Povinné nošení roušek od 10. září 2020

Sdělení rodičům

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

na základě rozhodnutí ministerstva zdravotnictví ČR nařizuji od čtvrtku 10. září 2020 povinné nošení roušek ve společných prostorách školy pro žáky i učitele. Zajistěte prosím pro své děti dvě roušky, které budou mít vždy u sebe v ochranném obalu (pytlík, sáček apod.). Povinnost nosit roušky nebude platit v prostorách třídy a odborných učeben.

Mgr. Přemysl Čapanda – ředitel školy