Národní kolo soutěže Mladý zahrádkář 2023

Národní kolo soutěže Mladý zahrádkář

O víkendu ve dnech 17. a 18. června 2023 proběhlo celostátní kolo soutěže Mladý zahrádkář na Střední odborné škole Jarov v Praze. Za ZŠ Jarošova se této soutěže zúčastnil žák 4. ročníku Kristián Kyselý.

K soutěži se v sobotní dopoledne sjelo 31 mladších žáků, 31 starších žáků a nakonec pouze 7 středoškoláků. Většina soutěžících byla ubytována v Odborné škole Jarov.

V sobotu po obědě proběhlo oficiální zahájení soutěže v sále místní školy. Soutěžícím byla připomenuta pravidla a po rozdělení do jednotlivých kategorií se pustili do testů a poznávačky.

Test tvořilo tradičně 40 otázek s volbou správné odpovědi a k poznávačce bylo připraveno 40 rostlin nebo jejich semen.

Po náročnější části dne následoval oddechový program – návštěva botanické zahrady Střední odborné školy Jarov, která od roku 2011 disponuje moderními tropickými a subtropickými skleníky a patří tak mezi největší skleníkové komplexy mezi botanickými zahradami v ČR. Po návratu z botanické zahrady byla připravena večeře.

Po nedělní snídani měli všichni zúčastnění možnost navštívit Národní zemědělské muzeum. Po obědě následovalo slavnostní vyhodnocení soutěže. Všichni soutěžící obdrželi praktické ceny od ČZS.

Cílem soutěže Mladý zahrádkář, která byla poprvé vyhlášena v roce 1977, je podpořit zájem mládeže o přírodní vědy, botaniku, ochranu přírody a krajiny.

Závěrem mi dovolte, abych poděkovala Kristiánovi Kyselému za reprezentaci nejen naší školy, ale celého okresu Karviná v Národním kole soutěže Mladý zahrádkář.

Mgr. Marie Febrová, vedoucí Environmentálního kroužku