Předání výpisu z vysvědčení

Sdělení rodičům

Výpis z vysvědčení za první pololetí šk. roku 2020/2021 bude žákům 1. a 2. třídy předán ve čtvrtek 28. ledna 2021.

Žákům 3. až 9. třídy bude výpis z vysvědčení předán při nejbližší možné příležitosti, nejpozději třetí vyučovací den, kdy bude povolena jejich osobní přítomnost na vzdělávání.

Žáci 3. až 9. třídy obdrží individuálně v pondělí 25. ledna 2021 spolu s výukovými materiály také písemný přehled výsledků vzdělávání v jednotlivých předmětech za 1. pololetí šk. roku 2020/2021. Přehled klasifikace za 1. pololetí šk. roku 2020/2021 bude zpřístupněn i ve školním informačním systému Bakaláři (v levém postranním menu Klasifikace – Pololetní klasifikace).

Mgr. Přemysl Čapanda
ředitel ZŠ Jarošova