Matematický klokan 2022

Matematický klokan ZŠ Jarošova

V pátek 18. března 2022 proběhla mezinárodně koordinovaná soutěž Matematický klokan, do které se každoročně zapojují i žáci ZŠ Jarošova. Tato soutěž vznikla přibližně v roce 1980 v Austrálii a od roku 1991, kdy se konal první ročník ve Francii, se rozšířila do zemí Evropy a postupně i na další kontinenty.

Soutěžící jsou podle věku rozděleni do šesti kategorií: Cvrček (2. – 3. třída ZŠ), Klokánek (4. – 5. třída ZŠ), Benjamín (6. – 7. třída ZŠ), Kadet (8. – 9. třída ZŠ), Junior (1. – 2. ročník SŠ) a Student (3. – 4. ročník SŠ). Soutěží se ve všech krajích naší republiky v jednom termínu. Ve všech kategoriích soutěžící řeší soubor testových úloh ve stanoveném čase, přičemž vybírají jednu z pěti nabízených možností řešení.

Úlohy jsou seřazeny ve třech skupinách podle obtížnosti. Za správnou odpověď získává soutěžící 3, 4 nebo 5 bodů, za špatnou odpověď se mu jeden bod strhává. Aby soutěžící nedosahovali záporných výsledků, dostávají do vínku takový počet bodů, kolik je v kategorii úloh.

Žáci musí v soutěži uplatnit nejen matematické dovednosti, ale především logický úsudek. Při řešení nesmí používat kalkulačky, tabulky ani žádnou jinou literaturu.

Do této soutěže se na ZŠ Jarošova zapojilo ve všech čtyřech kategoriích celkem 58 žáků.

A kdo patřil mezi nejúspěšnější?
Kategorie Cvrček:
44 bodů – Kristián Kyselý (3.), 36 bodů – Bartoloměj Sivák (3.), 32 bodů – Jakub Pohlotka (2.)
Kategorie Klokánek: 55 bodů – Filip Marcinko (4.), 53 bodů – Vanesa Berkyová (5.), 49 bodů – Sára Krupová (5.) a Kristián Karvai (5.)
Kategorie Benjamín: 56 bodů – Tomáš Briestenský (7.), 38 bodů – Stefanie Rácová (7.),  34 bodů – Robin Šajtlava (6.) a Kevin Šindelář (6.)
Kategorie Kadet: 50 bodů – Matěj Pukančík (9.), 46 bodů – Nikol Pomahačová (9.), 36 bodů – Patrik Bauhofer (9.)

Nejlepší řešitelé obdrží diplom a každý ze soutěžících obdrží osvědčení o účasti.

Všem soutěžícím děkuji za účast v nelehké matematické soutěži a těm nejlepším blahopřeji.
Mgr. Marie Febrová