Mezinárodní soutěže dětí v zahradnických dovednostech

Mezinarodni soutez deti v zahradnickych dovednostech ZŠ Jarošova

V pátek 22. září 2023 se tři žáci naší ZŠ Jarošova zúčastnili již 13. ročníku Mezinárodní soutěže dětí v zahradnických dovednostech, kterou pořádal Český zahrádkářský svaz za finanční podpory krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Soutěž se konala v Národním zemědělském muzeu v Ostravě–Vítkovicích. Sjelo se 55 dětí ve věku 10 až 16 let z celé České republiky a Slovenska.

Soutěž se skládala ze tří částí. Soutěžící museli prokázat nejen nápad a jistou manuální zručnost a šikovnost při tvorbě aranžmá misky z živých rostlin a splnit zadání úkolu, ale také prokázat znalosti z oboru botaniky a pěstování rostlin při testu. Na závěr je čekala nejtěžší disciplína – rozpoznat 40 připravených rostlin, a to včetně semen.

Po ukončení soutěže byl připraven pro děti i doprovodný program, protože v prostorách Zemědělského muzea právě probíhala krajská výstava „Život na zahradě“. Prohlédli jsme si krásně naaranžované výpěstky ovoce, zeleniny a květin zahrádkářů z Moravskoslezského kraje a zájemci si mohli výpěstky i nakoupit. Zároveň jsme si prohlédli historické zemědělské stroje v muzeu.

Slavnostní vyhodnocení soutěže bylo provedeno za přítomnosti soutěžících, doprovodu, poroty a hostů. Dětem byly předány diplomy, rostlinky, věcné ceny včetně triček, ve kterých soutěžily.

Chtěla bych touto cestou poděkovat žákům 8. třídy, Damiánovi, Adélce a Karin, za účast a reprezentaci naší školy v této náročné soutěži a v neposlední řadě organizátorům soutěže – členům územní rady ČZS Karviná pod vedením hlavní koordinátorky paní Marcely Urbanové za vzorně připravenou akci a její zdárný průběh.