Vystoupení pěveckého kroužku na ŠUMBARÁCKÉM MIKULÁŠI

Vystoupení pěveckého kroužku náměstí

Ve čtvrtek 5. prosince 2019 se na Náměstí T. G. Masaryka v Havířově – Šumbarku konal již tradiční ŠUMBARÁCKÝ MIKULÁŠ. V rámci kulturního programu vystupovali pod vedením paní učitelky Marie Febrové i členové pěveckého kroužku ZŠ Jarošova.

Jejich program tvořilo pásmo moderních vánočních písní. Přestože počasí bylo velmi chladné a větrné, naši zpěváci odvedli kus poctivé práce a za své vystoupení sklidili zasloužený potlesk přítomných diváků. Osvícený vánoční stromeček a písně našich žáků vytvořily příjemnou předvánoční atmosféru na náměstí. Naše poděkování patří pořadatelům za teplé občerstvení a dárkové balíčky od Mikuláše a jeho družiny.

Foto: Petr Ogrocki