Organizace výuky v týdnu od 1. do 7. března 2021

Sdělení rodičům

Dle usnesení vlády ČR ze dne 26. února 2021 bude na základních školách od 27. února do 21. března 2021 omezena přítomnost všech žáků ve vyučování.

V týdnu od 1. do 7. března 2021 budou žáci 1. až 9. ročníku vzděláváni distančně.

Žáci mají povinnost se distanční výuky účastnit a odevzdávat zadané práce ve stanoveném termínu. Pokud se žáci distanční výuky neúčastní, musí být řádně omluveni.

Informace k povinné distanční výuce (z domova) pro žáky 1. až 9. třídy

 • Žáci 1. a 2. třídy si v pondělí 1. března nebo v úterý 2. března 2021 od 9:00 do 10:00 h vyzvednou jednotlivě ve vestibulu školy výukové materiály na týden od 1. do 7. března 2021 v tištěné podobě nebo pro vzdělávání využijí online úložiště Výuka v menu webových stránek školy.
 • Žáci 3. až 5. třídy si v pondělí 1. března 2021 od 9:00 do 10:00 h vyzvednou jednotlivě ve vestibulu školy výukové materiály na týden od 1. do 7. března 2021 v tištěné podobě nebo pro vzdělávání využijí online úložiště Výuka v menu webových stránek školy.
 • Žáci 3. až 5. třídy odevzdají vypracované úkoly v tištěné formě, z týdne od 15. do 21. února, v pondělí 1. března do boxu ve vestibulu školy. Vyplněné úkoly v digitální podobě žáci odevzdají dle instrukcí jednotlivých učitelů také nejpozději do pondělí 1. března.
 • Žáci 6. až 9. třídy si v pondělí 1. března 2021 od 11:00 do 12:00 h vyzvednou jednotlivě ve vestibulu školy výukové materiály na týden od 1. do 7. března 2021 v tištěné podobě nebo pro vzdělávání využijí online úložiště Výuka v menu webových stránek školy, případně aplikaci Teams v Office365.
 • Žáci 6. až 9. třídy odevzdají vypracované úkoly v tištěné formě, z týdne od 15. do 21. února, v pondělí 1. března do boxu ve vestibulu školy. Vyplněné úkoly v digitální podobě žáci odevzdají dle instrukcí jednotlivých učitelů také nejpozději do pondělí 1. března.

Možnosti komunikace během distanční výuky

 • prostřednictvím zpráv Komens v Bakalářích na https://zs-jarosova.bakalari.cz
 • školním e-mailem v aplikaci Outlook v Office365 (žáci 5. až 9. třídy)
 • videohovorem v aplikaci Teams Office365 (žáci 6. až 9. třídy)
 • prostřednictvím webových stránek www.zs-jarosova.cz
 • telefonicky na tel. čísle školy 596 884 264
 • písemně

Informace k individuálním konzultacím, provozu školní družiny a stravování

Nadále jsou umožněny individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen i zákonný zástupce žáka. Individuální konzultace v budově školy budou probíhat po individuální domluvě s vyučujícím daného předmětu vždy ve čtvrtek od 8:30 do 11:30 h.

Školní družina bude od 1. do 21. března 2021 uzavřena.

Žáci během distančního vzdělávání mají nárok na oběd. Oběd si mohou vyzvednout od 12:00 do 13:00 h ve výdejně školy. Žáci stravující se v rámci projektu „Obědy do škol“ si musí oběd vyzvednout osobně a sníst jej v jídelně školy.

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit po celou dobu pobytu ve škole předepsanou ochranu úst a nosu dle nařízení vlády.

Mgr. Přemysl Čapanda
ředitel ZŠ Jarošova