Matematický klokan 2023

Matematický klokan ZŠ Jarošova

V pondělí 20. března 2023 proběhla mezinárodně koordinovaná soutěž Matematický klokan, do které se každoročně zapojují i žáci ZŠ Jarošova. 

Soutěžící jsou podle věku rozděleni do šesti kategorií: Cvrček (2. – 3. třída ZŠ), Klokánek (4. – 5. třída ZŠ), Benjamín (6. – 7. třída ZŠ), Kadet  (8. – 9. třída ZŠ), Junior (1. – 2. ročník SŠ) a Student (3. – 4. ročník SŠ). Soutěží se ve všech krajích naší republiky v jednom termínu. Ve všech kategoriích soutěžící řeší soubor testových úloh ve stanoveném čase, přičemž vybírá jednu z pěti nabízených možností řešení. Úlohy jsou seřazeny ve třech skupinách podle obtížnosti, za správnou odpověď získává soutěžící 3, 4 nebo 5 bodů, za špatnou odpověď se mu jeden bod odečítá. Aby soutěžící nedosahovali záporných výsledků, dostávají do vínku takový počet bodů, kolik je v kategorii úloh. Žáci musí v soutěži uplatnit nejen matematické dovednosti, ale především logický úsudek. Při řešení nesmí používat kalkulačky, tabulky ani žádnou jinou literaturu.

Do této soutěže se na ZŠ Jarošova zapojilo ve všech čtyřech kategoriích celkem 49 žáků.

A kdo patřil mezi nejúspěšnější?
Kategorie Cvrček:
42 bodů – Amálie G. (3.), 35 bodů – Daniel H. (3.) a Sebastián C. (3.), 32 bodů – Samuel L. (3.)
Kategorie Klokánek: 43 bodů – Michael B. (5.), 41 bodů – Samuel S. (4.), 40 bodů – Carolyn G. (5.)
Kategorie Benjamín: 35 bodů – Sára K. (6.), 34 bodů – Vanesa B. (6.), 33 bodů – Denis Š. (6.) a Robin Š. (7.)
Kategorie Kadet: 42 bodů – Tomáš B. (8.), 36 bodů – Daniel F. (8.), 35 bodů – Stefanie R. (8.)

V tomto školním roce se do této mezinárodní soutěže zapojili také žáci naší školy z Ukrajiny, kteří řešili jiné úlohy a tvořili samostatnou skupinu. Celkem se jich této soutěže zúčastnilo 12 žáků. Nejlépe si vedl žák 8. třídy Marko K., který získal 52 bodů.
Každý ze soutěžících obdržel osvědčení o účasti. Všem soutěžícím děkuji za účast v nelehké matematické soutěži a těm nejlepším blahopřeji.

Mgr. Marie Febrová