Informace k prezenční výuce na 1. stupni

Sdělení rodičům

Dne 12. 4. 2021 bude na 1. stupni obnovena prezenční výuka, která bude probíhat rotačním způsobem. V týdnu od 12. 4. 2021 do 18. 4. 2021 budou přítomni ve škole žáci 1., 2. a 3. ročníku. V týdnu následujícím od 19. 4. 2021 do 25. 4. 2021 budou přítomni žáci 4. a 5. ročníku. V dalších týdnech se nebude rotace měnit.

Na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 budou žáci navštěvovat od 12. 4. 2021 prezenční výuku za těchto podmínek:

 1. Všichni žáci, kteří se účastní prezenční výuky, budou testováni neinvazivním, rychlým a citlivým antigenním testem.
 2. Testování bude probíhat 2x týdně, a to vždy v pondělí a ve středu při příchodu do školy.
 3. Žáci se budou po příslušné instruktáži testovat sami nebo za asistence přítomného pedagoga.
 4. Žáci při testování budou v běžné třídě za dodržování přísných hygienických opatření.
 5. V případě pozitivního testu, bude žák přesměrován do izolační místnosti, kde bude posléze předán rodičům.
 6. Škola vydá rodičům potvrzení o pozitivitě žáka, a ti neprodleně budou informovat o této skutečnosti praktického nebo dětského lékaře.
 7. Pokud bude pozitivní test některého žáka v pondělí, zůstávají ostatní žáci s negativními testy ve škole. Pokud vyjde pozitivní test žáka ve středu, ostatní žáci jdou domů, kde vyčkají na výsledek dalšího testu (PCR) pozitivního žáka.
 8. Obdobným způsobem budou testováni všichni pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci školy.
 9. Pokud bude zákonný zástupce požadovat asistenci u testování svého dítěte, bude mu toto umožněno ve vestibulu školy za přísných hygienických podmínek a asistence pedagoga.

Provoz školní družiny:

 1. Školní družina bude v provozu standardně pro všechny děti, které ji navštěvují v prezenční výuce.
 2. Děti, které navštěvují školní družinu v ranních hodinách, budou testovány při příchodu do družiny vždy v pondělí a ve středu za výše zmíněných podmínek.

Stravování:

 1. Škola zajišťuje stravování pro žáky i zaměstnance jako při distanční výuce.

Dítěti bude zakázaná účast na prezenční výuce, pokud bude vykazovat známky nebo bude uvádět, že pociťuje:

 1. Zvýšenou tělesnou teplotu
 2. Suchý kašel
 3. Dušnost
 4. Zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem)
 5. Ztrátu chuti a čichu
 6. Bolest v krku
 7. Bolest svalů a kloubů
 8. Rýmu nebo ucpaný nos
 9. Bolest hlavy

Dítě s takovými příznaky bude předáno do izolační místnosti, kde si jej vyzvedne zákonný zástupce.