Zápis do 1. třídy

Výrobky žáků ZŠ Jarošova

Ve dnech 4. a 5. dubna 2022 se uskutečnil zápis do 1. třídy na ZŠ Jarošova. Budoucí prvňáčci obdrželi upomínkové dárečky, které pro ně vyrobili budoucí spolužáci a paní asistentky M. Kijovská a M. Němcová. Tyto dárečky jim budou slavnostní den zápisu připomínat.

Michaela Němcová – vychovatelka, asistentka pedagoga