Přestávková soutěž „JAROŠÁCKÝ KLIK“

Přestávková soutěž „JAROŠÁCKÝ KLIK“ ZŠ Jarošova

Dne 23. 10. 2023 proběhla na ZŠ Jarošova o velké přestávce soutěž „JAROŠÁCKÝ KLIK“, kterou zorganizoval pro žáky 2. stupně třídní učitel 9. třídy Petr Ogrocki.

V čem JAROŠÁCKÝ KLIK spočíval? Celkem 7 přihlášených soutěžících mělo udělat v časovém intervalu 30s co nejvíce kliků. Nejlepší byl Tomáš z 9. třídy, který soutěž vyhrál s počtem 30 kliků, na 2. místě se umístil Mirek z 6. třídy s počtem 16 kliků a krásné třetí místo obsadil Mario, rovněž z 6. třídy, se 13 kliky.

Všichni soutěžící obdrželi sladkou odměnu. Všem zúčastněným děkujeme za jejich sportovní výkony.

Organizátor soutěže: Petr Ogrocki

Přestávková soutěž „JAROŠÁCKÝ KLIK“ ZŠ Jarošova