Soutěž ve stavění ze stavebnic

Soutěž ve stavění ze stavebnic ZŠ Jarošova

Dne 26. ledna 2023 se uskutečnila ve školní družině soutěž ve stavění různých objektů ze stavebnic. Děti stavěly domeček, loď, dvě židličky se stolem a domeček s lodičkou a zahradou. Z 1. třídy stavěl Josef M., z 2.třídy stavěl Kristián F., Sebastián S., dále Amálie H., Sofia L., Marie G., ze 3. třídy stavěl Samuel L. a ze 4. třídy Kristián K. Stavby se dětem velice povedly, zvítězila stavba č. 3 s názvem Loď. Účastníci dostali věcnou i sladkou odměnu. Nad nadšením a zápalem pro tuto soutěž bděly p. asistentka M. Kijovská a vychovatelka ŠD M. Němcová.

Soutěž ve stavění ze stavebnic ZŠ Jarošova