Pečujeme o vzdělávání

Škola

Naše škola získala certifikát společnosti SCIO, který nám tato společnost udělila za aktivní přístup ke zjišťování výsledků vzdělávání v roce 2016 – 2019. Jedná se o účinný testovací evaluační nástroj, při kterém se zjišťuje úroveň vědomostí a dovedností žáků 5. a 9. ročníku z předmětů český jazyk a matematika. Dále se zde stanovují možnosti všeobecných studijních předpokladů jednotlivých žáků. V příštích letech bude naše škola se společností SCIO i nadále spolupracovat.