Organizace výuky od 26. dubna do 2. května 2021

Sdělení rodičům

Informace k výuce v tomto týdnu

 • Povinná prezenční výuka pro žáky 1. stupně bude probíhat rotačně (střídavě). V tomto týdnu pro žáky 1. až 3. třídy.
 • Výuka pro žáky 4. a 5. třídy a pro žáky 2. stupně bude probíhat distančně.

Informace k povinné prezenční výuce (ve škole)

 • Od pondělí 26. dubna do 30. dubna 2021 dle upraveného rozvrhu proběhne povinná prezenční výuka (ve škole) v 1., 2. a 3. třídě. Vypracované úkoly za období od 19. dubna do 23. dubna odevzdají v tištěné formě při nástupu na prezenční výuku třídním učitelům.
 • Povinná prezenční výuka pro žáky 4. a 5. třídy bude probíhat v následujícím týdnu od 3. května do 7. května 2021 (1. až 3. třída distančně).

Informace k povinné distanční výuce (z domova)

 • Žáci 4. a 5. třídy, kteří v pátek 23. dubna neobdrželi ve škole výukové materiály, si v pondělí 26. dubna od 9:00 do 10:00 h vyzvednou jednotlivě ve vestibulu školy výukové materiály na týden od 26. dubna do 30. dubna 2021 v tištěné podobě nebo pro vzdělávání využijí online úložiště Výuka v menu webových stránek školy, případně aplikaci Teams v Office365.
 • Žáci 6. až 9. třídy si v pondělí 26. dubna od 11:00 do 12:00 h vyzvednou jednotlivě ve vestibulu školy výukové materiály na týden od 26. dubna do 30. dubna 2021 v tištěné podobě nebo pro vzdělávání využijí online úložiště Výuka v menu webových stránek školy, případně aplikaci Teams v Office365.
 • Žáci 6. až 9. třídy odevzdají vypracované úkoly v tištěné formě z týdne od 19. dubna do 23. dubna v pondělí 26. dubna do boxu ve vestibulu školy. Vyplněné úkoly v digitální podobě žáci odevzdají dle instrukcí jednotlivých učitelů také nejpozději do pondělí 26. dubna.

Informace k individuálním konzultacím, provozu školní družiny a stravování

 • Pro žáky 4. až 9. třídy jsou v tomto týdnu umožněny individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen i zákonný zástupce žáka. Individuální konzultace v budově školy budou probíhat po individuální domluvě s vyučujícím daného předmětu.
 • Jsou umožněny skupinové konzultace žáků 2. stupně ohrožených školním neúspěchem anebo žáků 9. tříd podle jejich potřeby v předmětech potřebných pro přijímací zkoušky, a to v nejvyšším počtu 6 žáků v jedné skupině (účast na těchto skupinových konzultacích je pro žáka dobrovolná, podmínkou je podstoupení testování)
 • Školní družina bude pro žáky 1. až 3. třídy v tomto týdnu v provozu od 6.30 h.
 • Žáci během prezenčního a distančního vzdělávání mají nárok na oběd. Oběd si mohou vyzvednout od 11:40 do 14:00 h ve výdejně školy. Žáci stravující se v rámci projektu „Obědy do škol“ si musí oběd vyzvednout osobně a sníst jej v jídelně školy.

Možnosti komunikace během distanční výuky

 • prostřednictvím zpráv Komens v Bakalářích na https://zs-jarosova.bakalari.cz
 • školním e-mailem v aplikaci Outlook v Office365
 • videohovorem nebo chatem v aplikaci Teams Office365
 • prostřednictvím webových stránek www.zs-jarosova.cz
 • telefonicky na tel. čísle školy 596 884 264
 • písemně

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit po celou dobu pobytu ve škole předepsanou ochranu úst a nosu dle nařízení vlády.

Mgr. Přemysl Čapanda
ředitel ZŠ Jarošova