Informace k povinné distanční výuce od 9. listopadu

Sdělení rodičům

Vážení zákonní zástupci,

informuji vás, že i v týdnu od 9. listopadu 2020 bude pokračovat povinná distanční výuka (z domova) na 1. i 2. stupni.

 • Žáci 1. až 5. třídy si v pondělí 9. listopadu od 9:00 do 10:00 h vyzvednou jednotlivě ve vestibulu školy výukové materiály na týden od 9. do 13. listopadu v tištěné podobě nebo pro vzdělávání využijí online úložiště Výuka v menu webových stránek školy.
 • Žáci 6. až 9. třídy si v pondělí 9. listopadu od 11:00 do 12:00 h vyzvednou jednotlivě ve vestibulu školy výukové materiály na týden od 9. do 13. listopadu v tištěné podobě nebo pro vzdělávání využijí online úložiště Výuka v menu webových stránek školy, případně aplikaci Teams v Office365.
 • Žáci 1. až 9. třídy odevzdají vypracované úkoly v tištěné formě, z týdne od 2. do 6. listopadu, v pondělí 9. listopadu do boxu ve vestibulu školy. Vyplněné úkoly v digitální podobě žáci odevzdají dle instrukcí jednotlivých učitelů také nejpozději do pondělí
  9. listopadu.

Možnosti komunikace během distanční výuky

 • prostřednictvím zpráv Komens v informačním systému Bakaláři na adrese https://zs-jarosova.bakalari.cz
 • školním e-mailem v aplikaci Outlook v Office365 (žáci 5. až 9. třídy)
 • videohovorem v aplikaci Teams Office365 (žáci 5. až 9. třídy)
 • prostřednictvím webových stránek www.zs-jarosova.cz
 • telefonicky na tel. čísle školy 596 884 264
 • písemně

Další informace související s distanční výukou

 • Žáci mají povinnost se distanční výuky účastnit a odevzdávat zadané práce ve stanoveném termínu. Pokud se žáci distanční výuky neúčastní, musí být řádně omluveni.
 • Žáci během distančního vzdělávání mají nárok na oběd. Oběd si mohou vyzvednout od 12:00 do 13:00 h ve výdejně školy. Žáci stravující se v rámci projektu „Obědy do škol“ si musí oběd vyzvednout osobně a sníst jej v jídelně školy.

V Havířově dne 5. listopadu 2020.

Mgr. Přemysl Čapanda – ředitel školy