Vyhlášení volných dnů ředitelem školy

Sdělení rodičům

Na základě doporučení hejtmana Moravskoslezského kraje a ostatních odborníků a také z důvodu výskytu onemocnění Covid 19 na naší škole, jsem z preventivních důvodů rozhodl o vyhlášení volných dnů pro žáky naší školy. Volné dny připadnou na 25. a 26. 10. 2021 (pondělí a úterý). Po těchto dnech následují podzimní prázdniny a státní svátek (středa až pátek). Žáci budou nepřetržitě doma od 25. do 29. 10. 2021. Do školy nastoupí 1. 11. 2021. Žáci, kteří jsou v současné době v karanténě, nastupují do školy 2. 11. 2021.

V době od 25. do 29. 10. 2021 bude přerušen provoz školní družiny a zároveň v tyto dny nebude škola zajišťovat pro žáky stravování.

Mgr. Přemysl Čapanda
ředitel ZŠ Jarošova