Plavecký výcvik jako součást tělesné výchovy

Plavecký výcvik ZŠ Jarošova

Ve 2. ročníku je zařazen do hodin TV plavecký výcvik. I žáci ZŠ Jarošova se od února do června seznamovali s vodou na krytém bazénu v Havířově – Šumbarku. Zpočátku se někteří přece jen trochu báli. Obavy však rychle ustoupily a během dalších lekcí získali naši žáci cenné dovednosti. Na konci kurzu umí všichni základy plaveckého stylu znak i prsa. Plavou sice ještě s pomůckou, ale v příštím školním roce budou pokračovat ve výcviku, a pak z nich již budou určitě zdatní plavci.

Plavecký výcvik ZŠ Jarošova