje o akci zaměřené na historii a výchovu k vlastenectví, která se uskutečnila na havířovském vlakovém ná…

10. 4. 2019

Vědomostní soutěž 6 ran do klobouku

Dne 8. dubna 2019 proběhla ve ŠD vědomostní soutěž, na kterou se děti 3 týdny připravovaly. Soutěžilo se celkem ve 3 kategoriích. Děti z 1. třídy měly otázky z prvouky a děti z 2. a 3. třídy dostaly otázky všeobecné – z hudby…

9. 4. 2019

Soutěž „Maluj či popisuj“

Naši žáci Jarošáci již několik let v rámci školního projektu Ovoce a zelenina do škol a projektu Mléko do škol získávají nejen tímto prostřednictvím zdravou svačinku, ale tak se i prostřednictvím jednotlivých úkolů vzdělávají v oblasti zdravé vý…

7. 4. 2019

Projekt obědy do škol ZŠ Jarošova

Projekt „Obědy do škol III“

Rodiče, kteří mají zájem, aby jejich děti dostávaly od září 2019 obědy zdarma, mohou na Úřadu práce v průběhu května a června 2019 sepsat žádost o zapojení do projektu. Projekt bude pokračovat po celý školní rok 2019/2020. Pro zapojení do projektu na ZŠ…

2. 4. 2019