Soutěž Přírodovědný klokan 2019

Škola

Ve středu 16. října 2019 proběhlo na ZŠ Jarošova školní kolo soutěže Přírodovědný klokan, do kterého se zapojili vybraní žáci 8. a 9. ročníku. Tuto soutěž pravidelně každým rokem pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Cílem této soutěže je vzbudit a podpořit zájem žáků o technické a přírodovědné obory.

V této soutěži mohli žáci využít nejen znalosti z přírodopisu, ale také z jiných přírodovědných předmětů, jako je fyzika, zeměpis, chemie, matematika. Do soutěže se zapojilo 12 žáků v kategorii Kadet.

Soutěžící řešili 24 úloh, na vyřešení měli k dispozici 40 minut čistého času, nesměli používat kalkulačky, tabulky ani žádnou jinou literaturu. Do soutěže vstupovali se 24 body a mohli celkem získat 120 bodů. Úlohy byly rozděleny podle obtížnosti za 3, 4 nebo 5 bodů. Za každou správně zodpovězenou otázku získal soutěžící příslušný počet bodů (3, 4 nebo 5), za každou neřešenou úlohu nezískal ani neztratil žádný bod, za každou špatně zodpovězenou úlohu se 1 bod odečetl. Soutěžící odpovídali na „kartu odpovědí“ zatržením nejvýše jedné z nabízených pěti možností.

Nejlepším řešitelem školního kola se stal Jan Křížka z 9. ročníku.

Každý účastník obdržel osvědčení o účasti. Otázky nebyly jednoduché, proto blahopřejeme nejen vítězi, ale všem soutěžícím.
Mgr. Marie Febrová